Psalms 117

Salamo 117

Fiantsoana izao firenena rehetra izao hidera an'i Jehovah

Miderà an'i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Haleloia.

Copyright information for Mal1865