3 John 1

Fisaorana an'i Gaio noho ny nandraisany vahiny, sy filazana ny amin'i Diotrefa sy Demetrio

Izaho loholona
Gr. Ny presbytera
mamangy an'i Galo, ilay malala, izay tiako amin'ny fahamarinana.

Copyright information for Mal1865