b10:5Log 32:40; Dan 12:7
c10:7Emos 3:7
d10:9Isik 2:8; 3:1-3

Revelation of John 10

Anelose Etega Pepa Yayapona Kekeisi I Pihikan

Inoke anelose gasigasisena etega al ya kite i laulau i neem labulabumwa. Yaluyalu i palilipainan tuwanaa i ola holahola yayapona, liliyal kokowana i howa painan, maninina i namanamal i ola sabwelu, ge aena ana awa i ola ginaha i milil i ola kokola. Pepa yayapona kekeisi iyaka i mwapwela haba i pihikan nimanaa. Aena toto labi awonaa i pulihikanek hogaa, ge toto labi gegebanaa i pulihikanek datuwa, yaka i yoga anana i bwata ana hago i ola laiyoni wana ganlolou. I yoga i mowasi, yaka gulumwawa seben anana hi lahe hi baaba. Sauga gulumwawa seben hi baaba, inoke nau tage analiya na leleli, yaka anan etega ya hago i neem labulabumwa i ba, “Hauna toto gulumwawa seben hi baunan ni minaa ya nuwamwa, bahi nu leleli lowan buki gamwanaa.” a 

Yaka anelose toto ya kite aena i pulihikanek hogaa ge datuwa, nimana toto labi awonaa i latahin ge i huliek labulabumwa, b  ge i papasila Yehoba alana elana, iya yawalina mihomihotina, iya labulabum ginebi buguliliyau, panayawi ginebi buguliliyau, ge hoga ginebi buguliliyau ali toginol. I papasila ge i ba, “Matamatan ana sauga iyaka i mowasi! Sauga anelose sebenina wana bwagigi ni yu, Yehoba wana nuwatu misusumena ni ginol pwamowasi, i ola valila i pamasal wana totuwalali palopitau elal.” c 

Inoke anan toto ya hahago i neem labulabumwa, i baem al eliyau i ba, “U nok, u na pepa yayapona u ahe, i mwapwela haba ge i miminaa anelose toto aena i pulihikanek hogaa ge datuwa nimanaa.”

Inoke ya nok ya na anelose elana ge ya ba pepa yayapona kekeisi ni pem. Yaka i baem elau i ba, “U ahe u an. Gamwamwa amnana ni luvi ni ola luvi uleya, yaa sauga nu tinon ni na tinemwa amnana ni lelelam.” d  10 Inoke pepa yayapona kekeisi ya ahe ya an. Gamwawa amnana i luvi i ola luvi uleya, yaa sauga ya tinon i na tinewa, amnana i lelelam.

11 Inoke Yehoba i baem elau i ba, “Nu palopisai al gamagalau hi gewi baliya, un tomaha ge tomaha, tuwan tomaha ge tomaha, ge anan tomaha ge tomaha, ge i ola al kin ona baliya.”

Copyright information for `MPX