Romans 7

Veivay kabebay-nen

Sigwey yakamiy, kuninuways Moses nakaleiwag. Bo kukwakins Moses nakaleiwag, ne? Igaw bitamta̱mat mo beikous kaleiwag towen waseg ya̱kid.

Kavel mana̱wen navaveig kadiloka bisesus son namwan, peinan Moses nakaleiwag ma̱wan. Igaw namwan beimat mo beikous kaleiwag-nen veivay, peinan bo imlavag nakwab.

Tage igaw namwan nises, kukin binek tobwag taw, mo bimlavag naggeinawl. Tage kukin namwan bikanig mo beikous veivay kaleiwag-nen, bweina bivevaw son tayuwein taw. Nag bimlavag naggeinawl, nag.

Yakamiy ma̱wan, won Kelis waseg, mamagina nukumta̱mats, mo ikous Moses nakaleiwag wasigeis yakamiy. Mamagina mitovek kweiboug bo imat. Mitovek kweivaw nises, mtowen neikit kanig waseg va̱gan mo bitawteles beibwein nawotet Yowbad.

Ya̱kids kweiboug igaw mamagina ven watinow gimgilis ya̱kids, Moses nakaleiwag bo iyakit nanouds silma̱nin sinap kalbaleb, wouds wuliyougwan mo iwotet kalbaleb, maysan mo talivatus, yagan kanig.

Tage mo ilik Moses nakaleiwag wasigeis ya̱kids, mamagina inadeil wanuwan takanigs va̱gan beikous deil nakaleiwag wasigeis ya̱kids, mo tasaps taneis wamnat. Bo ikous Moses nakaleiwag wasigeis ya̱kids, towen nilel wa̱buk, tage takanawes kaleiwag kweivaw, Kululuwan mwamov-nen waseg.

Moses nakaleiwag liva̱nen

Aveiyag bitalivans? Tab tadokes Moses nakaleiwag mamagina sinap kalbaleb, ne? Nag. Tage kukin kaleiwag nag, nag bakakin sinap kalbaleb. Kaleiwag kweitan mamagina:

“Awoum kupwa̱kit soum navavag.”
Kukin nag beivag kaleiwag towen, nag bakakin pwa̱kit.

Tage Moses nakaleiwag bo ileb sinap kalbaleb waseg yey, mo avag pwa̱kit babaw. Magat kaleiwag nag beivag, nag bitakakins adsinaps kalbaleb.

Magat kweiboug kaleiwag nag, bo ba̱mov, wankuyeim kaleiwag isap, iyakit sinap kalbaleb, mo akanig.

10 Moses nakaleiwag silma̱nin mwamov mamagina bo ikatimateig.

11 Nakaleiwag bo ileb sinap kalbaleb, mo ikatidavig, va̱gan kaleiwag towen beiweig.

12 Tage Moses nakaleiwag katanok katanok bwanabwein, didumwal.

13 Tage youd bwanabwein bikatimateig tan? Nag. Sinap kalbaleb ikatimateig. Kaleiwag bwanabwein, tage sinap kalbaleb ikatimateig, va̱gan bitakakins sinap kalbaleb tonen; o kaleiwag bwanabwein waseg mo bitakakins sinap towen singaya kalbaleb.

14 Taninuways Moses nakaleiwag bwanabwein, peinan meinoy neim Yowbad waseg. Tage woug igwey, peinan sinap kalbaleb ikalawageig.

15 Nag akakin agusinap tatoneig. Aveiyag ivag sivinag nag bawtel ma̱wan. Tage sinap towen akasigum mo avag ma̱wan.

16 Nanoug itam ilana, “Moses nakaleiwag bwanabwein,” peinan nag sivinag bawotet kalbaleb, tage bo avag ma̱wan.

17 Nag yey agusinap towen, misinaka sinap kalbaleb nises wanuwag.

18 Akakin-wan nag aveiyag bwanabwein wananoug nises, peinan woug igeg. Sivinag sinap bwanabwein, ta-ma̱wan bawtel.

19 Sinap bwanabwein sivinag, nag gog; bapiyev sinap kalbaleb tage mo avag kalbaleb.

20 Sinap kalbaleb bapiyev mo bavag, peinan nag yey agusinap tage sinap kalbaleb towen nises wananoug.

21 Bo aban sinap kweitan. Kukin sivinag bawtel bwein, sinap kalbaleb mo bimekeig.

22 Wananoug singay ivag sivinag Yowbad nakaleiwag.

23 Tage bo aban tobwag kaleiwag woug wuliyougwan waseg. Kaleiwag kalbaleb ikanaviy waseg kaleiwag bwein, wananoug nises; mo akanow sinap kalbaleb woug wuliyougwan waseg nises.

24 Singay ayakalin, peinan nag kavel ikadilok bikatinabweig woug ankalbaleb waseg, peinan kanig nises.

25 Kalin nuwag Yowbad, peinan daGuyaws Yeisuw Kelis bikatinabweig. Nanoug tatoneig ikanow Yowbad nakaleiwag, tage woug bikanow sinap kalbaleb nakaleiwag.

Copyright information for `MYW