2 John 1

Ngau ‘sios’-lo* muamua neming ka ugere.

Kaiko ‘sios’ Nanaranga inangaiko ka natum zaiza ugere-kaming. Ngau urereretakiko-tina. Tago ngau-la ka urereretakiko. Tamoata moarunga pile kalingo dikauataki nge direreretakiko be.
Copyright information for `MVA