Numbers 33

Ko nga haerenga enei o nga tama a Iharaira i to ratou putanga mai i te whenua o Ihipa i o ratou ropu i raro i te ringa o Mohi raua ko Arona. I tuhituhia hoki e Mohi o ratou haerenga atu, o ratou whakatikanga atu, he mea ki mai na Ihowa: a ko o ratou whakatikanga atu enei, me o ratou haerenga. I turia atu i Ramehehe i te marama tuatahi, i te kotahi tekau ma rima o nga ra o te marama tuatahi; no te aonga ake o te kapenga i puta mai ai nga tama a Iharaira, i runga tonu ano te ringa i te tirohanga a nga Ihipiana katoa; I nga Ihipiana e tanu ana i a ratou matamua katoa, i patua nei e Ihowa i roto i a ratou: a mahi whakawa ana a Ihowa ki o ratou atua. Na turia ana e nga tama a Iharaira i Ramehehe, a noho ana i Hukota. I turia i Hukota, a noho ana i Etama, i te pito o te koraha. I turia i Etama, a tahuri ana whaka Pihahirota ki te ritenga atu o Paarahepona: a noho ana i te ritenga atu o Mikitoro. I turia i te ritenga atu o Pihahirota, a tika ana na waenganui o te moana ki te koraha; a haere ana, e toru nga ra ki te ara, i te koraha o Etama, a noho ana i Mara. I turia i Mara, a haere ana ki Erimi: kotahi tekau ma rua hoki nga puna wai i Erimi, e whitu tekau hoki nga nikau; a noho ana ratou i reira. 10 I turia i Erimi, a noho ana i te taha o te Moana Whero. 11 I turia i te Moana Whero, a noho ana i te koraha o Hini. 12 I turia i te koraha o Hini, a noho ana i Ropoka. 13 I turia i Ropoka, a noho ana i Aruhu. 14 I turia i Aruhu, a noho ana i Repirimi, i te wahi kahore nei he wai hei inu ma te iwi. 15 I turia i Repirimi, a noho ana i te koraha o Hinai. 16 I turia i te koraha o Hinai, a noho ana i Kipiroto Hataawa. 17 I turia i Kipiroto Hataawa, a noho ana i Hateroto. 18 I turia i Hateroto, a noho ana i Ritima. 19 I turia i Ritima, a noho ana i Rimono Parehe. 20 I turia i Rimono Parehe a noho ana i Ripina. 21 I turia i Ripina, a noho ana i Ritaha. 22 I turia i Ritaha, a noho ana i Keherataha. 23 I turia i Keherataha, a noho ana i Maunga Hapere. 24 I turia i Maunga Hapere, a noho ana i Harataha. 25 I turia i Harataha, a noho ana i Makaheroto. 26 I turia i Makaheroto, a noho ana i Tahata. 27 I turia i Tahata, a noho ana Taraha. 28 I turia i Taraha, a noho ana Mitikia 29 I turia i Mitika, a noho ana i Hahamona. 30 I turia i Hahamona, a noho ana i Moheroto. 31 I turia i Moheroto, a noho ana i Peneiaakana. 32 I turia i Peneiaakana, a noho ana i Horo Hakirikara. 33 I turia i Horo Hakirikara, a noho ana i Iotopata. 34 I turia i Iotopata, a noho ana i Eperona. 35 I turia i Eperona, a noho ana i Ehiono Kepere. 36 I turia i Ehiono Kepere, a noho ana i te koraha o Hini, ara o Karehe. 37 I turia i Karehe, a noho ana i Maunga Horo, i te pito o te whenua o Eroma. 38 A i kake a Arona tohunga ki Maunga Horo, he mea ki mai na Ihowa, a mate iho ki reira, i te wha tekau o nga tau o te putanga mai o nga tama a Iharaira i te whenua o Ihipa, i te ra tuatahi o te rima o nga marama. 39 A kotahi rau e rua tekau ma toru nga tau o Arona i tona matenga ki Maunga Horo. 40 A i rongo te kingi o Arara, te Kanaani, i noho nei i te whenua o Kanaana, i te taha ki te tonga, ki te taenga mai o nga tama a Iharaira. 41 A i turia e ratou i Maunga Horo, a noho ana i Taramona. 42 I turia i Taramona, a noho ana i Punono. 43 I turia i Punono, a noho ana i Opoto. 44 I turia i Opoto, a noho ana i Iteaparimi, i nga rohe o Moapa. 45 I turia i Iimi, a noho ana i Riponokara. 46 I turia i Riponokara, a noho ana i Aramono Ripirataima. 47 I turia i Aramono Ripirataima, a noho ana i nga maunga o Aparimi, i te ritenga atu o Nepo. 48 I turia i nga maunga o Aparimi, a noho ana i nga mania o Moapa, i te wahi o Horano e tata ana ki Heriko. 49 Na ka noho ratou ki te taha o Horano ki Peteietimoto, tae noa ki Aperehitimi, ki nga mania o Moapa.

50 I korero ano a Ihowa ki a Mohi i nga mania o Moapa, i te wahi o Horano e tata ana ki Heriko, i mea, 51 Korero ki nga tama a Iharaira, mea atu ki a ratou, E whiti koutou i Horano ki te whenua o Kanaana; 52 Na me pei nga tangata whenua katoa i to koutou aroaro, me whakamoti a ratou ahua kohatu, me whakamoti katoa ano hoki a ratou whakapakoko whakarewa, ka whakakahore ano hoki i a ratou wahi teitei katoa: 53 A ka tangohia te whenua e koutou, ka nohoia hoki: kua hoatu nei hoki e ahau te whenua kia nohoia e koutou. 54 Me rota ta koutou tuwha i te whenua hei kainga mo o koutou hapu: he nui, kia nui tona wahi, he iti, kia iti tona wahi: hei te wahi i tika ai tona rota te wahi mo tenei, mo tenei; kia rite ki nga iwi o o koutou matua te tuwhanga o o koutou wahi. 55 Ko tenei, ki te kahore e peia e koutou nga tangata whenua i to koutou aroaro; na hei koikoi i roto i o koutou kanohi nga mea o ratou e whakatoea e koutou, hei tumatakuru ano i o koutou kaokao, a ka whakatoi ratou i a koutou ki te whenua e noho a i koutou. 56 Na, ko nga mea i whakaaro ahau hei meatanga ki a ratou, ka meatia e ahau ki a koutou.

Copyright information for Maori