Hebrews 7

Melkisedek tanuwagan-lun

Towen Melkisedek, min-Salem siking, tanuwagan lun Yowbad waseg. Melkisedek kweiboug ilivet Ebelam neiyum neim naviy waseg. Ebelam bo iwaweiys king babaw ikous, mo ilouvats son Melkisedek. Melkisedek isek anilivan bwanabwein waseg Ebelam.

Ebelam mo ilog nawliyoug sinawatan lag. Kalgutan isek mtowen Melkisedek. Melkisedek inawotet avakaein, sinap didumwal guyawun, takativin yagan bein aga-Muyuw waseg, “Sinap didumwal.” Kwayuwein inawotet guyaw towen mamagina niwal, peinan naven yagan Salem, bitakativin bein aga-Muyuw, “Niwal.”

Nag ivag taman o inan o delen, nag. Mwamovan tonen, nag ivag nakabsilamaw o nakabiyokous, tage ma̱wana Yowbad Natun, bo isigeg tanuwagan lun mtowen.

Singay guyaw avakaein towen, mapuna tabuds Ebelam bo ilog nawliyoug nikwey naviy wanuwan, ilog sinawatan; kalgutan isek mtowen Melkisedek.

Tasiyas gog Livay tibun, siwotet-vak tanuwgwes lun, o sikaleiwag nises. Peinan gamag ya̱kids talagus dawliyougs sinawatan, kalgutan tasekes Livay tibun. Tasiyas o ya̱kids katanoka dal, peinan tabuds anmwa̱net Ebelam.

To go Melkisedek delen kweitan, tage Ebelam isek nawliyoug kalgutan. Ikous, Melkisedek mo isek anilivan bwanabwein waseg Ebelam. Mtowen Ebelam Yowbad nilivnek nasiwa̱youb waseg.

Kal imug? mtowen tallivan? o adok mtowen nisek anilivan bwanabwein waseg? Mounid tallivan imug. Mapuna takakins Melkisedek naguyaw waseg ikalisow Ebelam naguyaw.

Tut towen dawliyougs talagus sinawatan mo kalgutan tasekes gamag tasiyas tanuwgwes lun, tage mitiya̱mun towen kalgutan bo ikow mtowen Melkisedek, niliva̱nes mtowen tamwamov. Tut towen tanuwgwes lun imta̱mats, tage mtowen tamwamov.

E, nagein tasekes kalgutan mo ikawes tasiyas Livay tibun, tage mitiya̱mun towen Livay tabun Ebelam bo isek kalgutan mo ikow Melkisedek, mamagina Livay isek Melkisedek waseg, peinan igaw tabun Ebelam wa̱won nises.

11 Tasiyas Livay tibun ikatimlakes min-Yisleil mo ikakins Yowbad nakaleiwag, tage nag ikidumwal asisinap biyakous. Peinan ika̱bwag sikaleiwag tasiyas, kadiloka teivaw teitan lun tanuwagan beim mo bikidumwa̱luds. Tanuwagan lun towen ma̱wana Melkisedek, nag ma̱wan Elon siney tibun.

12 Kukin bikatilow tanuwagan lun, kadiloka bikatilow-vak kaleiwag, kweivaw bisen.

13 Kweivaw tanuwagan lun anakum kweitan, Yud. Kweiboug nag ivag tanuwagan lun kum Yud waseg.

14 Mounid takakins daGuyaws anakum Yud. Mtowen kweivaw tanuwagan lun. Kweiboug Moses nag ikaluweg min-Yudiy siwotet mamagina tanuwgwes lun, nag.

15 Bo ikamnat, mo takakins kweivaw tanuwagan lun, mamagina Melkisedek. Mtowen Yeisuw.

16 Yeisuw nag imlavag tanuwagan lun peinan inaven o delen tanuwgwes lun, nag. Yeisuw mwamovan nag beikous; waseg bo ikadilok wotet towen.

17 Liva̱nen Yeisuw nises mamagina:

“Yak bukusigeg tanuwagan lun ya̱koum,
ma̱wan tanuwagan lun mtowen Melkisedek.”
18 Kweiboug kaleiwag bo isem peinan igwey, o peinan Moses nakaleiwag nag kadilok bikidumwa̱luds. Tage kweivaw kaleiwag waseg mo bitanmises Yowbad beibwein mo bitasineikiks bitanekes Yowbad.

20 Yowbad bo itabudabod waseg nakaleiwag towen.

21 Nag itabudabod wasigeis tanuwgwes lun tasiyas kweiboug, tage itabudabod waseg Yeisuw mamagina:

“DaGuyaws bo itabudabod. Nanon nag bikanavin, nag.
Peinan yak bukusigeg tanuwagan lun ya̱koum.”
22 Mapuna takakins mounid, Yeisuw inakaleiwag kweivaw bo ilisow kaleiwag kweiboug.

23 Kweiboug tanuwgwes lun singay babaw. Imta̱mats. Ta-ma̱wan bisesus bisigagays.

24 Tage Yeisuw tanuwagan lun nag beikous, peinan bises bisigeg.

25 Mapun Yeisuw tut nag beikous ikadiloka bikatinabweids ya̱kids kalisiy tanmiseins mtowen, mo bitanekes Yowbad. Peinan tut babaw nises tantougin Yowbad peinads ya̱kids.

26 Towen bo ikadilok tanuwagan lun peinads. Ansinap kamnat, bwanabwein, gimagim. Nag ma̱wan takalbalebs ya̱kids. Yowbad bo iyamwen in walba̱lab.

27 Kweiboug tanuwgwes lun bo iwaweiys lun bulukwan yam katanok katanok, peinan asisinap tatineis kalbaleb, o pines babaw gamag asisinap kalbaleb. Yeisuw gog sivtanoka itam won tatonen, mo iweiys lun bulukwan towen. Bo misinak.

28 Moses nakaleiwag waseg, tanuwgwes lun tougweys gamags. Tage wankuyeim Yowbad itabudabod, mo ikaluweg Natun, imlavag tanuwagan lun, ansinap kamnat tut nag beikous.

Copyright information for `MYW