Joshua 24

Yosuwa Bateli I Ba Pavavaluna Isileli Elal

Inoke Yosuwa Isileli ali un gegewel i pamigogo-agil panuwa Sekemi elana. Yaka wali tonowakau, tohouwa, toasiyala, ge totuwalali alaliya bwabwatana i yogaagil hi na hi talmilil Yabowaine matanaa Petupatupa Limena awonaa.

a Inoke i baaba heliya ge gamagal gegewel elal i ba, “Yehoba kila Isileli wala Yabowaine i ba i ola hiwe: Houhouwena elana tubumiyau hi miminek wewel Yupeleitis labena etega, ge hi kukululuek yabowaineyau gegetogal elal. He tubumiyau bolo o etegana te Tela, Abalahama ge Naho tamaliya. b Yaa tubumiu Abalahama ya ahem to labi o elana, ge ya nul labi Kenani gamwana gegewena i nawaan, ge tubutubunau hi gewi ya pek. Natuna Aisake ya pek,

c yaka Aisake natunau Yakobo ge Iso ya pek. Inoke labi Seil oyana gaganina ya pek Iso elana wana panuwa, yaa tubumiu Yakobo alonau ge natunau hi na hi lau Itipita.

d  “Yaka sauga etega abwe Mosese ge Eloni ya patunal hi na Itipita, inoke logabola nanakil ona ya ginolil Itipita ya apapanak-agil. Inoke tubumiyau ya ahe tagilagil Itipita elana. e Yaka sauga ya ahe tagilagil ge hi nawanawa, inoke Itipita aloliyau wali waga momomol ge wali hosi haveyan kaiwena hi tatauliulil-agil, ana siga hi kukuhikagil Hoga Keketina elana. Yaa hi yoga eliyau labe kaiwena, yaka gogou ya teli heliya ge Itipita ali hawawala. Yaka abwe hoga ya pabini pasikal Itipita i yabomwil ge hi unun. He ku atena ya hauna ya ginol Itipita elal. Inoke ku miminaa ula kekevana elana sauga yayapona.

f  “Yaka abwe ya ahemiu ku na boda Amoli bolo Yolidani labi leunati wali labi elana. Inoke hi haveyan eliyamiu, yaa ya telel nimamiwa ku tagalakel. Nau ya houwa awomiwa ge ya apapanak-agil, inoke wali bilibili ku ahe wami panuwa. g Yaka abwe Belaki Sipo natuna, panuwa Mowabi wali kin, i lovivina tage haveyan i giginol eliyamiu, inoke baaba i patuna Belami Beo natuna elana ge ni na ni ba nuwamut-agimiu. 10 Yaa nige ya tatalam te Belami ni ginol ola o, inoke ya ba te ni ba muloluagimiu pagewigewi. I ginol ola o, inoke ya pwamwalimiu kin Belaki elana.

11  h “Yaka wewel Yolidani ku kalapanet-an ge ku nem Yeliko. Inoke towohiliyau hi haveyan eliyamiu, i ola al boda Amoli, Pelisi, Hiti, Gegasi, Hivi, ge Yebusi hi haveyan eliyamiu, yaa gegewel ya telel nimamiwa ku tagalakel. 12  i Wasamiu ya palelu awomiwa ge hi lovakun nabi, inoke heliya ge Amoli wali kin labui ya takel awomiwa. He nau ya pakokovel kaiwemiu, nige tage komiu wami haveyan kilepana ge wami egipoyo eliyana ge ku pakokovel. 13  j Bilibili nige ku eeyowan, ge panuwa nige ku tatalil ya pewa eliyamiu. Inoke sauga ya ku miminaa panuwa o elal, yaka oine ge olibe bolo nige ku luluwanil enowaliya ku anana.”

14 Yaka Yosuwa i ba vevehe al i ba, “Yehoba nuku awatauwan ge nuku kululu tunahot elana. Yabowaine gogoginolil bolo valila tubumiyau hi kukululuek elal wewel Yupeleitis labena etega ge Itipita, nuku aliyohil, ge nuku kululuek ya te Yehoba elana. 15 Yaa ebo nige amnamiu i oola nuku kululuek elana, he lan ebe ku hilihili hauna yabowaineyau elal nuku kululuek, ebo bolo valila tubumiyau hi kukululuek elal wewel Yupeleitis labena etega, o ebo Amoli, bolo wali labi sauga ya elana ku minaa, wali yabowaineyau. Yaa nau ge no limi ana heniheni naha kululuek Yehoba elana.”

16 Yaka anana gamagalau hi lahe hi ola, “Nigeya! Ama nige Yehoba naha eeguluwan ge naha kukululuek yabowaineyau gegetogal elal! 17 Yehoba wala Yabowaine kilau ge tubulau i ahe tagilagila Itipita wala abaloloyowana, ge matalaa ginol yawiyawi bwabwatal ona i ginolil. Kamwasaa ta nawanawa ge boda tomaha tomaha wali labi gamwaliyaa ta nosolasola, yaa iya i matahikagila. 18 Yaka Amoli ge boda gegewel bolo hi miminaa labi ya elana i takel awolaa. Inoke ama al ge naha kululuek Yehoba elana, iya wama Yabowaine.”

19 Inoke Yosuwa i baek elal i ba, “Bahi etimwawa nuku babaa houwa tage bosowaimiu ya nuku kululuek Yehoba elana, iya Yabowaine bwabwalena, ge nige i tatalam ana toawalaka ni gan. Wami awatautau ge wami gegi paganina nige ni nunuwayoho. 20 Bwagana valila wana pagan i waisi eliyamiu, yaa ebo nuku eguluwan ge nuku kululuek panuwa getogal wali yabowaineyau elal, nasi wana nuwatu ni pil, yaka nak ni ginol eliyamiu ge ni pwamowasemiu.”

21 Yaa heliya hi baek Yosuwa elana hi ola, “Nigeya! Ama naha kululuek Yehoba elana.”

22 Yaka Yosuwa i ba, “Totomiu ku wasaagimiu te iyaka Yehoba ku hile nuku kululuek elana. Inoke ebo nige nuku giginol ola, he ami lahi ni mwananal.”

Anana hi lahe hi ba, “E, i ola.”

23 Inoke Yosuwa i ba, “Panuwa getogal wali yabowaineyau bolo hi minaa eliyamiu nuku aliyohil, ge atemiu nuku talamwan Yehoba elana, iya Isileli wala Yabowaine.”

24 Yaka gamagalau hi baek elana hi ba, “Ama naha kululuek Yehoba wala Yabowaine elana, ge wana baaba naha henapuan.”

25 Inoke lan o panuwa Sekemi elana Yosuwa bateli etega i ginol gamagalau kaiweliya avaliya Yehoba hi pebabateli-agil. Bateli o gamwanaa, logugui bolo bosowaina gamagalau nihi toulil. 26 Inoke Yosuwa i leli tukagil Yabowaine wana logugui ana buki gamwanaa. Yaka pat bwabwatana etega i ahe ge i pamilila abwakil ouk gabulanaa Petupatupa Limena labenaa.

27 Yaka i baek gamagalau gegewel elal i ba, “Pat ya etotohi. Yehoba wana baaba eliyala iyaka i hago, inoke ebo bwaliga nuku awatautau wami Yabowaine elana ge wami bateli toto ga ku ba ola nuku leke, iya ni wasaagimiu.”

28 Inoke Yosuwa gamagalau i patunal hi egonan, hi sikal wali panuwa ona elal, bolo valila i guyauan elal.

Yosuwa, Eliyesa ge Yosepa Tutuwana Ali Teliteli

29 Toto o enaa, inoke Yehoba wana totuwalali Yosuwa Nan natuna, wana baliman wan handeled ge ten (110) i pwawa, ge i aliga. 30  k Yaka tuwana hi teliya totona wana bilibiliya panuwa Timnat Sela, iyoho un Ipileimi wali labi oyana gaganina elana, oya Gas labena aluwabwa.

31 He Yosuwa yawalina miminana Isileli hi kukululuek Yehoba elana, ge i ola al tonowakau bolo Yosuwa i yaomal luwagil yawaliliya miminana, bolo Yehoba wana ginol gegewena Isileli kaiweliya hi kite mataliyaa.

32  l He sauga Isileli hi tagilem Itipita, Yosepa tutuwana hi kalivai aloliya hi nawanawa. Tuwatuwa ona o hi teleliya panuwa Sekemi elana, bilibili toto valila Yakobo i pwamolaa Heimo natunau elal, molana mani silba elulu bwagabwaga (100). (Heimo natuna etega alana Sekemi.) He labi o i tabwa Yosepa tubutubunau wali bilibili.

33 Eloni natuna Eliyesa i aliga, inoke tuwana hi teliya panuwa Gibiya. Panuwa o valila hi pek Eliyesa natuna Pinehas elana wana panuwa, iyoho un Ipileimi wali labi oyana gaganina elana.

Copyright information for `MPX