Matthew 20

Tawteleins bag

“Yowbad nakaleiwag ma̱wana teitan taw, inaven avakaein. Iyam ga̱boug ikit, iliwon wavtakon ven, ilana, ‘Gunawotet nises, gunabag, bukuneis kuwotets katanok yam, maysan wotet katanok kina, igaw mo basekeimiy.’ Itams mwasanin, inounas ineis wanabag.

“Wankuyeim, ka̱las bo italga̱lag, in waven, iban gamag mwasanin isimavs. Ilana, ‘Kuneis, kuwotets gunabag. Igaw maysan mo basekeimiy.’ Mo itams, ineis. Wankuyeim, ya̱nay, iban gamag, ilivan ma̱wan, mo ineis, iwotets wanabag. Wankuyeim ka̱las itageg, iban gamag, ilivan ma̱wan, mo ineis.

“Babaw gamag iwwotets ee... kakita beiboug, tamwey towen in waven, iban gamag mwasanin, ilana, ‘Aveiyag wawun makava kusesusa bo iboug?’

“Iweis tasiyas, ilansa, ‘Peinan ta-kal bisekem mawotet.’

Ilana, ‘Yakamiy-vak kuneis, kuwotets gunabag.’

“Iboug, taginbag idibek natouwat, ‘Kudibakes tawteleins bag bimeis, maysan siwotet kusekes. Kusilamaw kweivaw gamag tasiyas mwana nimeis, mayses kusekes. Ikous, mo tasiyas kwayav nimeis. Ma̱wana bein ee... nakabiyokous tasiyas ga̱boug nisilamaws.’

“Tasiyas kweivaw gamag nag bivakaein siwotet, imeis, wotet maysan mo ikawes katanok kina.

10 “Siyas gog ga̱boug nisilamaws, idokes kid avakaein mayses bikawes. Nag gog, katanok kina. Meiveka gamag mayses bo katanok kina.

11 “Mayses ikawes, ivtokes livan tamwey towen, idibakes, ilansa, ‘Tasiyas nag bivakaein siwotet mayses bo katanoka ma̱wan yakamey. Yakamey gog nakawotet ka̱las midamed. Ga̱boug nakasilamaw kawwotet oko iboug.’

13 “Tamwey ikatimop aygan teitan, ilana, ‘Gwa, nag ayagageim, nag. Ga̱boug agulivan bo kutams: Katanok yam katanok kina. Mukina towen-an kukow kunow. Sivinag basekes kweivaw gamag siyas ma̱wana yakamiy. Kadilok yey bakaleiwag gunavavag waseg. Awoum bimouvit dabam peinan agusinap bwein.’

16 “Siyas nimugwas igaw bikuyeims, o tasiyas gog nikuyeims igaw bimugwas.”

Sivtounun ilivnek bikanig mo bitamanaw vayuwein

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17 Ikous, mo inounas, bikatulags kid bineis Yelusalem. Wa̱ked Yeisuw idibakes tasiyas navamul, ilana, “Bo bitakatulags taneis Yelusalem, teitan gamag mo bisilkodeig Gimgilitoun yey, mo biyousigs tasiyas tanuwgwes lun situwa̱vek sisiyas takatimlakeins kaleiwag, biyateleigs va̱gan bikatimateigs, igaw mo bita̱meigs wasigeis tobwag ven gimgilis Yelusalem nisesus; tasiyas bisiba̱weigs, biwaweigs, bikatkaviteigs waklos. Yam kweitoun mo batamanaw vayuwein.”

Yemes son Yon initougs waseg Yeisuw

(Mak 10:35-45)

20 Iweis na̱wen Sebediy nakwav, siney nitun tawaw asteiy, mana̱wen ikulul wamatan Yeisuw, binitoug waseg.

21 Yeisuw ilana, “Aveiyag sivinam?”

Iw mana̱wen ilana, “Kukwaleiwag va̱gan kid igaw bukuguyaw, nitug siyas-nan bisinis wadadam, teitan wamkwa̱tay, teitan wamkimaw.”

22 Yeisuw ikatimop asilivan, ilana, “Nag kukwakins mikanitoug towen. Tab kadiloka bukumoums agukwa̱vig to ba̱moum?”

Ilansa, “Bo kadilokem.”

23 Idibakes, “Mounid bukumoums agukwa̱vig, tage na-ikadilokeig bakaleiwag kavel bisin wagunka̱tay o wagunkimaw, nag. Tamag gog bo ikatineg abes tasiyas bisinis wagunka̱tay o wagunkimaw, mtowen takaleiwag.”

24 Yeisuw navamul tasiyas sinawatan mo iliganes sikanitoug asteiy son bwadan bo ikawkunes.

25 Yeisuw gog ikakin asisinap, idawes bimeis. Imeis mo ilivan, “Kukwakins ven babaw guyawuns asisinap, keikay wudous; o sikaleiwag tawtoun wasigeis. Yakamiy gog amisinap kweitan. Kukin kal sivinan biguyaw wasigeis yakamiy, bweina bimlavag mitouwat; o kal sivinan bimug, bweina beibus ma̱wana tasimav, bikokew miwotet.

28 “Yey gog, Gimgilitoun yey, agusinap ma̱wan. Yey nam, mata ge kulabeigs; deisa balabeimiy. Kaleivig bo atam maysamiy tababaws yakamiy.”

Toukwaws asteiy ivag mo ikins bwein

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Wankuyeim wa̱ked ininounas, bo ilisawes Yelikow, singay babaw gamag ikatukuns Yeisuw waseg.

30 Tasiyas toukwaws asteiy isinis wadadan ked, bo iliganes liva̱nen Yeisuw, peinan bo neim. Iliganes, mo iwaks, ilansa, “Deibid tabun Mesay ya̱koum, binok nuwam yakamey.”

31 Asibabaw ilansa, “Kukwa̱pays yakamiy!” Tasiyas gog isimkakinsa waseg, ilansa, “Guyaw, Deibid tabun yak, binok nuwam yakamey.”

32 Yeisuw itoun, mo idawes tasiyas bimeis, mo ilana, “Aveiyag sivinamiy bavag wasigeis yakamiy?”

33 Ilansa, “Guyaw, kuvag beilal mitem.”

34 Yeisuw inok nuwan tasiyas, mo ikabkwen mites, nuwanawa ikins bwein, mo ibwa̱kuns Yeisuw waseg, inounas.

Copyright information for `MYW