1 Timothy 6

Tasiyas tawwotet, kukin beitams situwa̱veks siwotet waseg, kadiloka bivna̱ses, bikaninaways ages. Kukin gog nag, adok tasiyas watoulan mo biyages datapwa̱louls o daYowbads waseg.

O kukin tasiyas situwa̱veks biyekelesiys mo bimlavags mamagina tuwsiyas, awoum tasiyas tawwotet bikatudabs peinan situwa̱vek niyakelesiys; awoum. Tage bweina bitoukumsa singay, peinan situwa̱veks sisiyas nisimounids waseg Yeisuw mapuna bisiwyoubus tasiyas situwa̱veks.

Kadiloka bukumtibabeits

Kaleiwag tasiyas kuguyes o kukwatimlakay tayekelesiys wasigeis.

Kukin kal nakatimlakay kweitan, o bipiyev bwanabwein liva̱nen daGuyaws Yeisuw Kelis, o bipiyev katimlakay silma̱nin sinap bwanabwein; mtowen takaypamwein sinap tage nag ikakin sinap tatonen; ansinap igeg peinan sivinan kamniman, livan babaw wasigeis. Gamag tasiyas asisinap ma̱wan, singaya takammnimans, bikameiliws, bikavikuns, biyagays, bitilikons; e, tuta babaw mo bikammnimans sisiyas wasigeis, peinan ninous kalbaleb, o peinan ipiyaves sinap mounid, idokes kid sinapun tapwa̱loul biyousis mo bikawes siwliyoug babaw va̱gan kid bimwa̱saws.

Nag gog. Tage tayekelesiys tasiyas tamtibabeits, asisinap bwanabwein, mo bimwa̱saws kid.

Peinan nitasaps wadaban pwepway dawliyougs nag; igaw bitalisawes ven towen, nag kweitan youd bitakawes, nag.

Tage tut nagein, kukin sam kads son adakweims, bweina beitout nanouds.

Tasiyas gog sivines sivavag bibabaw, Seitan biyakwanes mo beikons anasik. Tasiyas ninous nag, beivag asivikeiy vavag kalbaleb waseg. Asivikeiy bikalawages mo biyagages.

10 Kukin kalisiy sivines siwliyoug bibabaw, mo inoyes ninous silma̱nin youd babaw singaya kalbaleb. Peinan gamag mwasanin sivines siwliyoug bibabaw mo bipiyaves sinapun Yowbad, o simouvit babaw mo ilivatus.

11 Tage Yowbad angamag ya̱koum, sinap towen kupiyev. Kuyyokon va̱gan beivag amsinap didumwal, kamnat, bukusimounid Yowbad waseg, bukusiwa̱youb, bukukwapatul, bukumma̱num simwey wasigeis.

12 Kutawtoun va̱gan bukunamis beibwein mo bukutakayway; kuyous mwamovam nag beikous, peinan tut kweiboug nukukwa̱mat musimounid wamtes gamag babaw, mo Yowbad ikatigikeim silma̱nin mwamovam nag beikous.

13 Wamatan Yowbad mtowen tayamouvein youd babaw, o wamatan Yeisuw Kelis, (towen wamatan Ponitiy Paylat liva̱nen Yowbad nilivan bwein), e, wamtes tasiyas asteiy adibakeim yak kuvvnas Yowbad nakaleiwag beibwein; awoum kakit bika̱bwag. Kadiloka kuvvnas nakaleiwag ee... mo bisap vayuwein daGuyaws Yeisuw Kelis.

15 Peinan tutan bikadilok Yowbad waseg mo bispuy Yeisuw bimekeids. Takaleiwag bwanabwein, mtowen anmwa̱net Yowbad, king babaw siking towen, o guyawaw siguyaw; mtowen anmwa̱net isigeg-wan, naven nag takikines peinan singaya kamnat; kweiboug ta-kweitan gamag bikin magin, o nagein gog ta-kal bikin, naguyaw o natawtoun isigeg-wan. Eimen.

17 Kudibakes tasiyas guyawaw ven watinow, kulana, “Awoum kwaypamwes sinap yakamiy; awoum bukunnamis waseg mivavag va̱gan kid bilabeimiy; awoum. Tage kadiloka kunmises Yowbad, towen tavvagein youd babaw va̱gan bitamwa̱saws waseg. Kadiloka kusiwa̱youbs; miwotet bwanabwein bibabaw; kuvvageins mivavag, va̱gan kid maysan tawtoun igaw mo bukulivatus, towen mwamovamiy mounid-wan.”

20 O Timotiy, towen nukukow, kuvnas beibwein. Livan mwasanin gamag idokes sinap; nag gog, kalbaleb. Awoum. Kulavew! Peinan tasiyas asilivan nag ilatanes, o gamag mwasanin niyousis waseg, mo iyamkwanes sinamis Yowbad waseg.

Yowbad bisiwyoubum yak.

Yey Pawl.

Copyright information for `MYW