Matthew 21

Yeisuw isap ven Yelusalem

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-38; Yon 12:12-19)

Inounas ee... kadiykusan-o Yelusalem, koy towen kay siyas oliv nitatos, ven yagan Betepeig; mo ikayeb navamul asteiy, ilana, “Kuneis ven towen palatan, mo bukuba̱nes donkiy nises, anvatul iyawanis wakayon, son natun nisesus; kulikus, kutokes kumeyes.

“Kukin kal bikatugwan wasigeis yakamiy, kwatimapus anilivan, kulansa, ‘Tanuwagan sivinan mansiyas donkiy,’ mo beitam towen.”

Iva̱ges ma̱wan, mo ikamat liva̱nen Mesay, kweiboug palopit nilivnek, ilel ma̱wan:

“Kudibakes Sayon vinay-nen, ‘Kukines miguyaw bo beiw,
Imwen donkiy watapwan; magina tamma̱num mtowen neiw,
Isin donkiy natun watapwan.’”
Ineis tasiyas asteiy, ikanawes aygan Yeisuw.

Iba̱nes donkiy son natun, itokes imeyes; inibwis asikweim, isenas watapwan donkiy, Yeisuw imwen, isin wakunuwatan donkiy.

Gamag babaw iyaves asikweim wa̱ked; mwasanin gog itateiys amweilok yageivein, iyaves wa̱ked.

Tammugwas imugwas, takukuyeims ikukuyeims, asibabaw iwkuwaks, ilansa:

“Kalin nuwem, Deibid tabun yak.
DaGuyaws nikayabeim, nukum va̱gan bukwatinabwem.
Kalin nuwem Tamads walba̱lab.”
10 Isiw in Yelusalem, taginvens babaw isisawls imimeis silma̱nin bikines Yeisuw, illivans, “Kavel mtowen?”

11 Tasiyas sisiy Yeisuw ilansa, “Mtowen palopit yagan Yeisuw, gum-Nasalet teitan, inaven wawnuwan Galiliy.”

Ikawsapes tasiyas wanuwan Yowbad nabunatum niggimwals

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Yon 2:13-22)

12 Yeisuw isiw in wanuwan Yowbad nabunatum bunavakaein, mo ikayabes tasiyas niyamiyises sivavag; ikatitan siteibol tasiyas nikatimapus money dakul, o ikatitan abes tasiyas niyamiyises bwabun.

13 Idibakes, ilana, “Bukitab waseg liva̱nen Yowbad nabunatum nises mamagina:

‘Gunbunatum bikayuses silma̱nin nitoug;’
tage nukuva̱ges buntuman veinaw.”

14 Igaw nises Yowbad wanbunatum, tasiyas toukwaws sisiyas takagayals inekes Yeisuw; ivag, mo ibweins.

15 Tasiyas gog tanuwgwes lun situwa̱vek sisiyas takatimlakeins kaleiwag ikines Yeisuw, Yowbad wanbunatum, nawotet tawtoun, o gamagal niwkuwaks ilansa, “Kalin nuwem Deibid tabun yak,” singay mo ikawkunes Yeisuw tasiyas.

16 Ikawkunes, ilansa, “Bo kuligen ages, siyas gamagal?”

Yeisuw itam, ilana, “Oo!” Ilana, “Adok nag kukwakins liva̱nen Yowbad, Bukitab waseg, mamagina:

‘Ninous bo kusekes gamagal sisiyas a̱pwaw, mo iya̱kawns bwein.’”
17 Mo ilisawes inoun, ilisow ven towen avakaein, inoun in wunkakit, imasis ven towen Betaniy.

Ikawtun yaveinun

(Mak 11:12-14, 20-24)

18 Iyam-nen ga̱boug iyum in silma̱nin wunovek, ivag anamoun.

19 Wa̱ked iban yaveinun kaytan, iwekey, anagin nag, yageiveina mav, ikawtun ilana, “Igaw nag kweitan anagim beivag waseg yak.” Nuwanaw mo ikaleyag, imat.

20 Navamul ikines, isom ninous, ilansa, “Nuwanaw bo ikaleyag yaveinun makaywen! Aw-sinap towen?”

21 Iw to Yeisuw, ilana, “Mounid adibakeimiy, awoum beivag ninoumiy akweiy. Magat bukunamis Yowbad natawtoun waseg, mo bukuva̱ges ma̱wana yey navag yaveinun; e, bukudibakes koy towen kulansa, ‘Kunoun kun kumukul wa̱yol,’ mo binoun bein bimukul wa̱yol.

22 “Aveiyag bukunitougs Yowbad waseg, kunamis beibwein, mo bisekeimiy.”

Ilansa, ‘Aw-kaleiwag waseg nukuwtel ma̱wan?’

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23 Ikous, inoun in Yowbad wanbunatum, ikatimlakay. Mo imeis tasiyas tanuwgwes lun situwa̱vek sisiyas tammwayas, ilansa, “Aw-kaleiwag waseg kuwtel ma̱wan, o kal isekeim mukwaleiwag towen?”

24 Yeisuw ikatimop asilivan, ilana, “Kweitan sinap bakatugan wasigeis yakamiy; e, bukulivans kamnat mo basekeimiy livan kamnat va̱gan bukukwakins silawun gunakaleiwag.”

25 E, Yeisuw mo ikatiga̱nes, ilana, “Kal isek Yon nakaleiwag mo ibapta̱yses gamags? Yowbad? o nag? adok gamag mwasanin?”

Bo ibol ninous tasiyas, illivans sisiyas, ilansa, “Kukin bitalivans ‘Yowbad,’ towen gog mo bilivan ‘Aveiyag wawun nukupiyaves aygan?’ Kukin gog bitalivans ‘Gamag mwasanin,’ bo biyagageids gamag babaw, peinan idokes palopit teitan mtowen Yon.”

27 Idibakes Yeisuw ilansa, “Nag kakakin.”

Iw to Yeisuw ilivan, “Yey-vak nag balivan, nag bakamtilakeimiy kal isekeig gunakaleiwag.”

Kabebay Kunutaw son Bwadan

28 Yeisuw ikabebay, ilana, “Waninoumiy ama̱wan? Tamwey teitan nitun tawaw asteiy. Mo inek kunutaw ilana, ‘Nagein kun gunabag kuwotet.’

29 “Kunutaw ipiyev. Wankuyeim mo ikanavin nanon; inoun in iwotet.

30 “Tamwey towen mo inek tawa̱nay, ilana, ‘Kun kuwotet.’

“Tawa̱nay ilana, ‘Oo! Bo ban awotet.’ Nag gog, ipiyev wotet, isinal.”

31 Yeisuw ilana, “Asteiy ikatiliganes aygan times, tage kal ikanaway aygan?”

Ilansa, “Kunutaw.”

Iw to Yeisuw ilana, “Mounid adibakeimiy tasiyas ma̱wana kunutaw mo beisiws wanuwan Yowbad nakabkaleiwag. Peinan tasiyas takalba̱lebs, takaweins ta̱kis sisiyas tasiyas ikaninavays mav bo bimugwas Yowbad nakaleiwag waseg; yakamiy ma̱wana tawa̱nay wankuyeim.

32 “Peinan Yon ikatimlakeimiy ked didumwal, tage nag kusimounids. Takalba̱lebs tasiyas bo isimounids, tawaw vinay. Yakamiy nukukines tage nag ikanavin ninoumiy; nag kusimounids, nag.

Tawteleins bag

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 “Kabebay kweitan kunages: Tamwey teitan isop gleip babaw, bigulen gleip waseg; kay kaytan isop wadadan bag palavas, bo imlavag anakal; wayn kasinen ivkaes ikous; tamtakavatein bag nabunatum iwlul ikous; ivatam wasigeis gamag mwasanin va̱gan kid bimtakavates inabag; mo inoun in kweitan ven.

34 “Igaw tutan gleip anagin bimwanoug mo ikayabes natouwat mwasanin, binekes tasiyas tamtakavateins bag, idokes tanuwagan bag anagin bikawes.

35 “Nag gog, tasiyas tamtakavateins bag iyagages tamwey natouwat, teitan iwaweiys, tayuwein ikatimates, tatounun iwaweiys dakul waseg, imat.

36 “Wankuyeim tamwey towen ikayabes natouwat kalamwey babaw, mo iyagages tasiyas.

37 “Ikous, mo ikayeb natun, idoki bivna̱ses natun.

38 “Nag gog, iwtusis natun, ilansa, ‘Mtowen tamwey natun tatonen, kumeis taweiys, mo bitakawes bag towen, dakiyays ya̱kids.’

39 “E, iweis, iyousis, itokes tamwey natun, ilaves in watoulan bag, mo iweiys imat.”

40 Yeisuw ikatigan ilana, “Igaw beim tanuwagan bag, ama̱wan bikaleiwag wasigeis tasiyas tawteleins bag?”

41 Iweis tasiyas, ilansa, “Biyagagesa singay, bikatimates, siwotet gog mo bisekes gamag mwasanin asisinap bwein, tasiyas mo beitams anagin bisekes tamwey bweilim katanok katanok waseg.”

42 Yeisuw ilana, “Adok nag kuvinis Bukitab liva̱neig, mamagina:

‘Wululay towen tawteleins bunatum nipiyaves,
Tage bo imlavag anmwamwan bunatum.
DaGuyaws nawotet towen,
bo isom nanouds.’”
43 Yeisuw mo ilivan, “Mapun adibakeimiy Yowbad bigidem nakaleiwag wasigeis yakamiy, bisekes ven mwasanin, igaw tasiyas mo beitams inakaleiwag waseg, mo anagin beivag.

44 “Kukin kal bipiyaveig mo kalbaleb bilivet, mamagina bikalivatow wakunuwatan wululay towen mo bigulek won, o kukin gog wululay towen bikalivatow beiweiy gamag teitan mo bikatimimey. Wululay towen yey.”

45 Kabebay tasiyas iliganes siyas tanuwgwes lun situwa̱vek sisiyas tasiyas Palisiy, ikakinsa tatineis askabebay. Sivines kid biyousis Yeisuw. Ta-ma̱wan; iwenes gamags, peinan gamag babaw idokes Yeisuw palopit teitan.

Copyright information for `MYW