1 Chronicles 1

Ko Arama, ko Heta, ko Enoha; Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere; Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka; Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta. Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha. Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama. Na ko nga tama a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi. Na ko nga tama a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana. A, ko nga tama a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka, Na ko nga tama a Raama; ko Hepa, ko Rerana. 10 Na Kuhu ko Nimirota: nana i timata te whakatangata nui ki te whenua. 11 Na Mitiraima ko Rurimi, ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi, 12 Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, nana nei nga Pirihitini, ko Kapatorimi. 13 A na Kanaana ko tana matamua, ko Hairona, ko Hete; 14 Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi; 15 Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini; 16 Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati. 17 Ko nga tama a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke. 18 Na Arapahata ko Haraha; na Haraha ko Epere. 19 Whanau ake a Epere, e rua nga tama: ko te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua; a ko te ingoa o tona teina ko Ioketana. 20 Na Ioketana ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha; 21 Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera; 22 Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa; 23 Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa. He tama enei katoa na Ioketana. 24 Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha; 25 Ko Epere, ko Pereke, ko Reu; 26 Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha; 27 Ko Aperama, ara ko Aperahama.

28 Ko nga tama a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera. 29 Ko o ratou whakatupuranga enei: ko ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama, 30 Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema, 31 Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera. 32 Na, ko nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama; whanau ake ana, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, ko nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana. 33 Ko nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tama enei katoa na Ketura. 34 A na Aperahama ko Ihaka. Ko nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira. 35 Ko nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha. 36 Ko nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke. 37 Ko nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha. 38 Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana. 39 Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana. 40 Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha. 41 Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana. 42 Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana. 43 Na ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tama a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: ko te ingoa o tona pa ko Rinihapa. 44 A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia. 45 Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia. 46 A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia, a ko Awiti te ingoa o tona pa. 47 A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia. 48 A ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia. 49 A ka mate a Haora, ko Paarahanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia. 50 A ka mate a Paarahanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mehetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine na Matarere tamahine a Metahapa. 51 A ka mate a Harara. Na ko nga ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete; 52 Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona; 53 Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara; 54 Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga ariki enei o Eroma.

Copyright information for Maori