1 Chronicles 2

Ko nga tama enei a Iharaira; ko Reupena, ko Himiona, ko Riwai, ko Hura, ko Ihakara, ko Hepurona; Ko Rana, ko Hohepa, ko Pineamine, ko Napatari, ko Kara, ko Ahera. Ko nga tama a Hura; ko Ere, ko Onama, ko Heraha: a ko enei tama tokotoru ana na Patehua Kanaani. Na i he a Ere matamua a Hura i te aroaro o Ihowa; a whakamatea ana e ia. Na whanau ake tana, i tana hunaonga i a Tamara, ko Parete, ko Tera. Ko nga tama katoa a Hura tokorima. Ko nga tama a Parete; ko Heterono, ko Hamuru. Ko nga tama a Tera; ko Timiri, ko Etana, ko Hemana, ko Karakoro, ko Rara: huihuia ratou ka tokorima. Na ko nga tama a Karami; ko Akara ko te kaiwhakararu o Iharaira, i he nei i te mea i kanga. A ko nga tama a Etana; ko Ataria. Ko nga tama hoki a Heterono, i whanau mana; ko Ierameere, ko Rame, ko Kerupai, 10 Na Rame ko Aminarapa; na Aminarapa ko Nahahona, he rangatira no nga tama a Hura. 11 A na Nahahona ko Harama, na Harama ko Poaha; 12 A na Poaha ko Opere, na Opere ko Hehe; 13 A ko te matamua a Hehe ko Eriapa, ko Apinarapa hoki te tuarua, a ko Himea te tuatoru; 14 Ko Netaneere te tuawha, ko Rara te tuarima; 15 Ko Oteme te tuaono, ko Rawiri te tuawhitu; 16 A, ko o ratou tuahine, ko Teruia raua ko Apikaira. A, ko nga tama a Teruia; ko Apihai, ko Ioapa, ko Atahere, tokotoru. 17 Whanau ake ta Apikaira, ko Amaha: na, ko te papa o Amaha, ko Ietere Ihimaeri.

18 A ka whanau he tama ma Karepe, ma te tama a Heterono, i tana wahine i a Atupa, a i a Ierioto: a ko enei a tenei tama; ko Tehere, ko Hopapa, ko Ararono. 19 Na ka mate a Atupa, a ka tangohia e Karepe mana a Eparata, a whanau ake ta raua ko Huru. 20 Whanau ake ta Huru, ko Uri; whanau ake ta Uri, ko Petareere. 21 Na muri iho ka haere a Heterono ki te tamahine a Makiri, papa o Kireara. E ono tekau ona tau i tana tangohanga i a ia; a whanau ake ta raua, ko Hekupu. 22 Whanau ake ta Hekupu, ko Haira. E rua tekau ma toru ona pa i te whenua o Kireara. 23 A i tangohia e Kehuru raua ko Arame nga pa o Haira i a ratou, a Kenata ano hoki, me ona pa ririki, e ono tekau nga pa. Ko enei katoa he tama na Makiri, papa o Kireara. 24 A no muri i te matenga o Heterono i Karepe Eparata, ka whanau a Apia wahine a Heterono, ko ta raua tama ko Ahuru papa o Tekoa. 25 Ko nga tama a Ierameere matamua a Heterono; ko Rame, ko te matamua, ko Puna, ko Orene, ko Oteme, ko Ahia. 26 He wahine ano ta Ierameere, ko tona ingoa ko Atara; ko te whaea ia o Onama. 27 Na, ko nga tama a Rame, a te matamua a Ierameere; ko Maata, ko Iamini, ko Ekere. 28 Na, ko nga tama a Onama; ko Hamai, ko Iara. Ko nga tama a Hamai; ko Natapa, ko Apihuru. 29 Na, ko te ingoa o te wahine a Apihuru ko Apihaira; whanau ake a raua; ko Ahapana, ko Moriri. 30 Na ko nga tama a Natapa; ko Herere, ko Apaima: i mate urikore ia a Herere. 31 Na ko nga tama a Apaima; ko Ihi. Ko nga tama a Ihi; ko Hehana. A ko nga tama a Hehana; ko Aharai. 32 Ko nga tama a Iara teina o Hamai; ko Ietere, ko Honatana: i mate urikore ano a Ietere. 33 Na ko nga tama a Honatana; ko Perete, ko Tata. Ko nga tama enei a Ierameere. 34 Na, kahore he tama a Hehana; engari he tamahine. He pononga ia ta Hehana, he Ihipiana, ko tona ingoa, ko Iaraha. 35 Na, ka hoatu e Hehana tana tamahine ki tana pononga ki a Iaraha hei wahine mana; a whanau ake ta raua; ko Atai. 36 Whanau ake ta Atai ko Natana, a na Natana ko Tapara; 37 Na Tapara ko Eperara, a na Eperara ko Opere; 38 Na Opere ko Iehu, a na Iehu ko Ataria; 39 Na Ataria ko Herete, a na Herete ko Eraha; 40 Na Ereaha ko Hihamai, a na Hihamai ko Harumu; 41 Na Harumu ko Tekamia, a na Tekamia ko Erihama. 42 Na, ko nga tama a Karepe teina o Ierameere, ko Meha tana matamua, ko te papa ia o Tiwhi; me nga tama a Mareha te papa o Heperona. 43 Na ko nga tama a Heperona; ko Koraha, ko Tapua, ko Rekeme, ko Hema. 44 Na Hema ko Rahama, ko te papa o Torokoama; a na Rekeme ko Hamai. 45 Na ko te tama a Hamai ko Maono; a ko Maono te papa o Peteturu. 46 A whanau ake ta Epa, ta te wahine iti a Karepe, ko Harana, ko Mota, ko Katete: na Harana ko Katete. 47 Na ko nga tama a Taharai; ko Rekeme, ko Iotama, ko Kehama, ko Perete, ko Epa, ko Haapa. 48 Whanau ake a Maaka, a te wahine iti a Karepe, ko Hepere, ko Tirihana. 49 Whanau ake ano ana, ko Haapa, ko te papa o Maramana, ko Hewha papa o Makapena, papa hoki o Kipea: na, ko te tamahine a Karepe, ko Akaha. 50 Ko nga tama enei a Karepe tama a Huru, matamua a Eparata; ko Hopara papa o Kiriata Tearimi; 51 Ko Harama papa o Peterehema, ko Harepe papa o Petekarere. 52 Na, he tama ano a Hopara papa o Kiriata Tearimi; ko Haroe, me tetahi taha o nga Manaheti, 53 Me nga hapu o Kiriata Tearimi; nga Itiri, nga Puti, nga Humati, nga Mihirai; no enei nga Torati, me nga Ehetauri. 54 Ko nga tama a Harama; ko Peterehema, ko nga Netopati, ko Ataroto, ko te whare o Ioapa, ko tetahi taha o nga Manaheti, ko nga Tori. 55 Me nga hapu o nga kaituhituhi i noho ki Tapete; nga tirati, nga Himeati, nga Hukati. Ko nga Keni enei, ko nga uri o Hemata, o te papa o te whare o Rekapa.

Copyright information for Maori