1 Corinthians 9

Takaweins liva̱nen Yeisuw

Awoum teitan gamag bikaleiwag waseg yey. Guntovek anmwa̱net Yowbad. Gunawotet akokew liva̱nen Yeisuw. DaGuyaws towen bo akin wamatag; o yakamiy nukuliganes livan towen; yakamiy mamagina gunawotet anagin yakamiy, daGuyaws Yeisuw waseg.

Gamag mwasanin bilivans, “Towen Paul, nag takawein liva̱nen Yeisuw”; yakamiy gog kukwakins mounid gunawotet towen; o liva̱nen Yeisuw bo asekeimiy. Gamag mwasanin bikineimiy, nukumlavags daGuyaws angamag yakamiy, mo bisimounids Yeisuw nawotet waseg yey nises.

Tasiyas ivtokeigs livan, akatimop asilivan livneimiy waseg, peinan nukumlavags daGuyaws angamag yakamiy.

O peinan gunawotet towen, kadilok bukuvakamugs yey.

O magat gunakwav sam, tayakelesiy na̱tan, kadilok bukuvakamumas; peinan tayakelesiys ivaka̱mus sikwavas tasiyas takaweins liva̱nen Yeisuw, o sikwavas budan Yeisuw, o nakwav towen Pita.

O nag gog, amateiy soug Ba̱nab kawotet wanimem silma̱nin baka̱kam. Peinan takaweins liva̱nen Yeisuw yakamey, maysan wotet baka̱kam? o nag? ama̱wan?

Tabta tasiyas gabman ma̱wana sitakannaviys binineivs kaeis tatineis, ne? Adok nag. Maysan wotet beikamsa mav. Tabta tasiyas tasapweins kan bisesus asimoun, ne? Adok nag. Anagin wotet bo beikams. Tabta tatuyein kweitan gamag alen bises anamoun ne? Adok nag. Bo beikam.

Sinapun ven watinow towen; o Moses nakaleiwag-vak nises mamagina:

“Bulumakaw iwotet wit waseg, bweina beikam wit anagin.”
Tabta kaleiwag towen peinan Yowbad ikalin nuwan bulumakaw? Adok nag. Adok nakaleiwag towen peinan ikalin nuwan ya̱kids. Adok anakabebay towen, kweiboug nilel va̱gan kid tasiyas tawteleins Yowbad nawotet, mo bikawes kaeis beikams. Tasiyas tawayins yagoug sisiyas tatayaweins kan inmises igaw kaeis beikams. Ma̱wan ge tawteleins Yowbad nawotet igaw beikams mav, maysan wotet.

11 O peinan Yowbad anilivan waseg nakavkamumiy, mapuna kaeimiy kadiloka kuvkamumas.

12 Peinan kuvakamus gamag mwasinis igeiguys wasigeis yakamiy, tage kadiloka singaya bukuvkamumas yakamey. O nag ivag sivinem kaem bukuvkamumas, nag. Bweina bakases amamoun. Kukin makaleiwag bimouvit wasigeis yakamiy, adok mo bukupiyaves Kelis nasiwa̱youb bwanabwein wasigeis yakamiy.

13 Kukwakins gog tasiyas iwotets Yowbad wanbunatum, kaeis ikawes, maysan wotet towen. Lun bulukwan iweiys ikous, mo ilakes, ilagus, amtowen bigob Yowbad silma̱nin, amtowen bisemos kaeis tatineis.

14 Ma̱wana daGuyaws ikaleiwag pines tasiyas takaweins anilivan bwanabwein, anagin wotet kaeis beikams.

15 O yey gog nag sivinag maysan gunawotet kag bakow, nag. Sivinag bawotet mav. Nag balel let towen va̱gan kag bukusekeigs, nag. Awoum bakayus kag towen. Bweina agumoun bakanig. Bweina bawoteta mav, bakanig agumoun. Awoum bimouvit gunakaleiwag wasigeis yakamiy.

16 Kukin bakow livan towen bwanabwein, liva̱nen Yeisuw, gamag nag bikavasigs. Kadilok bo bavag ma̱wan. Kukin nag bawtel wotet towen, bo bigeg nanoug, adok bo balouvat kalbaleb.

17 Kukin nanoug ma̱wan bo bawtel gunawotet, igaw maysan gunawotet mo bakow. Tage silawun gunawotet Yowbad nakaleiwag. Awoum bawotet silma̱nin maysag; awoum. Peinan Yowbad nakaleiwag waseg yey, kadiloka bawoteta mav.

18 Na-ivag maysan gunawotet. Sivinag bawoteta mav, mo beibwein nanoug. Peinan basekeimiy liva̱nen Yeisuw, livan towen bwanabwein, kadiloka kuymiyiseigs. O nag, sivinag bawoteta mav. Nanoug bo ma̱wan. Nag teitan kadilok bikaleiwag waseg yey, nag; tage bo amlavag magina babaw gamag sitouwat yey, va̱gan biliganes liva̱nen Yeisuw, namagleis-e gamag meivek-wan.

Gamag asisinap kweitan kweitan

20 O ivag agusinap ma̱wana gum-Yudiy yey, va̱gan kid tasiyas min-Yudiy mo biliganes Yeisuw nakaleiwag. O magat bakases sigwey tasiyas takanaweins Moses nakaleiwag, mo bamlavag magina tasiyas, va̱gan kid tasiyas mo biliganes Yeisuw nakaleiwag. Tage Moses nakaleiwag nag bitawtoun waseg yey, nag.

21 O magat bakases sigwey tasiyas tadadubs, watoulan Moses nakaleiwag nisesus, mo beivag agusinap mamagina tasiyas, va̱gan kid tasiyas mo biliganes Yeisuw nakaleiwag. Tage nag bapiyev Yowbad nakaleiwag, nag; tuta babaw akokew Yeisuw Kelis nakaleiwag.

22 Tougweys sigwey bakases, mo bamlavag mamagina tougwey yey, va̱gan tasiyas biliganes Yeisuw nakaleiwag. O tasiyas sigwey, asisinap kweitan, bamlavag mamagina tasiyas, va̱gan biliganes Yeisuw nakaleiwag, mwasanin tasiyas. O gamaga babaw sigwey nakases, agusinap ma̱wan.

Itawtoun va̱gan biwtel nawotet bwein

23 Gunawotet towen babaw awtel, peinan sivinag bakokew liva̱nen Yeisuw Kelis, o sivinag gunawotet towen bawtel beibwein, mo bamwa̱saw waseg.

24 Bitaninuways, kalisiy igaw mo bimwa̱saws? Magat babaw bikawlideiys bisisawls wavtakon ven, tatanok bitamap, maysan mo bikow. O ya̱koum ma̱wan, kadiloka kunoun wamked ven watinow, mutawtoun waseg, va̱gan kid maysan mo bukukow.

25 O tawtelein wag itas kala̱lav, iwtel bwein, silma̱nin igaw wag babaw mo bikavva̱laks bisisawls, nawag makaywen mo bitamap. Maysan gog bikow. Nag bivakaein maysan. O ya̱kid gog bitawtel dawotet bwein, igaw maysad avakaein mo bitakow; maysads towen bo bisigeg.

26 O yey, asawl va̱gan batamap kid; akavaveis bunik va̱gan wag bidumwal; akaleiwag waseg woug tatoneig va̱gan sinap tawtoun bakow. Yey bakaleiwag, woug nag. Magat woug bikaleiwag agusinap kalbaleb, maysan bwein nag bakow, nag. Magat basekeimiy liva̱nen Yeisuw, o woug igaw mo bikaleiwag agusinap kalbaleb, maysag bo biyamkwaneig.

Copyright information for `MYW