Matthew 13

Talavein veitun

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

Yam towen Yeisuw ilisow nabunatum, iwloubus in wakawalaw, isin.

Gamag singay babaw inekes, mapuna itouw wa̱wag, isin. Babaw gamag itamanaws itowas wakawalaw. Yeisuw itouvin, ikines gamag babaw, mo ilivan.

Tage ansinap babaw-wan livan kabebay waseg isekes gamag tasiyas, ilana, “Teitan taw in wa̱bag ilivelov veitun.

“Mwasanin ikalka̱louw ininein wa̱ked, man imeis ikamkwams veitun towen wa̱ked.

“Mwasanin ininein wadikuda̱kul, pwepway nag mana̱nan; nuwanaw isob peinan pwapwayein kakit-wan, tage ivag ka̱las mo iyag, peinan gidwa̱lin nag beisoul mana̱nan.

“Mwasanin sisiyas awuyow veitun in wapwepway. Awuyow isobs, ivkuva̱kaein, mapuna kan igwey.

“Mwasanin gog ininein pwepway bwanabwein waseg, isob, ivag anagin bwein, mwasanin lakatutan, mwasanin sinawanim, mwasanin sinawatoun.

“Yakamiy tigamiy sam bweina kuliganes.”

Silawun kabebay

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10 Wankuyeim gog Yeisuw navamul inekes, ilansa, “Aveiyag silawun mukwabebay wasigeis tasiyas?”

11 Yeisuw ikatimop ages, ilana, “Yowbad itam, sinapun liba̱lab kaleiwag-nen isekeimiy; tasiyas gog nag.

12 “Kalisiy yakamiy amisinap nises, igaw amisinap bikatimweis, bivakaein; tasiyas gog nag, bo bikow asisinap tasiyas, makava bisesus.

13 “Mapuna akabebay wasigeis tasiyas, mo bikines tage nag biwtusis, o bikatiliganes tage nag biliganes bunik va̱gan bikakins, nag.

14 “Kweiboug palopit Isaya anilivan bo ikons tasiyas; anilivan ma̱wan:

‘Bukuliganes tage nag bukukwakins.
E, bukukines tage nag bukuwtusis.
15 Peinan ninous gamag tasiyas bo imouvit;
bo ituy tiges;
bo ikaw mites;
mata ge mites waseg beikins,
o tiges waseg beinegs,
bikakins, mo bikanavin ninous,
bava̱ges kid beibweins tasiyas. Nag gog.’
16 “Yakamiy bwein, mitamiy ikin, tigamiy ineg.

17 “Mounid adibakeimiy kweiboug palopit babaw sisiyas tasiyas tadidumwals sivines bikines sinap towen nagein nukukines, o biliganes kaleiwag towen nagein nukuliganes; sivines kid, tage nag.

Silawun ankabebay towen talavein veitun

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18 “Kadiloka kuliganes silawun kabebay towen talavein veitun.

19 “Veitun tasiyas ininein wa̱ked mamagina gamag tasiyas iliganes Yowbad nakaleiwag, tage nag bikakins, towen takalbaleb mo bisap, bikow livan towen nises waninous, binow.

20 “Veitun wadikuda̱kul mamagina gamag tasiyas iliganes livan towen, isimounids, imwa̱saws waseg, ee... bimwemway nen, gidiwlis nag beisoul mana̱nan, gamag mwasanin biyages liva̱nen Yowbad, biyagages tasiyas takaweins Yowbad anilivan, mo bikalka̱louws gamag tasiyas.

22 “Veitun tasiyas sisiyas awuyow, mamagina gamag tasiyas iliganes liva̱nen Yowbad, mo inuwes youd babaw ven watinow, sivines kid biguyaws, mo ilisawes ked bwanabwein, mapuna Yowbad nakaleiwag igwey wasigeis tasiyas, nag ivag angis.

23 “Tage veitun tasiyas pwepway bwanabwein waseg, mamagina gamag tasiyas iliganes livan, ikakins mo ivag angis, teitan lakatutan, teitan sinawanim, teitan sinawatoun.”

Kabebay wit son awuyow

24 Vayuwein Yeisuw ikabebay, idibakes, ilana, “Bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana gamag isop veitun bwanabwein wanabag.

25 “Wankuyeim boug waseg, gamag babaw bo immasis, teitan nikamliw tagnibag im wanabag isop awuyow magin ma̱wana kan, tobwag gog. Mo iyum in.

26 “Igaw tut wankuyeim iwuw anagin mo iba̱nes awuyow tobwag waseg.

27 “Nagamag inekes tagnibag, ilansa, ‘Tamwey, adok muveitun bwein nitasapwes, avanuy meinoy neim awuyow towen kalbaleb?’

28 “Tamwey ilana, ‘Adok towen nikamliweids!’ Nagamag ilansa, ‘Tabta bakan kagut awuyow siyas?’

29 “Ilana, ‘Nag. Adok bukugutes mwasanin kan sona bukugutes sisiyas awuyow. Babaw bisesus, bimatuw kan, mo badibek tasiyas tatayaweins kan, balana: Wanmugwana awuyow kugutes kwatikunakus, kusinaves, kukwawes, kunawes, kugabus; ikous; mo kan kuta̱yoys, kwatikunakus kunawes wagunseigous.’”

Kabebay akweiy, tipol, yist

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-21)

31 Kwatounun kabebay isekes, ilana, “Bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana veitun kay yagan tipol, gamag isop wanabag, veitun gog singay kekel, tage isob kay kaywen, mo ivakaein, man iyoyows imeis iwlules sibunatum wayayagein, kay-nen avakaein.”

33 Kwavasin kabebay isekes, ilana, “Bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana yist, na̱tan vin ikow yist kakit, isen wanuwan pwalaw kwavitoun, tamkwa̱lan mo ilol.”

Tut babaw Yeisuw ikabebay

(Mak 4:33-34)

34 Sinap tasiyas babaw Yeisuw isekes nakabebay waseg; nag kweitan livan kamnat isekes gamag babaw, nag. Tut towen waseg bo ikamat palopit anilivan towen nilivnek mamagina:

‘Gunakabebay balivan;
magina baka̱mat sinap misikena kweiboug nikawum.’

Silawun kabebay wit son awuyow

36 Anilivan ikous, ilisawes gamag babaw, inoun in wabunatum. Navamul mo inekes Yeisuw, ilansa, “Kwamtilakem silawun kabebay awuyow wa̱bag.”

37 Yeisuw mo ilik, ilana, “Talavein veitun bwanabwein yey, Gimgilitoun yey.

38 “Abeibag ven towen watinow; veitun bwanabwein, tasiyas itams Yowbad nakaleiwag waseg; awuyow veitun towen takalbaleb inagamag.

39 “Mtowen takammeiliw nisop awuyow, mtowen Seitan; tutan ta̱yoy, nakabiyokous tut; tatayaweins kan tasiyas Yowbad nataka̱yob.

40 “Nakabiyokous tut mamagina bikatikunakus awuyow bigabus, peinan Gimgilitoun yey bakayeb min-liba̱lab, gunakabkaleiwag waseg bikatikunakus tasiyas takalbalebs sisiyas tapiyaveins sinap bwein, bilaves bineis kov avakaein waseg, mapuna tasiyas bivva̱lams-wan, peinan abes singay kalbaleb.

43 “Tut towen wanakougwaw tasiyas tadidumwals bikamnats ma̱wana ka̱las, wanuwan Tamads nakabkaleiwag. Yakamiy tigamiy sam bweina kuliganes.”

Kabebay kweitoun

44 Yeisuw mo ilana, “Bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana money singay babaw teitan gog gamag bisown wanabag, bises ee... mo bikanig. Igaw gog kweitan gamag mo biban money towen, bisowm vayuwein, biyamiyis navavag babaw, maysan bikow, bigimwel pwepway towen, singay bikalin nuwan peinan namoney singay babaw pwepway towen waseg.

45 “Vayuwein bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana takunakun teitan inineiv kun bwanabwein, iban kun kuvakaein imgwayes kuna babaw; inakun babaw mo ilev silma̱nin kun to kweivaw, peinan singay bwanabwein.

47 “Sivtounun bakabebay mo bukukwakins Yowbad nakaleiwag; peinan ma̱wana wot ilaves wa̱yol, ikwanes in kweitan magin kweitan magin. Bo ika̱lawt wot; ibiteilis, in wanakaew, mo bikatukins, in bwana̱bweins bidagis bein wanuwan abmavin, siyas gog kalba̱lebs, yegay, ikawes, ilaves.

49 “Tut nakabiyokous waseg bo ma̱wan, bakayeb min-liba̱lab bikawes takalba̱lebs bilaves bineis kov avakaein waseg, toubweins gog bisesus. Tasiyas takalba̱lebs mo biva̱lams avakaein, peinan singaya abes bigeg.”

Yowbad nakaleiwag sinapun

51 Yeisuw mo ikatiga̱nes, ilana, “Tab kukwakins sinap siyas babaw?” Itams, ilansa, “Oo!”

52 Ilana, “Tasiyas gog takatimlakeins kaleiwag mwana nikakins Yowbad nakaleiwag sinapun, tasiyas gog asisinap kweivaw bwanabwein, kweiboug bwanabwein; ma̱wana tanuwagan bunatum nawliyoug babaw bwanabwein, kweiboug o kweivaw.”

Min-Nasalet ipiyaves Yeisuw

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53 Yeisuw nakabebay iyakous, inoun in wanven, isiw wanuwan sinagog silma̱nin tapwa̱loul, ikatimlakay. Isimasom ninous tasiyas, ilansa, “Ampalawen meinoy neim ansinap singay avakaein o nawotet singay tawtoun?”

55 “Adok tawtelein amweilok natun towen; inan Meliy nises; budan nisesus, tasiyas Yemes, Yosep, Saymon, Yudas; o nunet asibabaw nisesus. Ansinap avanuy meinoy neim?”

57 Bo igeg ninous, magina ipiyaves kid Yeisuw. Yeisuw gog mo ikatimop asilivan, ilana, “Vena babaw ivna̱ses palopits, tage wasiven tatineis bo nag; wasibunatum tatineis bo nag.”

58 Yeisuw nawotet tawtoun na-ibabaw wanven tatonen, peinan taginvens nag isimounids waseg.

Copyright information for `MYW