John 10

Asikal mansiyas sip

“Mounid adibakeimiy, kukin kavel bipiyev sip anakal awkwedan, tage inaked kweitan mo beisiw bein wanuwan, mounid tavveinaw mtowen. Tage towen beisiw wakoukwed waseg, adok mtowen tanuwagan alen sip. Takaymatein koukwed bikaliyow, alen mo bimgwayes binounas bineis.

“Mansiyas babaw-wan isunaps ikous, mo imgwayes inounas. Mansiyas sip ibukunis peinan ikakins sitovek aygan. Nag bikikuns tobwag gamag waseg; nag. Peinan nag bikakins aygan; bo bisawls bineis, bilisawes.”

Yeisuw nakabebay towen, inganegs-wan, tage nag bikakins silawun.

Yeisuw mamagina tamtakavatein alen ansinap go bwein-wan

Vayuwein Yeisuw mo idibakes, ilana, “Mounid adibakeimiy yey koukwed silma̱nin sip beisiws bineis wanuwan. Tasiyas tamtakavateins sip kweiboug tavveinaws tasiyas, tage sip nag iliganes ages.

“Yey koukwed yey. Tasiyas beisiws waseg yey mo biba̱nes sikabmwamov; bisesus bwein; tuta babaw bimimeis, binineis, kaeis bwanabwein bikamkwams, simwamov silma̱nin.

10 “Tasiyas tavveinaw imimeis va̱gan kid biveinaws, o biwaways, biyagages youd babaw. Yey gog nam mwamov silma̱nin, va̱gan kid bukumwamovsa singay. 11 Yey tamtakavatein aleig, agusinap bwein; bo batam mwamovag ba̱mat, silma̱nin aleig bimwamovs.

12 “Kukin kal bisa̱yin va̱gan bimtakavatay sip mo maysan wotet bikow, tage gamag towen nag bivna̱ses beibwein, nag. Towen gog tanuwagan bivna̱ses beibwein. Kukin kal bisa̱yin silma̱nin wotet towen, igaw bikin bulawud awuk avakaein bo neim, mo bisawl, bilisawes mansiyas sip, peinan nag tanuwagan tatonen; bulawud awuk mo biyousis sip mwasanin, asibabaw bikatigayays. 13 Towen gog bisawl bein, peinan nag tanuwagan; bweina maysan bikow wotet, tage nag binuway va̱gan bivna̱ses bwein mansiyas sip.

14 “Yey tamtakavatein aleig, agusinap bwein. Yey akakin aleig. Tasiyas ma̱wan ikakins yey. 15 Tamag ma̱wan ikakin yey; yey-vak akakin Tamag. Bo batam mwamovag aleig pines. 16 Aleig nisesus ven mwasanin asikal kweitan kweitan; kadiloka bameyes tasiyas, mo biliganes aygag. Wanuwan asikal katanok mo bisesus asibabaws-wan; agumwa̱neta yey mo bamtakavates.

17 “Mapuna Tamag ikalin nuwan waseg yey, peinan bo atam mwamovag, va̱gan kid vayuwein mo baban. 18 Nag kal bikow mwamovag, nag; tatoneig bo atam. Kadilokeig mwamovag basem; kadilokeig bakow vayuwein. Peinan Tamag nakaleiwag waseg yey bo ma̱wan.”

19 Min-Yudiy tasiyas niliganes aygan towen, mo ilivis, mwasinis ninous kweitan, mwasinis gog ninous kweitan.

20 Mwasanin ilansa, “Baloum bo iweiy, to nikabala̱wein. Aveiyag wawun kuliganes aygan?” 21 Mwasanin gog ilansa, “Takabala̱wein aygan nag ma̱wan anilivan towen. Tabta takabala̱wein bivag toukwaw va̱gan bikiplal matan, ne?”

Min-Yudiy mwasanin ipiyaves Yeisuw

22 Tut towen bulbweilim, tutan sagal Yowbad nabunatum silma̱nin. 23 Yeisuw ininoun wanuwan bunkakit wanuwan Yowbad nabunatum waseg. Bunkakit bunawen idokes Solomon nakwa̱now. 24 Tasiyas min-Yudiy situwa̱veks ikines Yeisuw ininoun, mo ikatuyouns inekes, idibakes; ilansa, “Kweivin yam bikubukub nuwem? Magat ya̱koum Kelis, kadiloka amlivan kamnat kudibakem.”

25 Yeisuw ikatimop asilivan, ilana, “Bo adibakeimiy, tage nag kusimounids. Gunawotet nawwtel Tamag yagan waseg bo bikatimlakeimiy kavel yey; tage yakamiy nag kusimounids, peinan yakamiy nag mamagina aleig yakamiy, magina tobwag sip yakamiy.

27 “Aleig tatoneig iliganes aygag, o yey akakin tasiyas; tasiyas-vak ibukunigs. Basekes simwamov bises bisigeg; nag aveiyag biyagages; nag. Takwekway nag bikwayes tasiyas; nag. Sigwey tasiyas bakasigeg.

29 “Tamag bo isekeig gungamag tasiyas. Nag kal towen takwekway kadilok bikwayes Tamag waseg, peinan Tamag Tatawtoun tonen. 30 Yey soug Tamag katanok-wan.”

31 Vayuwein mo ikawes dakul, sivines kid beiweiys Yeisuw.

32 Yeisuw mo idibakes, ilana, “Tamag bo isekeig gunawotet babaw bwanabwein, va̱gan bukukines; e, bo nukukines. Aw-wotet mapun bukuweigs dakul waseg?”

33 Iweis tasiyas, ilansa, “Awoum baka̱weim wotet bwanabwein mapun. Tage peinan kullivana mav, mamagina yak Yowbad yak, makava gamag ya̱koum.”

34 Yeisuw ikatimop asilivan, ilana, “Adok lelel nises mikaleiwag waseg mamagina, ‘Bo alivan: yakamiy Yowbad mwasanin yakamiy.’ 35 Livneis tasiyas kweiboug Yowbad nisekes aygan wasigeis, mamagina yowbad mwasanin tasiyas; o ta-ma̱wan bitagidamis anilivan towen. Tage kudibakeigs, kulansa, ‘Kulivana mav,’ peinan agulivan ‘Yey Yowbad Natun yey.’ Mounid gog Tamag nikayabeig nam watinow, nawotet silma̱nin.

37 “Kukin nag bawtel Tamag nawotet, bweina bukupiyaveigs. 38 Kukin gog bukupiyaveigs, tage bawtel Tamag nawotet, kadiloka bukukines gunawotet mo bukusimounids, va̱gan kid bukukwakins Tamag waseg yey nises, o yey Tamag waseg nases.”

39 Vayuwein mo iyokons va̱gan biyousis Yeisuw, tage bo ilisawes, inoun in.

40 Vayuwein mo in palata-dadan Yoldan, ven towen Yon nisilamaw nawotet kweiboug nibapta̱yses gamag; ven towen Yeisuw misik-yay. 41 Gamag babaw ininekes, ilansa, “Yon ta-ivag naman mulin tawtoun, tage anilivan babaw, liva̱nen Yeisuw, bo mounid-wan.” 42 Mapuna, ven towen waseg, namagleis gamag isimounids Yeisuw waseg.

Copyright information for `MYW