Mark 16

Yeisu I Lutem Yaomala

(Mataiyo 28:1-8; Luke 24:1-12; Diyon 20:1-10)

Lan Sabwata i mowasi,
16:1Lan Sabwata i mowasi, he Satade 6 kilok kokoyavi te.
Meli Magidala yovana alonau Meli toto Yemesa hinana ge Salome, hi na enonu bwalena waiwaisana hi pwamolal tage abwe nihi na Yeisu tuwana nihi paenonu.
Inoke wik ana lan houwan elana, mweluluga kekeisi sauga sabwelu abwe i ha ya, hi nanawa salai kaiwena, ge hi nonobaaba hi ba, “Henala nasi pat toto salai awana ana epaankaus ni pakul yoho kaiwela?”

Yaa sauga hi vin salaiya ge mataliya i ha, hi kite pat iyaka hi pakul yoho. He pat, pat bwabwatana hot. Inoke hi ulutuk salai gamwanaa, yaka heval etega hi kite ana kaliko i wawakeki, i misiyowa salai gamwanaa labi toto nimaliya awona elana. Inoke hi lovakun nabi.

Inoke i ba, “Bahi lovakun! Ya atena Yeisu gagama Nasaleta toto hi lokolosan, ku loyaan. He iyaka i lut, nige i gagan te. Abana ku kite toto hi teliya. He ku nok ku na wana tohago avaliya Pita wali wasa nuku pek nuku ba, ‘Ni houwa awomiwa ni na Galili. Abwe nuku kiteya to, i ola wana baaba eliyamiu.’” b 

Inoke yowau avaliya wali lovakun ge wali nuwanuwatu hi ulutagil ge salai hi patalelu luwai. He nige hi babaaek gamagal etega elana, kaiwena hi lovakun.

Yeisu I Masala Meli Magidala Yovana elana

(Mataiyo 28:9-10; Diyon 20:11-18)

Sauga Yeisu i lutem yaomala, wik ana lan houwan mweluluga kekeisi elana, inoke i masal houwa Meli Magidala yovana elana, toto valila yayaluwa bibikel ali gewi seben i patuna owaowa-agiliya elana. 10 Iya i na bolo valila avaliya Yeisu wali wasa i pek, heliya iyoho nuwaliya i nak ge hi kahikahin. 11 Yaa sauga Meli wana baaba hi hago i ba, “Yeisu iyaka i lut ge ya kiteya matawa,” he wana baaba nige hi aabulilek-an.

Yeisu I Masala Bolau Eluwa elal

(Luke 24:13-35)

12 Toto ya enaa, Yeisu i masala bolau eluwa elal, yaa ana awa i getoga. Bolau o Yelusalema iyaka hi eguluwai hi nanawa panuwa etega elana. 13 Sauga hi atena age iya Yeisu, yaka hi sikal hi na avaliyau wali wasa hi pek, yaa wali baaba nige hi aabulilek-an.

Yeisu I Masala Tohago Elulutega Maisena Elal

(Mataiyo 28:16-20; Luke 24:36-49; Diyon 20:19-23; Tuwalali 1:6-8)

14 Yaka abwe al Yeisu i masal wana tohago ali toto elulutega maisena elal wali sauga aanan elana. Yeisu i baek elal i ba, “Ga i ola ge nige ku aabulilek? Atemiu i gasisi inoke bolo hi kiteyau no lut al enaa ge wami wasa hi pewa, wali baaba nige ku aabulilek-an.” c 

15 I baek elal i ola, “Ku na panayawi labena gegewena ge wasa waiwaisana nuku papaatena-an gamagalau gegewel elal. d  16 Toto ebo ni abulilek ge ni babitaiso, iya ni mwal. Yaa toto ebo nige ni aabulilek, he iya lahi ni pwawa. e  17 Ge bolo hi abulilek, Yehoba gasisi ni pek elal inoke ginol yawiyawi nihi awaawaginol, ololana alau elana yayaluwa bibikel nihi patuna owaowa-agil, anan getoga ona nihi baubaunan, f  18 nimaliya elana mwata nanakil nihi ahel, ebo wewel lelelamwina nihi im nige ni aapanakil, ge nimaliya nihi teli tokasiyebwa elal inoke nihi molu.” g 

Yeisu I Ha Labulabumwa

(Luke 24:50-53; Tuwalali 1:9-11)

19 Sauga Babala Yeisu i baaba haba tohago elal, inoke i ha labulabumwa, ge i misiyowa Yehoba labena awonaa. h  20 Yaka tohago hi tagil hi na labena gegewena ge wasa waiwaisana hi papaatena-an. Babala i label inoke wali papaatena i patunahot, kaiwena ginol yawiyawi hi ginolil gamagalau hi kite.
16:9-20Toleli papanet houhouwel, enuna puna 9 ana siga 20 ana baaba hi leli, enuna nigeya.
,
j  n

Copyright information for `MPX