Matthew 23

Yeisuw ika̱nes tasiyas takatimlakeins kaleiwag sisiyas Palisiy

(Mak 12:38-40; Luk 11:37-52; 20:45-47)

Yeisuw mo idibakes gamag babaw, sisiyas navamul, ilana, “Moses kweiboug ikaleiwag gamag wasigeis, o nagein tut towen siyas takatimlakeins kaleiwag, sisiyas Palisiy, bo ikaliwageids ma̱wan. Mapun kadiloka kukwanawes ages; tage asisinap awoum kukwawes, peinan nag ivna̱ses kaleiwag tasiyas nisekeids.

“Sikaleiwag tasiyas mamagina kunamiy singay moumouvit nissekeimiy, tage nag kweitan koun kakit bikawes tatineis.

“Siwotet iwteles va̱gan gamag babaw bikines mo bikavasis. Bukitab yageivein mwasanin iyawanis ikaygwagwes wawous va̱gan gamag bikines, o kweiman tapwa̱loul issikams va̱gan gamag babaw bikines.

“Sivines kid bimgwayes gamag babaw, sagal waseg; o sivines abes wanakaew wanuwan sinagog.

“Kukin binounas bineis waven sivines kid gamag babaw bikululs wamtes, o bigoulus, billivans, ‘Guntakatimlakay yak.’

“Awoum gamag bidokeimiy ‘Guntakatimlakay yak,’ awoum; peinan mitakatimlakay anmwa̱net, o yakamiy katanoka gamag yakamiy. Deisa kulansa, ‘Gwa.’

“Ven watinow ya̱kids awoum kudokes teitan, kulansa, ‘Timem,’ peinan Tamads anmwa̱net nises walba̱lab.

10 “Awoum gamag bidokeimiy ‘Guntovek yak,’ peinan mitovek Kelis. Nag tayuwein mitovek nises, nag.

11 “Kukin kal bimlavag mitouwat mtowen mo bimgwayeimiy.

12 “Kukin kal sivinan bimliguyaw mo beibus; tage kukin kal binib tatonen igaw mo biguyaw.

13 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus, peinan kusilbwades Yowbad nakabkaleiwag kidenen; yakamiy nag bukusiws; mogo gamag mwasanin beisiws kid; nag gog, bo kusilbwades.

15 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus. Kuta̱vins vena babaw, ikous mo kukuks, bwanit kadiveiyov kudopels. Aveiyag wawun? gamag anmwa̱net mo bikow mitapwa̱loul bimlavag gum-Yudiy. Ikous, mo gamag towen kuva̱ges imlavag Seitan angamag, ma̱wana yakamiy, tage bo bilisaweimiy ansinap kalbaleb waseg.

16 “Takatimlakeins gamag yakamiy, bo ibol ninoumiy, singay kalbaleb bukulivatus. Kulivans, ‘Bweina bitatabudabod Yowbad nabunatum waseg, adilivan yaweid, tage bitatabudabod waseg goul towen nises Yowbad wanbunatum, awoum bitayaweid.’

17 “Bo ibol ninoumiy, amisinap nag. Aveiyag imug? Goul towen imug? O Yowbad nabunatum imug? Mounid Yowbad nabunatum imug, peinan goul nises wanuwan.

18 “Kulivans-vak, ‘Bweina bitatabudabod abeilun waseg, adilivan yaweid, tage bitatabudabod waseg lun to nises wakunuwatan, awoun bitayaweid.’

19 “Bo ibol ninoumiy, amisinap nag. Aveiyag imug? lun towen? o dakabeiluns Yowbad wanbunatum, inalun nises wakunuwatan?

20 “Mapun, igaw bukutabudabod abeilun waseg, bo kutabudabod wasigeis youd babaw nisesus wakunuwatan.

21 “E bukutabudabod waseg Yowbad nabunatum, bo kutabudabod waseg bunatum son mtowen nises wanuwan.

22 “E, bukutabudabod liba̱lab waseg, bo kutabudabod waseg Yowbad a̱ban son mtowen-vak nissin waseg. Bo ibol ninoumiy yakamiy.

23 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus. Gayas siyas kekel minit, dil, kamin, kulagus sinawatan, kalgutan kutams Yowbad waseg, tage Yowbad nakaleiwag avakaein waseg nag kutams, peinan sinap didumwal kupiyaves, siwa̱youb kupiyaves, simounid kupiyaves Yowbad waseg. Kadiloka kunuwes sinap siyas avakaein. Nag gog. Awoum kupiyaves sinap siyas babaw-wan.

24 “Takatimlakeins gamag yakamiy, mitamiy nag. Kwatkakils sinap kakit wasigeis, mamagina pwasigisig wanuwan amiva̱van mo kupiyaves, tage kamel sona kwanpwanis.

25 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus. Kwa̱vig o abmavin watoulan kwatkakils, kuwidis bwein, gimagim watoulan, tage wanuwan kaeimiy bukuveinaws gamag wasigeis.

26 “Matam nag, Palisiy yak. Bweina beivag amsinap bwein, waseg bukuban kam, mo bukusen wamkwabmavin o amkwa̱vig waseg; babaw mo beibwein watoulan o wanuwan.

27 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus. Mamagina alawag yakamiy, dakul watoulan singay ankakin bwein, singaya pwapwa̱kaw, wanuwan gog kalbaleb, gamag tatuwes seiy, youd bikibik seiy. Yakamiy bo ma̱wan, amikakin watoulan gamag ikines, magina sinap didumwal, waninoumiy gog sinap yaweid, ikamimet, kalbaleb seikwan.

29 “Tayyaweids yakamiy takatimlakeins kaleiwag yakamiy, o yakamiy Palisiy, singay kalbaleb bukulivatus. Tasiyas palopit asisinap didumwal, kweiboug imats, sikalawag nukutoumis, astubub kusenas, mo kulansa, ‘Magat ya̱kids bitasesus sidayas, tammwayas isitut waseg, nag bitalabes igaw iwaweiys siyas palopit.’

31 “Yakamiy gog kulivans ma̱wan, peinan tammwayas tibsiyas yakamiy, amisinap ma̱wana tasiyas, mo bukuyakousis siwotet kalbaleb.

33 “Mwatet nitun yakamiy, Yowbad bikaleiwag bilaveimiy bukuneis wadiginasim. Ta-ma̱wan bukusawls bukuneis.

34 “Mapun akayabes palopit babaw, tassinaps babaw, takatimlakeins kaleiwag babaw; tasiyas biwekeimiy, igaw bukwatimates mwasanin, mwasanin bukuweiys waklos, mwasanin wamibuntuman tapwa̱loul bukuwaweiys vatul waseg, bukwatigigayes mwasanin mo bisawls bineis ven kweitan kweitan.

35 “Amisinap mapun mo bukulivatus son mapun asisinap tasiyas kweiboug neiweiys palopits. Ven watinow gimgilis yakamiy nukuweiys tasiyas tadidumwals, nukusilamaws waseg tadidumwal towen Eibel; mo nukuwaweiys tasiyas palopits oko Balakiy natun Sekaliy nukuweiys Yowbad wanbunatum, abeilun palatan, Yowbad nabunatum palakakit palatan.

36 “Mounid adibakeimiy gudwouvaws yakamiy, bo bukulivatus mapun amisinap kalbaleb sona asisinap tasiyas tabga̱bougs.”

Yeisuw iva̱lam peinan Yelusalem

(Luk 13:34-35)

37 Liva̱nen ven towen Yelusalem Yeisuw mo ilivan mamagina “O Yelusalem gimgilis yakamiy, nukuwaweiys tasiyas palopits, o dakul waseg nukuwaweiys tasiyas Yowbad nikayabes niwekeimiy; tut babaw sivinag bamtakavateimiy ma̱wana kolkolek imtakavates nitun; nag gog, kupiyaveigs.

38 “Mapuna Yowbad ipiyev miven. Makava bukusesus. Igaw nag bukukineigs ee... anatut bukulivans, ‘DaGuyaws nikayabeim nukum, mapuna kakavasim,’ mounid mo bukukineigs.”

Copyright information for `MYW