Jonah 2

Eisht ghow Jonah padjer gys y Chiarn e Yee veih bolg yn eeast, As dooyrt eh, Deie mee kyndagh rish my heaghyn gys y Chiarn, as ren eh my chlashtyn; veih diunid yn oaie deie mee, as cheayll oo my choraa Son t'ou er my hilgey ayns y diunid, ayns mean ny marrey, as haink ny thooillaghyn mygeayrt-y-moom, ta ooilley ny ushtaghyn as ny tonnyn ayd's er n'gholl harrym. Eisht dooyrt mee Ta mee ceaut magh ass dty hilley; agh ny yeih nee'm jeeaghyn reesht lesh dty hiamble casherick. Haink ny ushtaghyn mygeayrt-y-moom, eer gys my annym: ren y diunid m'y chruinnaghey mygeayrt, va'n amlagh cast mysh my chione. Hie mee sheese choud's undin ny sleityn; bee yn thalloo as ny barryn eck my-geayrt-y-moom dy bragh, mannagh jean oo my vioys y livrey veih toyrt-mow, O Hiarn my Yee. Tra ren my annym gannooinaghey cheu sthie jee'm, chooinee mee er y Chiarn, as haink my phadjer stiagh hood, gys dty hiamble casherick. T'adsyn, ta cur geill da fardalyssyn breagagh, treigeil nyn myghin hene. Agh chebb-yms oural dhyt lesh y choraa dy hoyrt-booise, eeck-ym shen ny ta mee er vreearrey: ta saualtys veih'n Chiarn. 10 As hug y Chiarn currym er yn eeast, as hilg eh magh Jonah er y thalloo chirrym.
Copyright information for ManxGaelic