2 Corinthians 9

Bimulouls silma̱nin tasiyas tasimavs

Nag kadilok balel milet, balana, “Kadiloka bukumulouls silma̱nin tasiyas tayakelesiys,” peinan nanawana bo kukwakins. Bo iseiw nuwamiy silma̱nin wotet towen. Bo kukwatinages bweilim nein wankuyeim. Yey adibakes min-Masidoniy, alana, “Min-Kolinit, ven Akay waseg, bo iseiw nuwes, bo ikatinages simuloul bweilim nein wankuyeim.” Tasiyas iliganes, mo iseiw nuwes mwasanin, ma̱wana yakamiy.

Yey mo akayabes budidayas biwekeimiy, alana, “Bo ikatinages simuloul, nises.” Awoum biwekeimiy mo biba̱nes agulivan yaweid, awoum.

Igaw wankuyeim mo bakaw sigwey min-Masidoniy mwasanin. Kukin nag kukwatinages mo beivag amamwasin, peinan tayyaweid yakamey. O yakamiy-vak beivag amimwasin seikwan.

Adok kid kadiloka budidayas tasiyas bimgwayeigs, alana, “Kumgwayeigs kulivakas simuloul towen niliva̱nes. Igaw baw mo bita̱mes simuloul towen beibwein. Awoum tasiyas bidokes muloul mamagina kid pa̱yin, nag.”

Kadiloka kukwakins silawun, peinan muloul ma̱wana youpeis. Kukin youpeis bisapwes nag ibabaw mapun mo bita̱yoys kakit. Kukin gog youpeis babaw mapun bita̱yoys babaw.

Tatanok tatanok gamag yakamiy, kavel nanon ma̱wan, bweina bimuloul ma̱wan. Awoum kumulouls sona miwnayuw, kadiloka kutams-wan kusenas mimuloul. Yowbad gog sivinan gamag bininatouts mo bimulouls.

Yowbad nasiwa̱youb kadiloka bikatimweis bibabaw wasigeis yakamiy. Nag aveiyag bika̱bwag wasigeis yakamiy, va̱gan bukumulouls bwein silma̱nin wotet babaw bwanabwein.

Liva̱nen daGuyaws nises Bukitab waseg mamagina:

“Nawliyoug ilivelov, ivvagein issekes tasiyas tasimavs.
Ansinap siwa̱youb bises bisigeg.”
10 Yowbad anyoupeis ivagein, isekes tasiyas tabgubags, o kads ivag mo isekeids bitakams. Mtowen bo bikatimweis amiyoupeis bibabaw, mo bivag bisibwa̱sobs bivakaein va̱gan bukusiwa̱youbs waseg; anagin mo bukuba̱nes.

11 Mamagina bukumliguyaws yakamiy mo bukusiwa̱youbs bwein. Yakamey bakalabeimiy, mo gamag babaw bikavasis Yowbad.

12 Miwotet towen waseg kulabes tayakelesiys tasiyas tasimavs, mo gamag babaw bikavasis Yowbad.

13 Mamagina Yowbad iyakwaneimiy. Kukin bukusimounids, o bukutams waseg liva̱nen Kelis, mo bukumulouls bwein silma̱nin tayakelesiys tasiyas tasimavs, sisiyas babaw gamag. E, tasiyas tasimavs mo bikavasis Yowbad.

14 Gamag tasiyas sivines yakamiy, initougs Yowbad waseg va̱gan bilabeimiy, peinan Yowbad bo ilabeimiy mo nukumlavags tasiwa̱youb tatonen yakamiy.

15 Nag bitalivan, Yowbad nasiwa̱youb singay avakaein. Kalin nuwads silma̱nin Yowbad.

Copyright information for `MYW