1 John 2

Kelis veiyouds ya̱kids

Nitug yakamity, bo nalel milet towen va̱gan nag beivag amisinap kalbaleb. Kukin teitan bikalouw, o bivag ansinap kalbaleb, veiyouds nises, tadidumwal; mtowen Yeisuw Kelis ininitoug peinads ya̱kids, va̱gan Tamads biwid adsinaps kalbaleb.

Mtowen lun bulukwan peinan sinap babaw kalbaleb, adsinaps ya̱kids, sidayas ven babaw gimgilis.

Kukin bitavna̱ses nakaleiwag mo bitakakins mounid veiyouds towen.

Kal yak bukulivan, “Akakin veiyoug towen,” tage nag bukuvnas nakaleiwag, singay tayyaweid yak.

Tage kukin bukuvnas aygan, mo bukusiwa̱youb beibwein, ma̱wan Yowbad bo isiwa̱youb. Mapuna bitakakin angamag tonen ya̱kid.

Kal yak bukulivan, kulana, “Soug Kelis kasesuna,” kadiloka beivag amsinap ma̱wana Kelis ansinap tonen.

Kaleiwag kweivaw

Sigwey, kaleiwag kweivaw nag basekeimiy. Misinaka balel kaleiwag nises kweiboug wasigeis ya̱kids. Livan towen nukuliganes.

Kweivaw mo balel kaleiwag towen pinamiy yakamiy. Anagin kaleiwag towen mounid ikamat waseg Kelis, o wasigeis ya̱kids, peinan dadub bo ikous, kamnat mounid mo imteilids.

Kal yak bukulivan, kulana, “Yey agusinap kamnat,” tage bukwamliw soum, adok igaw tadadub ya̱koum.

10 Kukin kal yak bukusiwyoub sod, amsinap kamnat. Nag kweitan amsinap waseg bukukwalouw, nag.

11 Kukin bukwamliw soum, igaw tadadub yak. Dadub waseg kuninoun. Ta-ma̱wan bukukin muked, peinan dadub bo isilbwed matam.

12 Nalel sinap towen pinamiy yakamiy gamagal. Peinan yagan towen waseg bo inumlev amisinap kalbaleb.

13 Nalel sinap towen pinamiy tamumwey yakamiy. Peinan nukukwakins mtowen wanamug nises.

Nalel sinap towen pinamiy tabwa̱bwat yakamiy. Peinan towen takalbaleb iyakwaneimiy, nag. Bo kutawtouns.

Nalel sinap towen pinamiy gamagal yakamiy. Peinan nukukwakins Tamads.

14 Nalel sinap towen pinamiy tamumwey yakamiy. Peinan nukukawakins mtowen wanamug nises.

Nalel sinap towen pinamiy tabwa̱bwat yakamiy. Peinan nukutawtouns. Yowbad sinapun nises wasigeis yakamiy. Towen takalbaleb iyakwaneimiy, nag. Bo kutawtouns.

15 Awoum kwalpwa̱kits ven watinow youdanan waseg; awoum. Kal yakamiy bikalpwa̱kit ven watinow waseg, ta-ma̱wan bikalpwa̱kit Tamads waseg.

16 Ven watinow youdanan meinoy neim ven watinow. Sinap tasiyas mamagina, aveiyag woun sivanan, o aveiyag mat sivinan, o kayya̱pam mwamov waseg. Sinap tasiyas nag inoy neim Tamads waseg, nag.

17 Ven watinow igaw beikous, mo beikous kalpwa̱kit-nen; tage kavel ya̱koum bukwablaway nanon Yowbad, bukuses bukusigeg.

Tapiyavein Kelis

18 Gamagal yakamiy, bo talivatus nakabiyokous tut. Nukuliganes tapiyavein Kelis mo bisap. Nagein gog babawa isaps tapiyaveins Kelis. Mapun takakins nakabiyokous tut nitalivatus.

19 Tasiyas meinoy niweis wasigeis ya̱kids, tage nag sidayas mounid, nag. Tobwag gamag tasiyas. Magat mounida sidayas tasiyas nag bilisaweids. E, bo nilisaweids, mapuna takakins tobwag gamag tasiyas.

20 Yakamiy nag ma̱wan tasiyas, nag. Peinan Yowbad Kululuwan niwekeimiy mo kukwakins youd babaw.

21 Nalel sinap towen peinan nag tatagouwaw yakamiy.

Kukwakins gog sinap mounid; o kukwakins nag kweitan yaweid beinoy sinap mounid waseg, nag.

22 Kal mtowen tayyaweid? Adok towen bilivan bilana, “Yeisuw nag Mesay Kelis.” Mtowen tapiyavein Kelis, ipiyev liva̱nen Tamads son Natun.

23 Kalisiy bipiyaves Yowbad Natun, Tamads nag ises wasigeis tasiyas. Kal yak bukutam waseg Yowbad Natun, Tamads nises waseg ya̱koum.

24 Sinap wanamug nukuliganes, sinap towen bweina bises wasigeis yakamiy, mo bukusesus bwein simiyas Tamads son Natun.

25 Mtowen bo bisekeids mwamovads nag beikous, peinan bo ilivnek ma̱wan.

26 Liva̱nen tasiyas takatidividavs bo nalel, neikous.

27 Tage Kululuwan Yowbad niwekeimiy, nises wasigeis yakamiy. Nag ivag sivinamiy gamag teitan bikatimlakeimiy, nag. Kululuwan Towen bikatimlakeimiy sinap babaw waseg. Mtowen ansinap mounid; nag biyaweid, nag. Simiy Towen bukusesus bwein, ma̱wan nidibakeimiy.

Yowbad nitun

28 Budag yakamiy, tut nagein kadiloka Kelis waseg bukusesus. Igaw beiyum bimekeids mo bitakapwapouts; awoum beivag admwasins mtowen wamatan.

29 Magat bukukwakins mtowen ansinap didumwal, mo bukukwakins nitun babaw asisinap didumwal.

Copyright information for `MYW