Revelation of John 20

Bweilim lakatunim lakatunim

Mo akin Yowbad nataka̱yob meinoy neim walba̱lab, neibus neim; wanaman ikow leg avakaein anakiy, son vatul tanmunum avakaein.

Mo iyous mana̱wen man bwabwel won, mtowen mwatet kweiboug-o, yagan Bwagaw o Seitan, mo iyawen, bisesun-wan bweilim lakatunim lakatunim waseg.

E, ilev in leg towen avakaein wanuwan, ikatibog ikous, mo ikow kweitan youd kapkikay, iwlik awkwedan va̱gan kid bikapkik; mata ge igaw bikatidavis ven babaw gimgilis. Bisesuna ee... bweilim lakatunim lakatunim ikous, kadiloka mo bilik bein wamnat anatut kayakus waseg.

Mo akin absis babaw, kaleiwag silma̱nin, o Yowbad isek sikaleiwag gamag mwasanin, mo isinis absis tasiyas wasigeis. E, akin kululuwes tasiyas nibwabwes kayes peinan takaweins liva̱nen Yeisuw tasiyas, o peinan ikanawes Yowbad anilivan; o akin tasiyas nag ikululs wamatan mana̱wen man kalbaleb, o nag ikululs wamatan youd towen nibunis magin ma̱wana mana̱wen man, o ipiyaves nakabivatus wadibes o wanimes. Tasiyas iyamoves vayuwein mo ikaleiwags sisiy Kelis bweilim lakatunim lakatunim waseg.

Tasiyas wanamug beikits vayuwein, gamag babaw wankuyeim. Bweilim lakatunim lakatunim beikous, takanigs babaws mo beikits vayuwein.

Gamag tasiyas beikits wanamug, bo bimwa̱saws, takamnats tasiyas; nag bikanigs vayuwein; nag. Tage tasiyas tobwag gamag bo bikanigs vayuwein. Tasiyas takamnats bimlavags kid tanuwgwes lun silma̱nin Yowbad son Kelis; sisiy mtowen mo bikaleiwags bweilim lakatunim lakatunim waseg.

Bweilim lakatunim lakatunim ikous, mo bilik Seitan nises wa̱deil.

Mo bisap, binek gamag babaw, siven palavas wadaban pwepway, bikatidavis va̱gan bikatuyouns naviy silma̱nin, wunsiyas ven Gog o Megog, gamag singay babaw, nag bitavin, mamagina alekel wakawalaw singay babaw.

Tasiyas babaw ikanpeles ven bidakwab kavka̱vek, mo isiwnis Yowbad angamag, sikabmasis waseg, wasiven towen isiwa̱youb waseg. Kov mo ikalivatow, meinoy neim walba̱lab, igabus takalba̱lebs ikous.

10 Bwagaw towen nikatidavis tasiyas, ilev in wa̱leg towen ika̱lawt kov, dakul singay muyamuy waseg. Leg towen waseg man mana̱wen kalbaleb son tayyaweid towen idok palopit tonen. Tasiyas asteitoun asimamayuy yam babaw o boug babaw bo bisigeg, tut nag beikous.

Yowbad bikaleiwag wanakabsis avakaein pwapwa̱kaw

11 Mo akin absis avakaein, pwapwa̱kaw. Teitan nissin wanakabsis waseg. Wamatan towen mo pwepway son liba̱lab isawls, ineis; nag biba̱nes ven va̱gan bisikes, nag.

12 Mo akin takanigs babaw, tasiyas guyawaw sisiyas tasiyas toul, itamanaws wamatan nakabsis, mo ikaliyow buk babaw, ivin. Kweitan buk ikaliyow, buk towen silma̱nin mwamov. Mo ikaleiwag takanigs wasigeis; siwotet ama̱wan nilel wanuwan buk siyas, mo ikaleiwag ma̱wan; kukin siwotet bwein mo bikaleiwag bwein, kukin gog kalbaleb mo kalbaleb.

13 E, mo isaps tasiyas tamkumukuls nikanka̱nigs wabwanit, o takanigs wa̱Tum o takanigs babaw-wan mo isaps, ikaleiwag wasigeis; kukin siwotet ama̱wan mo bikaleiwag ma̱wan.

14 Mo bilev kanig son Tum bineis wa̱leg towen kov ika̱lawt. Leg towen mamagina kanig vayuwein.

15 Kukin kal nag biban yagan wa̱buk towen mwamov silma̱nin, mo bilev bein wa̱leg. Leg towen kov ika̱lawt.

Copyright information for `MYW