Psalms 131

Salamo 131

Fiononam-po sy fiankinana amin'Andriamanitra

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Nataon'i Davida. Jehovah ô, tsy nirehareha ny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko: Ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho, Na izay saro-pantarina tsy takatro.
Fa nampionona sy nampangina ny fanahiko aho; Tahaka ny zaza efa maoty eo amin-dreniny. Dia tahaka Izany ny fanahiko ato anatiko. Ry Isiraely ô, manantenà an'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

Copyright information for Mal1865