Acts 6

Tamtakavateins kan siwotet

Misumkwey towen sivamul ikatimweisis singay babaw, musinis takagaGilis, musinis takagIbliws; e, tasiyas takagaGilis ivtokes livan siyas takagIbliws, ilansa, “Yam katanok katanok ivganes kaeis isekes nakubukwabs wasigeis, o yakamey nakubukwab siyas nag ivag mana̱nan kaeis.”

Yeisuw nagamag tasiyas sinawatan teiy mo idawes sivamul babaw bimeis, mo ilansa, “Mawotet bakalivan Yowbad anilivan; nag kadilok bakasem wotet towen va̱gan bakavgen kan.

“Kadiloka kukines tawaw toubweins mwasanin yakamiy; gamag tasiyas asisinap tawtoun; o Yowbad Kululuwan wasigeis tasiyas; kadilok kusenas teinim teiy va̱gan bakasekes siwotet towen.

“Yakamey bakaysiyous imawotet silma̱nin Yowbad, bakanitoug waseg, o anilivan bakasekes gamags.”

Gamag babaw itams, ilansa, “Bwein”, mo isenas tawaw teinim teiy; teitan Sitiben, Kululuwan Yowbad nises waseg towen, o bwein isimounid Yowbad waseg; teitan Pilip, teitan Pilokol, teitan Nikanol, teitan Timon, teitan Pamenas, teitan Nikolaw, mtowen gum-Antiyok bo imlavag gum-Yudiy, peinan ikow tapwa̱loul-nen Yudiy.

Tasiyas bo itamanaws wamtes takaweins liva̱nen Yeisuw; initougs Yowbad waseg, ikous, mo isenas nimes wawous tasiyas, silma̱nin bikawes siwotet va̱gan bimtakavatays kan.

Singay babaw gamag mo iliganes liva̱nen Yowbad, navamul bo ikatimweisis singay babaw, waseg ven towen Yelusalem. Tanuwgwes lun mwasanin bo iliganes livan towen, mo isimounids waseg Yeisuw.

Bo iyousis Sitiben

Yowbad nasiwa̱youb avakaein isek Sitiben, iwotet tawtoun, mamagin Yowbad naman mulin ivag; o gamag babaw ikines.

Gamag mwasanin mo itamanaws ikamnimans waseg Sitiben; mwasanin min-Yudiy sitapwa̱loul yagan Libetin, sisiyas min-Saylin mwasanin, o min-Aleksanidel, o min-Silisiy, o min-Esiy, tasiyas mo ikamnimans waseg Sitiben; tage nag kadilok bitakayways, peinan kululuwan o ansinap singaya tawtoun.

11 Mapun isilkodes; idibakes mwasanin, ilansa, “Igaw ya̱tal waseg kuyaweidsa, kulansa, ‘Nakaligen anilivan kalbaleb taw towen, ilivan mav, Moses liva̱nen, o Yowbad liva̱nen.’”

12 E, mo ivtokes livan Sitiben wasigeis gamag babaw; o tamumwey, o takatimlakeins kaleiwag niliganes; gamag babaw mo itamanaws, iyousis Sitiben, inawes va̱gan biyateles wamtes astakaleiwags min-Yudiy tatineis.

13 Mo idawes tasiyas tayyaweids bimeis. Imeis, ilansa, “Gamag towen, tut babaw ivtokay livan silma̱nin Yowbad nabunatum towen, o silma̱nin Moses nakaleiwag, o nakaligen anilivan, ilana, ‘Gum-Nasalet towen Yeisuw bo bigulek bunatum towen; o sinap kweiboug Moses nisekeids, Yeisuw bo bikatlow.’ Anilivan ma̱wan.”

15 Takaleiwags isinis, iggintoves magin taw towen Sitiben, ankakin kweitan, magin ma̱wana gum-liba̱lab anelos.

Copyright information for `MYW