Matthew 7

Awoum kutawyages simiyas

(Luk 6:37-38, 41-42)

“Awoum kudibek soum, kulana, ‘Yak kalbaleb yak.’ Adok Yowbad mo bidibakeim ma̱wan.

“Mikaleiwag waseg bukwalawages simiyas, Yowbad ma̱wan mo bikaliwageimiy yakamiy. Magat mukwaleiwag kalbaleb wasigeis simwey. Yowbad mo bikaleiwag ma̱wan waseg ya̱koum. Kukin gog bwein. Yowbad mo bikaleiwag bwanabwein waseg ya̱koum.

“Adok kukin soum matan musamusan kakit nises, tage nag kukwakin amweilok avakaein wanuwan matam yak nises.

“Kulivan kid, kudibek soum, kulana. ‘O musamusan wamatam nises, bakablev’; tage amweilok avakaein matam tatoneim wanuwan nises.

“Tayyaweid yak! Kwablev amweilok towen wamatam nises. Ikous, wankuyeim mo bukukinbunik va̱gan bukwablev musamusan towen, soum wamatan.

“Awoum Yowbad navavag kuvgen kusekes mansiyas awuk, adok bipiyaves mo bigadeimiy. Awoum veigun kulev bwaloud waseg, mata ge bivva̱nis, bivatunis bikatigayay, bo bigeg.

Nitoug liva̱nen

(Luk 11:9-13)

“Kunitougs, mo bisekeimiy; kunineivs mo bukuba̱nes. Kugipits, mo bikaliyow nakoukwed pinamiy yakamiy.

“Tasiyas gog tannitougs ikokews sivavag; tasiyas taninineivs mo biba̱nes sivavag, o tasiyas taggipits, mo bikaliyow koukwed pines tasiyas.

“Adok ta-kal yak, kukin natum binitoug kan mo bukusek dakul; adok nag.

10 “Adok ta-kal yak, kukin natum binitoug in mo bukusek mwatet; adok nag.

11 “Yakamiy takalbalebs yakamiy kukwakins youd bwein bukusekes nitimiyas; singay gog Tamads wanakaew bisekeimiy youd bwanabwein, magat bukunitougs waseg.

12 “Aveiyag sivinamiy va̱gan gamag biva̱ges wasigeis yakamiy, kadiloka kuva̱ges ma̱wan wasigeis tasiyas. Moses siney kweiboug palopits sikaleiwag ma̱wan.

Koukwed kabkakit

(Luk 13:24)

13 “Kusiws koukwed kabkakit waseg, peinan diginasim kidenen avakaein, awkwedan baba̱yay, gamag babaw isowsiws, inounas waseg; tage mwamov kidenen kabkakit, awkwedan kabkakit, gamag na-ibabaws bisousiws makadewen ked.

Amweilok anagin

(Luk 6:43-44)

15 “Kuvna̱semiy, awoum kuliganes ages palopit tasiyas tayyaweids, tasiyas igaw bisaps wasigeis yakamiy, askakin ma̱wana sip, tage wanuwes ma̱wana awuk nakananeiy. Igaw bukukines siwotet mo bukukwakins asisinap bwein, o nag, kalbaleb. Peinan gamag ma̱wana kay.

“Adilaboub nag beivag gleip anagin, o ayliluweis nag beivag yaveinun anagin, nag.

17 “Kukin amweilok bwein, mo beivag anagin bwein; kukin gog kalbaleb, mo kalbaleb anagin. Mapun alana, ‘Bukukines siwotet mo bukukwakins asisinap ama̱wan.’

18 “Ta-ma̱wan kay bwanabwein beivag anagin kalbaleb, nag. Ta-ma̱wan kay kalbaleb beivag anagin bwein, nag.

19 “Kay kasiyas nag beivag angis, bo beiteiys bilaves bein wa̱kov.

20 “Gamag tasiyas bo ma̱wan, bukukines angis mogo kukwakins asisinap bwein, o nag, kalbaleb.

Tayyaweids

(Luk 13:25-27)

21 “Gamag babaw bidibakeigs, bilansa, ‘MaGuyaw yak,’ tage babaw nag beisiws Yowbad wanakaleiwag, nag. Misinaka tasiyas takaweins aygan Tamag, nises walba̱lab.

22 “Igaw yam towen waseg babaw gamag bidibakeigs, bilansa, ‘Nakageiguy yagam waseg, o nakakawsep bwagaw yagam waseg, o yagam waseg mawotet singay tawtoun.’

23 “Yey mo bakatimop ages, balana, ‘Tobwag gamag yakamiy, kunounas, kuneis, peinan miwotet kalbaleb.’

Bunatum ankawtun

(Luk 6:47-49)

24 “Kal yak bukuligen aygag, bukwanow, ya̱koum mamagina tassinap teitan; towen niwlul nabunatum dakul wakunuwatan. Iwlul ikous, kweis mo ikweis avakaein, yevagam ila̱tay, yag avakaein itow, tage nag igulek bwan towen, peinan niwlul dakul wakunuwatan.

26 “Kal yak bukuligen aygag, bukupiyev, ya̱koum mamagina takabala̱wein teitan, towen niwlul nabunatum walekel. Iwlul ikous, kweis mo ikweis avakaein, yevagam ila̱tay, yag avakaein itow, ikalouw bwan towen, singay nuwanaw angwelek.”

28 Iyakous Yeisuw anilivan towen, bo isom ninous tababaws tasiyas aniganeg aygan waseg, peinan tawtoun ansinap. Nag ma̱wan tasiyas takatimlakeins kaleiwag, nag; tage Yeisuw ansinap sinap tatonen.

Copyright information for `MYW