1 Timothy 4

Igaw gamag mwasanin bipiyaves sinap bwanabwein

Yowbad Kululuwan anilivan kamnat, ikatimlakeids, va̱gan bitakakins nakabiyokous tut waseg, gamag mwasanin mo bipiyaves tapwa̱loul bwanabwein, mo biliganes Seitan anilivan yaweid, son-vak asilivan tasiyas bwagaws kweitan kweitan. Takatimlakeins livnes tasiyas singaya tayyaweids, takatidavins gamag; asisinap kalbaleb, tage nag igeg ninous.

Ilansa, “Awoum kuveivays” o “Awoum kukwams kan towen.” Tage kusimounids o kukwakins sinapun Yowbad, peinan ibun kan babaw; sivinan kid bitakams, mo bikalin nuwads waseg.

E, Yowbad nibun kan babaw, mapun babaw bwein. Awoum tapiyev; awoum. Tage bweina bitanitougs Yowbad waseg, anilivan bitanuways, bikalin nuwads kads peinan, wankuyeim mo bikimtuw wouds bitawtoun.

Yowbad natouwat bwanabwein

Magat bukkwatimlakes tayekelesiys sinap towen, mounida Yeisuw Kelis natouwat bwanabwein yak; peinan liva̱nen Yeisuw Kelis nukuligen, livan towen bwanabwein, bikatimweis amisinap beibwein.

Tage makava taleiliw awoum kuligen. Nag Yowbad antaleiliw ma̱wan va̱gan gog bukuligen. Kadiloka bukutoukum va̱gan kululuwam bitawtoun sinapun Yowbad waseg.

Wouds bitavna̱ses mo bitamwa̱saws yagada mwa̱saw; tage kululuwads bitavna̱ses mo bitamwa̱saws avakaein, tut towen o tut beim walba̱lab.

Livan towen mounid. Kadilok gamag babaw bitimakes.

10 Nitatawtouns singay silma̱nin wotet towen tawteles, peinan tanamis waseg Tamwamov Yowbad va̱gan bilabeids, peinan towen takatinabwein gamag babaw. Mounid ikatinabweids ya̱kids, peinan tasimounids waseg.

11 Kadiloka kuguyes gamag va̱gan bikakins sinap towen.

12 Awoum bikasigumims peinan tawlat yak; tage beivag amsinap beibwein, amlivan bwein, muwotet bwein, kusiwa̱youb beibwein, kusimounid, amsinap kamnat waseg, va̱gan tayekelesiys bikines amsinap mo bitakayasis.

13 Bweina bukutoukum tapwa̱loul waseg. Kutitoukum ee... igaw mo baw. Bukitab kuvnivin va̱gan gamag biliganes, kuguyes, kwatimlakes.

14 Bweina bukuvnas Yowbad nasiwa̱youb Kululuwan Towen nisekeim yak, ma̱wan kweiboug tasiyas mituwa̱veks nisenas nimes wa̱woum mo ilivnakes Yowbad nasiwa̱youb waseg yak.

15 E, Yowbad bo isiwyoubum va̱gan kid bukuwotet beibwein. Kadiloka kutoukum va̱gan gamag babaw bikineims, bilansa, “Taw towen bo itawtoun Yowbad nawotet waseg.”

16 Kuvna̱seim yak va̱gan amsinap bidumwal o mukwatimlakay beibwein, Yowbad mo bikatinabweimiy simwey tasiyas tanageins amlivan.

Copyright information for `MYW