Jude 1

Fananarana ny amin'ny mpampianatra sandoka

Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra Ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy;
Copyright information for Mal1865