Matthew 9

Yeisu Toelolol Etega I Pwamolu

(Mak 2:1-12; Luke 5:17-26)

Yeisu i gaiha wagaa ge i alupanet i sikal i na wana awana. a  Inoke gamagalau enuna toelolol etega hi pwatanim elana, i kenuwa wana abakenuwa. Sauga Yeisu wali abulilek i kite, i baek toelolol elana i ba, “Natu, atem ni matuwa! Wam gegi Yehoba matanaa iyaka ya nuwayoho.”

Yaka Logugui ana topankite enuna hi pebaaba-agil hi ba, “Tau ya i ba bwagabwaga, Yehoba i hewa likaan.”

Wali nuwatu Yeisu i atena yaka i ba, “Hauna kaiwena nuwatu nanakina ku nuwatuan atemiwa? b  I mweyaha te ebo na ba, ‘Wam gegi Yehoba matanaa iyaka ya nuwayoho.’ Yaa i pulowan te ebo na ba, ‘U lut ge u nawanawa.’
9:5Mak 2:9 ana epwamwananal paiya nu kite.
He toto pupulowanina na baunan ge na ginol, inoke nuku atena al te Gamagal Natuna wana gasisi i gan panayawiya gegi ni nuwayoho.” Inoke i baek toelolol elana i ba, “U lut, wam abakenu u ahe ge u sikal wam limiya.” d 

Inoke tau i lut ge i sikal wana limiya. Sauga boda hi kite, inoke nuwaliya hi ahe ge Yehoba hi tobalan, kaiwena gasisi ololana o i pek gamagalau elal.

Yeisu Mataiyo I Yogaan

(Mak 2:13-17; Luke 5:27-32)

Yeisu awan o i eguluwai i nawanawa al, inoke takis ana toahi etegana, alana Mataiyo, i kite i misiyowa wana abatuwalaliya. Yaka i baek elana i ba, “U toulilau.” Inoke Mataiyo i lut ge i toulil.

10 Yeisu iyoho i aanan Mataiyo wana limiya, inoke takis ana toahi ge togegi hi gewi hi nem avaliyau Yeisu ge wana tohago hi anan. 11 Palisi enuna hi kite pwawa, inoke hi nel wana tohago elal hi ba, “Hauna kaiwena wami topankite alonau takis ana toahi ge togegi hi anan toyawa?” e 

12 Yeisu baaba ya i hago inoke i ba, “Tomolu nige nuwaliya tosawasawal, tokasiyebwa ya te nuwaliya. 13 Ku nok ku na ga baaba ya ana sapu ku loyaan, i ba, ‘Nau nige nuwau bwasumu powopowonina, nuwau atilomwan paganina.’ He ya nem nige tage bolo hi ba ‘Ama tosasapol’ ge na yogaagil, yaa ya nem togegi te na yogaagil.” f 

Neli Galebu ana Palahikan kaiwena

(Mak 2:18-22; Luke 5:33-39)

14 Yaka Diyon Tobabitaiso wana tohago hi nem Yeisu elana ge hi nel hi ba, “Hauna kaiwena ama alomeyau ge Palisi galebu ha palahikan awanun kaiwena, yaa wam tohago nige sauga etega hi oola?” g 

15 Yeisu analiya i lahe i ba, “Ebo alolon ana hagali nihi ginol, tab toalolon melutauina wana heliyamwau nihi kahin, sauga ebo iya iyoho avaliya? Nigeya! Yaa ana sauga abwe ni vin, inoke topihigelgel toalolon melutauina ni ahek gamwaliyaa, yaka abwe galebu nihi palahikan.

16 “Kaliko vavaluna nige ta aahe ge holahola bebeyaunana mwahawanina ta bwabwaliniya, kaiwena ebo kaliko vavaluna ni kin pahipahi inoke mwahawan o ni pwabwata. 17 I ola al, nige oine vavaluna ta hoholek ana patuna bebeyaunana goti kunisina gamwanaa. Ebo ta ginol ola o, he goti kunisina ni maleli, oine ni maligin ge goti kunisina ni nak. He oine vavaluna ta holek te ana patuna goti kunisina vavaluna gamwanaa, inoke nihi waisi lalabui.”

Tohouwa Natuna Meluyovana ge Yova Welolo I Ahe

(Mak 5:21-43; Luke 8:40-56)

18 Yeisu wana baaba o gamwanaa, yaka Yudiya wali tohouwa etegana i nem i loepwakoku awonaa ge i ba, “Natu meluyovana abwe i aliga ya te. U nem u na nimwam u teli tuwanaa inoke yawalina ni sikal.” 19 Inoke Yeisu i lut ge alona hi nok, ge wana tohago hi nok al avaliya.

20 Yova etegana kasiyebwa welolo i ahe baliman ana gewi elulutega eluwa, i noheem Yeisu enaa inoke ana kaliko buhuna i pihikan. 21 Totona i nuwatu i ba, “Ebo ana kaliko ya te na pihikan, inoke na molu.” h 

22 Yeisu i tagena sikal i kite, yaka i ba, “Natu, atem ni matuwa! Wam abulilek i pwamolowa.” Inoke sauga o elana ge i nok, yova iyaka i molu.

23 Sauga Yeisu i ulutuk tohouwa wana limiya, igo ana toyuyu ge boda bolo hi nok ge hi lolokahin i kitel. 24 Yaka i baek elal i ba, “Ku egonan. Galok nige i aaliga, i kenu ya.” Yaa wana baaba hi nivali. 25 Sauga gamagalau hi tagilan, yaka Yeisu i na i tuk galok wana lumwa, nimana i ahe inoke i lut. 26 Yaka Yeisu wana ginol o wasana i lelu labi o i soli.

Tomatakai Labui ge Tau Etega nige Anana

27 Yeisu awan o i eguluwai i nawanawa al, inoke tomatakai labui hi noulil ge hi yogayoga hi ba, “Deibid Tubuna, u atilomwan-agima.” i 

28 Sauga i na i ulutuk limiya, yaka tomatakai hi nem elana ge i nelil i ba, “Tab ku abulilek-agau bosowaiu matamiu na panana?”

Anana hi lahe hi ba, “Ibwe, Babala.”

29 Yaka mataliya i pihikan ge i ba, “Ni masal eliyamiu ni ola wami abulilek.” 30 Yaka mataliya i mwapwela. Yeisu anana i gasisi i baek elal i ba, “Bahi gamagal etegana wana wasa nuku pepek.” j  31 Yaa sauga hi egon Yeisu wasana hi palelu labi o elana.

32 Sauga bolau ya hi tagitagil limiya, tau etega yayaluwa bibikena hi holaviya elana ge nige anana i gagan, hi pwatanim Yeisu elana. 33 Sauga Yeisu yayaluwa bibikena i patuna owaowani, inoke tau ya anana i gan. Gamagalau gegewel nuwaliya hi ahe ge hi ba, “Nige sauga etegana bugul ololana ya ta kikiteya Isileli gamwanaa.” k 

34 Yaa Palisi hi ba, “Yayaluwa bibikel wali tohouwa wana gasisi elana te yayaluwa bibikel i papatuna owaowa-agil.” l 

Totuwalali Hi Kaubwa

35 Yeisu i na i nopain panuwa bwabwatal ge awan kekeisi eliyalil. Inoke i panpankiti wali limi tapwalolowa, i papaatena Yehoba wana abalogugui wasana waiwaisana, ge gamagalau i pwamolol, bolo ali gila ge kasiyebwa tomaha ge tomaha. m  36 Sauga boda i kitel, atena i lomwanagil, kaiwena tuwaliya i sasawowol ge nige ali tolabe, hi ola sipi bolo nige ali tomatahikan. n  37 Inoke i baek wana tohago elal i ba, “Eyowa i bwaya enona iyaka i matuwa, yaa totuwalali nige hi gegewi. o  38 He nuku awanun Babala toneyowa elana inoke totuwalali ni patunal nihi na wana eyowaa ge enona nihi pahi.”

Copyright information for `MPX