Romans 15

Kilau bolo ta atena bubun nige bugul etega totona ni papabikela, ebo bolo wali aatena i kaubwa hi nuwa lalabui ge hi ba, “Nige bosowaina ta ginol ola o,” he ta palahikan wali lopalapalaviyan o kaiwena. Bahi tage totola wala waisi ya te ta nuwatuan. Yaa kila maisena ge maisena avalau wali waisi ta nuwatuan, inoke wali abulilek ta tal ge ni gasisi. a  He Keliso nige tage totona wana waisi ya te i nuwatuan. Yaa wana pagan i ola Buki Bwabwalena ana baaba, toto Deibid i baunan Yehoba elana i ba, “Sauga ebo gamagalau hi ba panapanak-agiwa, he wali baaba pulowanina nau ya pwawa.” b  He baaba gegewena toto valila hi lelelian Buki Bwabwalena gamwanaa, kila ala panpankiti kaiwena. Buki ana baaba i labela avalau wali ginol ta palahikan, ge wala abulilek i ba pagasisi, inoke alona ge wala atimatuwa ta matamatan waisi toto Yehoba i lovivina-an kaiwela ta ahe. c 

Yehoba i labela ta palahikan ge i pagasisela, inoke ya awanun elana ni labemiu ge wami nuwatu ni maisena ni ola toto Keliso Yeisu nuwana, inoke komiu gegewemiu nuku boda pamaisena yaka wala Babala Yeisu Keliso wana Yabowaine ge Tamana nuku lowasawasa-an.

Wasa Waiwaisana Yudiya ge Bolo Nige Yudiya I Oola kaiweliya

Inoke wami pan toabulilek nuku ahel nihi tuk wami boda elana, ni ola to Keliso i ahemiu ge ku tuk iya wana boda elana. Ebo nuku ginol ola o, inoke eliyana Yehoba alana nuku lowasawasa-an. d  Na baewa eliyamiu, Keliso i tabwa totuwalali Yudiya kaiweliya ge Yehoba wana bateli tubuliyau elal i patunahot, inoke ta atena Yehoba iya tobaaba tunahot. e  Ge i ola al Keliso i tabwa totuwalali, inoke bolo nige Yudiya i oola Yehoba nihi tobalan kaiwena i atilomwan-agil. He i ola Buki Bwabwalena ana baaba i ba, “Inoke bolo nige Yudiya i oola gamwaliyaa na tobalagiwa, ge alam ana tobal na wonaan.” f  10 Ge i ba al, “Komiu bolo nige Yudiya i oola, alomiyau ge Yehoba wana gamagalau nuku yaliyaya.” g  11 Ge i ba al, “Komiu bolo nige Yudiya i oola, gegewemiu Yehoba nuku tobalan; gamagalau gegewemiu, nuku wona tobal elana.” h  12 I ola al Aiseya i ba, “Diyesi tubutubunina
15:12Diyesi iya kin Deibid tamana. Diyesi tubutubunina he Yeisu bana.
etega ni masal ge ni tabwa kin, inoke bolo nige Yudiya i oola ni logugui-agil, ge heliya ana mel nihi teli.” j 

13 Ya awanun Yabowaine toto i bateli abwe ni pawasawasa-agila, wami abulilek enona yaliyaya bwabwatana ge nuwa laumwal atemiu ni pakalaopopwi, inoke Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi eliyana atimatuwa nuku kalaopopwi ge nuku matamatan Yehoba abwe ni pawasawasa-agimiu.

Pol I Liwaliwan wana Tuwalali kaiwena

14 Taliwau ge nuwau, nau amnau eliyana ya atena waisi ku kalaopopwi, wami aatena i olaolaek, ge bosowaimiu nuku panpankiti alomiyau elal. 15 Yaa wami leta ya elana baaba gasigasisena enuna ya lelelian eliyamiu, kaiwena nuwau na panuwahikagimiu bugul enuna kaiweliya. Baaba nige ya gogosusumi-an, kaiwena Yehoba o gabom i pem 16 ya tabwa Keliso Yeisu wana totuwalali bolo nige Yudiya i oola kaiweliya. Nau ya ola topowon ge Wasa Waiwaisana toto i neem Yehoba elana na papaatena-an, inoke toto o eliyana bolo nige Yudiya i oola na ahel nihi nem Yehoba elana ni ola iya ana powon toto i yaliyaya-an, ge Yayaluwa Bwabwalena ni pwabwabwalena-agil Yehoba kaiwena. k 

17 No abahanaha te ya minaa Keliso Yeisu eliyana ge ya tuwalali Yehoba kaiwena. 18 Nige nuwau bugul getoga wasana na wasaan. Yaa toto no tuwalali eliyana Keliso i ginol ge bolo nige Yudiya i oola i ahel Yehoba hi henapuan, heiya te wasana na wasaan. No baaba ge no ginol eliyalil, 19 ginol yawiyawi ge abanuwa ahi eliyalil, ge Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi eliyana, inoke Keliso i ahel Yehoba hi henapuan. Ya telipunaa Yelusalema ge ya pain ya na o siga labi Ililikum, Keliso Wasana Waiwaisana iyaka ya papaatena-an haba. 20 Toto nuwau hot heiya Wasa Waiwaisana na papaatena-an panuwa bolo nige ga Keliso wasana hi hahago elal. Nige nuwau na tuwalaliya abatuwalali toto gamagal getoga iyaka i tuwalali telipunaa. l  21 Yaa ni ola Buki Bwabwalena ana baaba i ba:

Bolo nige wasana hi wawasaan elal nihi kite,
ge bolo wasana nige hi hahago nihi atena. m 

Pol Nuwana Ni Na Loma Ni Kitel

22 Sauga i gewi tuwalali toto ya i kausau nige bosowaiu na nowa na kitemiu, n  23 yaa sauga ya no tuwalali labi ya elal iyaka ya pwamowasi. Baliman i gewi gamwaliyaa nuwau hot na kitemiu, 24 inoke sauga ya ya nuwatu na nowa ga na kitemiu, yaka abwe na nok na na Sipein. Alowau komiu ta yaliyaya sauga kekeisi, inoke abwe nuku labeyau ge na nok panuwa o elana. 25 Yaa sauga ya na na ga Yelusalema ge Yehoba wana gamagalau panuwa o elana na label. o  26 Kaiwena toabulilek bolo hi minaa labi Masidoniya ge labi Akaiya elal, alona ge wali yaliyaya mani hi teliteli Yehoba wana gamagalau Yelusalema bolo hi gulagula ali labe kaiwena. p  27 Alona ge wali yaliyaya hi ginol ola, yaa tunahot ali vaga i gan Yudiya elal. Toabulilek bolo nige Yudiya i oola yayaluwaliya ana labe hi pwawa i neem Yudiya elal, inoke heliya ali vaga to ge wali bugul bolo tuwan ana labe kaiwena nihi ahe ge Yudiya nihi label. q  28 Inoke nuwau tuwalali ya na pwamowasi, toabulilek Yelusalema ali mulolu na pwatanik elal ge na pek, enaa na nowa na kitemiu, yaka abwe na nok na na Sipein. 29 He ya atena sauga ebo na nowa eliyamiu, alou ge Keliso wana ba mulolu kalakalaopopwina wami waisi kaiwena. r 

30 Taliwau ge nuwau, kila wala Babala Yeisu Keliso ge Yayaluwa Bwabwalena elana ta penunuwana-agila, inoke ya ba pagasisi-agimiu nuku awanun Yehoba elana kaiweu inoke eliyana nuku labeyau ge no tuwalali nuku labe. s  31 Nuku awanun Yehoba elana iya ni matahikagau ge bahi nak etega na pwapwawa gamagalau elal, bolo nige toabulilek i oola labi Yudiya elana. Ge nuku awanun mulolu toto ya pwapwatanik Yelusalema Yehoba wana gamagalau nihi yaliyaya-an. 32 Inoke, ebo Yehoba wana nuwatu i ola, alou ge no yaliyaya na nowa eliyamiu, yaka alowau komiu ta heliheliyam ge ta pagasisi-agila. 33 Ya awanun mibubun ana Yabowaine ni minaa ku gewigewi eliyamiu. Ibwe. I ola.

Copyright information for `MPX