1 Thessalonians 5

Sigwey, nag kadilok balel sinap va̱gan bukukwakins avei-tut nakabiyokous ven watinow, peinan nanawana bo kukwakins.

Bo kukwakins bwein tutan daGuyaws beiyum beim mo bilabuboleids ma̱wana tavveinaw watapwan boug bisap.

Gamag bilivans, bilansa, “Tut towen tasesusa bwein,” simouvit gog waseg nuwanaw mo bisiblutes biyagages, ma̱wana gidaged bisiblutes vinay igaw bitapouy nimes. Ta-ma̱wan bivkakes.

Sigwey, nag mamagina tadadubs yakamiy, yam towen nag bilabuboleimiy ma̱wana tavveinaw; nag.

Yakamiy kamnat gimgeilin yakamiy; peinan nag dadub gimgeilin ya̱kids. Wuda̱yam waseg bitanoun.

Awoum bitammasis ma̱wana gamag mwasanin; tage kadiloka bitala̱lals va̱gan nanouds bidumwal.

Tasiyas gog tammasis boug waseg immasis, o tasiyas tamwamoums boug waseg imwamoums, ikabala̱weins.

Tage ya̱kids tanounas wuda̱yam waseg, kadiloka nanouds bidumwal, mo bitasimounids o bitasiwa̱youbs beibwein, kululuwads ankawlawal silma̱nin; o bitanmises Yowbad va̱gan bikatinabweids, nanouds ankawlawal silma̱nin.

Peinan Yowbad nakaleiwag, awoum bikamta̱nids; tage Yowbad nikatigikeids va̱gan bikatinabweids daGuyaws Yeisuw Kelis waseg.

10 Yeisuw bo ikanig peinads ya̱kids, sivinan kid siney ya̱kids bitamwamovs, takinew bitasesus ven watinow, o takinew bitakanigs.

11 Mapuna kuguyes va̱gan bukwatimweisis simiyas sinap bwein waseg, ma̱wana tut towen nukuvva̱ges.

Nakabiyokous anilivan

12 Sigwey, kadiloka bukuvna̱ses tasiyas mitamumugwas, peinan igeiguys wasigeis yakamiy, daGuyaws inawotet silma̱nin.

13 Kadiloka bukugoulus tasiyas, siwa̱youb waseg, peinan siwotet bwanabwein. Kadiloka niwal waninoumiy bises.

14 Sigwey, kadiloka bukuguyes tasiyas tabgumats. Kukimtuwes tasiyas tawnayuws mo bitawtouns. Kulabes tasiyas kalisiy nag isimounids bwein. Kwaptuleimiy babaw gamag wasigeis.

15 Kukin kal biyagageim, awoum kumop ansinap. Bweina tut babaw bukusiwa̱youbs simsimiyas wasigeis, o babaw gamag wasigeis.

16 Tut babaw kummwa̱saws-wan.

17 Awoum kuyeiwas nitoug waseg Yowbad.

18 Bikalin nuwamiy youd babaw silma̱nin. Yowbad nanon ma̱wan, peinan Yeisuw Kelis angamag ya̱kids.

19 Awoum kusiwmates Yowbad Kululuwan.

20 Awoum kupiyaves sigeiguy tasiyas palopits, tage kuninuways beibwein, mo kwatukins, sinap kalbaleb kulavewas, sinap bwanabwein kuyousis beibwein.

23 Sivinag Yowbad tonena bikatimweis kululuwamiy mo beitaw nuwamiy, peinan ikayus kululuwamiy, mwamovamiy, woumiy meivek-wan, va̱gan bukusesus bwein, amisinap kamnat-wan, tutan daGuyaws Yeisuw Kelis mo bisap vayuwein.

24 Mtowen nikatigikeids angamag ya̱kids bitikum, bivag wasigeis yakamiy ma̱wana nilivan.

25 Sigwey, kadiloka bukunitougs pinem yakamey.

26 Bikalin nuwamiy, bukumulouls simiyas, peinan meivek yakamiy tayekelesiys yakamiy.

27 DaGuyaws yagan waseg adibakeimiy, kadiloka bukuvinis let towen, tayekelesiys babaw biliganes.

28 DaGuyaws Yeisuw Kelis bisiwyoubumiy.

Yey Pawl.

Copyright information for `MYW