John 16

NY goan shoh ta mee er loayrt riu, son nagh bee nyn gredjue er ny lhaggaghey. Ver ad shiu magh ass ny kialteenyn: as ta'n oor cheet, quoi-erbee varrys shiu, dy smooinee eh dy bee eh shirveish Jee. As ny reddyn shoh nee ad riu, er-yn-oyr nagh vel enney oc er yn Ayr, ny orrym's. Agh ny reddyn shoh ta mish er n'insh diu, tra hig yn earish, dy vod shiu cooinaghtyn dy dinsh mee diu jeu. As ny goan shoh cha loayr mee riu ec y toshiaght, er-y-fa dy row mee meriu. Agh nish ta mee goll roym huggeysyn t'er my choyrt, as cha vel fer j'iu fenaght jee'm c'raad t'ou goll? Agh er-yn-oyr dy vel mee er ghra ny reddyn shoh riu, ta trimshey er lhieeney ny creeaghyn eu. Ny-yeih ta mish ginsh diu yn irriney; Te ymmyrchagh er nyn son mish dy gholl roym: son mannagh jem roym, cha jig Fer ny-gherjagh hiu; agh my hem's roym, verym hiu eh. As tra vees eh er jeet, nee eh yn seihll y gheyrey mychione peccah, as cairys, as briwnys: Mychione peccah, son nagh vel ad credjal aynym's; 10 Mychione cairys, son dy vel mee goll roym gys yn Ayr, as nagh vaik shiu mee arragh; 11 Mychione briwnys, son dy vel prince y theihll shoh er ny vriwnys. 12 Shimmey red ta aym's foast dy ghra riu, agh cha vod shiu ad y ymmyrkey nish. 13 Agh tra hig eshyn, Spyrryd ny firriney, leeidee eh shiu gys dy chooilley irrinys: son cha loayr eh jeh hene, agh cre-erbee nee eh y chlashtyn, shen loayrys eh; as soilshee eh diu reddyn ta ry-heet. 14 Nee eh mish y ghloyraghey: son yiow eh jeh ny ta lhiam's as soilshee eh diuish eh. 15 Ta dy chooilley nhee t'ec yn Ayr lhiam's: shen-y-fa dooyrt mee, dy gow eh jeh ny ta lhiam's, as dy soilshee eh diuish eh. 16 Tammylt beg as cha vaik shiu mee: as reesht, tammylt beg, as hee shiu mee, er-y-fa dy vel mee goll roym gys yn Ayr. 17 Eisht dooyrt paart jeh e ostyllyn eddyr ad-hene, Cre shoh t'eh dy ghra rooin, Tammylt beg as cha vaik shiu mee: as reesht, tammylt beg, as hee shiu mee: as, Er-yn-oyr dy vel mee goll roym gys yn Ayr? 18 Dooyrt ad er-y-fa shen, Cre shoh t'eh dy ghra, Tammylt beg? cha s'ain cre t'eh dy ghra. 19 Nish va fys ec Yeesey dy row ad aignagh dy enaght jeh, as dooyrt eh roo, Vel shiu briaght nyn mast' eu hene, er-y-fa dy dooyrt mee, Tammylt beg, as cha vaik shiu mee: as reesht, tammylt beg as hee shiu mee? 20 Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Dy jean shiuish keayney as dobberan, agh nee yn seihll boggey y ghoaill: as bee shiuish trimshagh, agh bee yn trimshey eu er ny hyndaa gys boggey. 21 Ta ben, tra t'ee er-troailt, as trimshey eck, er-yn-oyr dy vel yn oor eck er jeet: agh cha leah as t'ee er ny livrey jeh'n lhiannoo, cha vel ee ny sodjey cooinaghtyn er yn angaish, son boggey dy vel dooinney er ny ruggey gys y theihll. 22 As ta nish er-y-fa shen trimshey euish: agh hee-yms shiu reesht, as gowee yn cree eu boggey, as y boggey eu cha gow dooinney erbee veue. 23 As ayns y laa shen cha jean shiu nhee erbee y enaght jeem's: Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Cre-erbee hirrys shiu er yn Ayr ayns yn ennym aym's, ver eh diu eh. 24 Cha vel shiu foast er hirrey nhee erbee ayns yn ennym aym's shir-jee as yiow shiu, dy vod y boggey eu v'er ny yannoo magh. 25 Ny reddyn shoh ta mee er loayrt riu ayns coraaghyn-dorraghey: agh ta'n traa cheet tra nagh loayrym riu ny smoo ayns coraaghyn-dorraghey, agh soilshee-ym diu dy foshlit jeh'n Ayr. 26 Ayns y laa shen nee shiu geearree ayns y ennym aym's: as cha vel mee gra riu, dy guee-ym gys yn Ayr er nyn son: 27 Son ta'n Ayr hene graihagh erriu, er-y-fa dy vel shiuish er ve graihagh orrym's, as dy chred shiu dy daink mee magh veih Jee. 28 Haink mee magh veih'n Ayr, as ta mee er jeet gys y theihll: reesht, ta mee faagail y seihll, as goll roym gys yn Ayr. 29 Dooyrt e ostyllyn rish, Cur-my-ner, nish t'ou loayrt dy foshlit, as cha vel oo loayrt coraa-dorraghey erbee. 30 Nish ta shin shickyr dy vel fys ayd er dy chooilley nhee, as nagh vel feme ayd dooinney erbee dy enaght jeed: liorish shoh ta shin credjal dy daink oo magh veih Jee. 31 Dreggyr Yeesey ad, Vel shiu nish credjal? 32 Cur-my-ner ta'n oor cheet, as eer nish er jeet, dy bee shiu er nyn skeayley dy chooilley ghooinney gys e ynnyd hene, as dy vaag shiu mish my lomarcan: as foast cha vel mee my lomarcan, er-y-fa dy vel yn Ayr marym. 33 Ny reddyn shoh ta mee er loayrt riu, aynym's dy vod shee y ve eu. Ayns y theihll vees seaghyn eu: agh bee-jee dy yien mie, ta mish er gheddyn barriaght er y theihll.
Copyright information for ManxGaelic