Psalms 123

Salamo 123

Fanantenana an'Andriamanitra hanafaka amin'ny fanebahana sy ny fanamavoana

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Aminao no anandratako ny masoko, Ry Mpitoetra any an-danitra ô.

Indro, toy ny fijerin'ny ankizilahy Ny tanan'ny tompolahiny, Ary toy ny fijerin'ny ankizivavy Ny tanan'ny tompovaviny, No fijerintsika an'i Jehovah Andriamanitsika, Mandra-pamindra fony amintsika. Mamindrà fo aminay, Jehovah ô, mamindrà fo aminay; Fa tototry ny fanamavoana loatra izahay; Eny, tototry ny famingavingan'ny miadana ny fanahinay, Sy tototry ny fanamavoan'ny mpiavonavona.

Copyright information for Mal1865