Matthew 19

Alolon ge Towa Bana

(Mak 10:1-12)

Sauga Yeisu baaba ya i baunan haba, inoke labi Galili i eguluwai i nok i na labi Yudiya toto wewel Yolidani labena leunati. Boda bwabwatana hi toulil, inoke tokasiyebwa hi gewi i pwamolol labi o elana.

Palisi enuna hi nok elana tage nihi labose, inoke hi neli hi ba, “Tab wala logugui i talam bosowaina tau lagona ni towani, ebo towa puna etega i nuwatu pwawa?”

Analiya i lahe i ba, “Age Buki Bwabwalena elana nige ku vavasili te abatelipuna elana Toginol ‘gamagalau i ginolil tau ge yova’? a  Ge i ba, ‘Heiya kaiwena tau tamana ge hinana ni miluwagil ni na alona ge lagona nihi mipamaisena, inoke ali toto labui nihi ola tuwan maisena.’ b  Inoke heliya nige al hi oola eluwa, yaa heliya hi ola maisena. Yehoba iyaka i tubwel toyawel, he bahi gamagal etega ni teteli pwamwaumwau-agil.”

Yaka Palisi hi neli hi ba, “Owa u ba ola o, yaa hauna kaiwena Mosese wana logugui i ba tau towa ana pepa ni pek lagona elana, inoke abwe ni patuna ge ni egon?” c 

Analiya Yeisu i lahe i ba, “Kaiwena atemiu i gasisi ge ami papaatena i esowal hot, inoke heiya te kaiwena Mosese i talam ge lagomiyau nuku towaagil. Yaa abatelipuna elana nige ana logugui i oola to. Na ba eliyamiu, ebo tau etega bwagana lagona nige i gaganawal ni towani, ge yova getoga ni alolonan, iya i ganawal.” d 

10 Yaka wana tohago hi baek elana hi ba, “Ebo tau ge yova wali alolon ana logugui ni ola o, he i waisi te bahi ta aalolon.”

11 Yeisu i baek elal i ba, “Nuwatu ya nige gamagalau gegewel kaiweliya i oola, iyai ya te bolo Yehoba i pek eliyalil. 12 Gamagalau enuna nige bosowailiya nihi alolon kaiwena hi abil ali gila i gan. Enuna nige bosowailiya nihi alolon gamagalau wali nuwatu kaiwena ge ginol enuna hi ginol eliyalil. Ge enuna nige hi aalolon kaiwena hi pwabwabwalena-agil Yehoba wana abalogugui kaiwena. Henala ebo bosowaina logugui ya ni ahe, inoke ni ahe.”

Yeisu Wawayau I Ba Muloluagil

(Mak 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 Gamagalau enuna wawayau hi pwatanim Yeisu elana, tage nimana ni teli pwataliyaa ge ni awanun kaiweliya, yaa wana tohago gamagalau hi haveyanagil. 14 Yaka Yeisu i ba, “Wawayau ku talamwagil nihi nem eliyau, bahi nuku lolopwalil, kaiwena Yehoba wana abalogugui i minaa ololana o eliyalil.”

15 Inoke nimana i teli tuwaliyaa ge i awanun kaiweliya, yaka abwe panuwa o i eguluwan.

Togogomwau Etega wana Nel Yeisu elana

(Mak 10:17-31; Luke 18:18-30)

16 Tau etega i nem Yeisu elana i neli i ola, “Topankite, hauna ginol waiwaisana na ginol ge yawal mihomihotina na pwawa?”

17 Anana Yeisu i lahe i ba, “Hauna kaiwena waisi bana ge u nel eliyau? Maisena ya te iya towaisi hot. Ebo nuwam yawalim nu pwawa, Yehoba wana logugui nu henapuagil.” e 

18 Yaka tau i nel i ba, “Hauna logugui bolo?”

Yeisu i ba, “Bahi taulol, bahi ganawal, bahi kaoma, bahi woliwoli kakawi, f 
19 tamwam ge hinam nu awatauwagil, ge alom nu nunuwana-an ni ola totom u nunuwana-agiwa.” g 

20 Yaka tau i baek elana i ba, “Bolo ya gegewel iyaka ya paolaolaek. Hauna toto al ya kalaan?”

21 Anana Yeisu i lahe i ba, “Ebo nuwam nu ola towaisi hot, nu na wam gogomwau nu paliagil, manina nu pek togulagula elal, inoke abwe nu gogomwau labulabumwa. Inoke nu nem nu toulilau.”

22 Sauga tau o baaba ya i hago, inoke i egon alona ge wana nuwanak, kaiwena iya togogomwau.

23 Inoke Yeisu i baek wana tohago elal i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, togogomwau wali ulutuk i pulowan Yehoba wana abalogugui elana. 24 Na baewa al eliyamiu, i pulowan te bwasumu toto kamel ni ulusola evaneya golinaa, i ola al i pulowan hot tologogomwau wali ulutuk Yehoba wana abalogugui elana.”

25 Sauga tohago baaba ya hi hago, ateliya i you nabi inoke hi neli hi ba, “Ebo i ola o, he henala ge bosowaina ni mwal?”

26 Yeisu matana i lihikan elal ge i ba, “Bugul ya gamagalau nige bosowailiya, yaa Yehoba bugul gegewena i bosowaina.” h 

27 Yaka Pita i baek elana i ba, “Yaa ga i ola ama? Wama bugul gegewena iyaka ha eguluwagil, inoke ha nem ha touliliwa. Nasi hauna gun abwe ni gan kaiwema?”

28 Yeisu i baek elal i ba, “Ya ba tunahot eliyamiu, sauga Gamagal Natuna ni tabwa kin panayawi vavaluna elana ge abamina wawasana elana ni minaa, inoke komiu o tototoulil ami toto elulutega eluwa tologugui wali abamina nuku ahe ge Isileli ali un elulutega eluwa nuku logugui-agil. i  29 Ge henala ebo wana limi, ebo talinau, ebo nunau, ebo tamana, ebo hinana, ebo natunau, o ebo wana bilibili ni tataluwagil alau kaiwena, ni ahe pwabwaya al pwatanaa, ge yawalina mihomihotina ni pwawa. 30 Yaa bolo sauga ya hi mihouwa, hi gewi abwe nihi mimula, ge bolo sauga ya hi mimula hi gewi abwe nihi mihouwa.” j 

Copyright information for `MPX