Ruth 4

Bowasa Ludi I Alolonan

Bowasa i na panuwa o ana gana ana abatutuka, wali abamimigogowa, ge i misiyowa to. Yaka Elimeleki tutuna, iya topwapwamola pasikal etegana al toto Bowasa i babaunan, i nem. Inoke Bowasa i baek elana i ba, “Alou, u nem u misiyowa hiwe.” Inoke i nok i na i misiyo.

Yaka Bowasa panuwa o ana tonowakau elulutega i ahel ge i ba hi misiyo. Inoke i baek toto topwapwamola pasikal elana i ba, “Naomi iyahe i sikalem Mowabi, ge nuwana tutula Elimeleki wana bilibili ni palian. Inoke atewa ya ba nuwatu o na pwatanim eliyam ge na baewa elam na ba, ‘Bilibili u ahe tonowakau bolo hi misiyowa e mataliyaa.’ Ebo nuwam nu pwamola pasikal, he nu pwamola pasikal. Yaa ebo nige nuwam i oola, yaka nu ba na hago. Kaiwena pwapwamola pasikal ana logugui te owa houwa emwa abwe nau.” Inoke anana tonowak o i lahe i ba, “Nau na pwamola pasikal.”

Yaka Bowasa i ba, “Ebo bilibili nu pwamola Naomi elana, he nasi abuabul Ludi, Mowabi yovana, u aahe lagom.
4:5Ludi 3:9 ana epwamwananal paiya nu kite.
Inoke wawayau nu pamasalil yaka toto i alaliga alana nihi milili ge bilibili ni miminaa ya ana tiniya.”
4:5Isileli eliyalil un i neem taman eliyana, ge bilibili i kalakalapanet al taman eliyana.


Sauga tonowak baaba o i hago, inoke i ba, “Iyaka nige bosowaiu bilibili o na pwamola pasikal, kaiwena nige bosowaina natuwau nihi ahe. He nau nige na pwapwamola, owa te nu pwamola pasikal.”

c (He saugena o elana, Isileli wali pagan te ebo gamagal etega nige nuwana bilibili ni pwamola pasikal yaka gasisi ni pek alona elana ni pwamola, inoke aena aana ni ahek yoho ge ni pek alona elana. Inoke gamagalau nihi kite ge nihi patunahot.) Inoke sauga tonowak o i baek Bowasa elana, “Owa nu pwamola pasikal,” yaka aena aana i ahek yoho ge i pek Bowasa eliyana.

Inoke Bowasa i baek tonowakau ge gamagalau gegewel elal i ba, “Lan ebe iyaka ku kite matamiwa, Elimeleki alonau natunau, Kiliyon ge Maloni, wali bilibili gegewena iyaka ya pwamolaa Naomi elana. 10  d I ola al Maloni abuabulina Ludi, Mowabi yovana, iyaka ya ahe lagou. Inoke wawayau na pamasalil, yaka toto i alaliga alana nihi milili ge bilibili ni miminaa ya ana tiniya, yaka alana bahi ni yayaomal ana un ge panuwa ya elana. He lan ebe iyaka ku kiteya matamiwa.”

11  e Yaka tonowakau ge gamagalau gegewel bolo hi migogowa panuwa ana gana ana abatutuka, hi ba, “Iyaka ha kiteya matameya. Ha awanun Yehoba lagom ni paabab ni ola Letiyeli ge Leya hi abab ge Yakobo natunau hi gewi hi abil. Ha awanun al Yehoba eliyana nu tabwa un Epalat ana towasawasa ge alam ni bwata Bedeliyema gamwanaa. 12  f Tubutubumwau bolo yova ya eliyana abwe Yehoba ni pewa, alaliya ni bwata, ni ola Peles, Yuda ge Tama natuliya, tubutubunau alaliya i bwata.”

Ludi I Ab

13 Inoke Bowasa Ludi i ahe lagona. Yaka alona hi kenukenu ge Yehoba Ludi i muloluan i liyan, inoke i ab natuna melutauina. 14 Yaka nevenakau hi baek Naomi elana hi ba, “Ta tobal Yehoba eliyana, iya lan ebe tubum etega i pewa am tomatahikan. Ha awanun Yehoba eliyana, wawaya ya abwe alana ni bwaya Isileli gamwaliyaa. 15 Iya yawalim ni pavavaluna ge ni matahikagiwa wam liki ana sauga elana. He yawam i nunuwana-agiwa ge wana labe eliyam i bwata nabi, i lake te binimala natumwau bolau seben nihi gan wali labe. Inoke lan ebe iya tubum etega i ab.”

16 Yaka Naomi wawaya o i ahe i teli aenaa,
4:16Ginol ya gamwana etegana te Naomi wawaya i ahe tukan i ola natuna, yaka Elimeleki ge Maloni alaliya i milili.
ge i matahikan i ola natuna.
17 Inoke panuwa o nevenakiliyau hi ba, “Naomi iyaka natuna melutauina i gan.” Yaka wawaya o alana hi tun Obedi. He Obedi natuna Diyesi, ge Diyesi natuna Deibid.

18 Peles tubutubunau ali lihu i ola hiwe:

Peles natuna Hesiloni,
Hesiloni natuna Lama,
19 Lama natuna Aminadab,
20 Aminadab natuna Nason,
Nason natuna Salimon,
21 Salimon natuna Bowasa,
Bowasa natuna Obedi,
22 Obedi natuna Diyesi,
ge Diyesi natuna Deibid.
Copyright information for `MPX