1 Corinthians 12

Emetak Teŋaŋ taolet yaŋaŋ yaŋaŋ mulupmaŋgat manndain

Kilaismagen notnne, neŋ Emetak Teŋaŋ mulupmaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat mamaŋinan zigok mamm yaŋkwesisi keyelen dopmaŋ gilik zesowap. Neŋ in kapi weyaŋti nâmâtâtâgalen nâyap. Ilin nâmtalip in itnaŋaŋ tambusosop keŋan mambienen nopiom yaŋaŋ yaŋaŋ mamaŋinpiŋ pedondom indamti masesewatindemtemien. Keyepm neŋ nembetnaŋ pigok diindosowap: An ŋen ek Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ keŋaŋ m eleŋ beleŋ beme egaŋ pigok ku zenak, “Zisas geŋ zemtalat geyap.” Ma ŋen Emetak Teŋaŋ keŋaŋ ku m eleŋ beleŋ beme egaŋ pigok ku zenak, “Zisas ek Amobotnaŋ.”

Emetak Teŋaŋ taolet yaŋaŋ yaŋaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak sambe ke mulupmaŋgat winde indame mamip. Yaŋgut Emetak Teŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak am nâmkiŋpepeŋinmak taolet sambe ke maindain. Amobotnaŋgalen mulup kwep kwep am nâmkiŋpepeŋinmak sambeyaŋ mimiyelen maindain. Yaŋgut Amobotnaŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak ikŋaŋgalen am sambe mukulem mimiyelen mulup ke maindain. Ma Kawawaŋaŋ mulup mimiyelen am nâmkiŋpepeŋinmak kwep kwep winde sepem igak igak maindain. Yaŋgut Kawawaŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak ikŋaŋgalen am sambe mulup mimiyet winde maindain.

Emetak Teŋaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak taolet sakam ikŋak ikŋak maindainen keyaŋ msokbeinen Emetak Teŋaŋ am ŋeniyet tuŋguwinan mulupmaŋ penaŋ tapm. Kogok mimindainen am sambeyaŋ mukulem titiyet nâmti mamm. Emetak Teŋaŋ nânâ dolakŋaŋ nânâyelen taolet same egaŋ am Kawawaŋaŋ mama mamayelen nâmtikŋaŋ mam ke manzemkawaŋ bemindain. Emetak Teŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak am nâmkiŋpepeŋinmak taolet sambe ke maindain. Ŋen Emetak Teŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak taolet mpeme Kilaismagen nâmkiŋpepeŋaŋ kaliŋaŋ penaŋ tatagalen masain. Ma ŋen ek Emetak Teŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak am zawat mme alik bembeyelen taolet masain. 10 Ma ŋen Emetak Teŋ ikŋaŋ menok notnaŋ mimiyet taolet masain. Ma ŋen ek Emetak Teŋaŋ buŋam zapat same timti dapmelaŋge ondedageŋinan mandiindon. Ma ŋen ek taolet mpeme winde ke Kawawaŋmagengatnaŋ makozin ma we bekanaŋmagengatnaŋ ke maekmâtâzin. Ma ŋen taolet zet mamanamaŋset zemkawaŋ bembeyet masain ma ŋen ek taolet zet mamanamaŋset zeme nâmti am zelinaset gilik zemindandayet masain. 11 Emetak Teŋ ikŋaŋ kwep keyaŋak taolet sambe kapi mulup sambeyet winde am kwep kwep maindain. Mti Emetak Teŋ ikŋaŋgat keŋaŋgatnaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak sambe taolet sepem ikŋak ikŋak makalaŋ kumti indain.

Sekŋ butnaŋ butnaŋ ekŋen muluwin ikŋak ikŋak yaŋgut sek ek kwewetaŋ

12 Am nin sekŋ kwewetaŋ yaŋgut sekŋ butnaŋ butnaŋ ekŋen sambeyaŋ muluwin ikŋak ikŋak penaŋ mamiwaŋgut ekŋen keyaŋ ondekti sek kwepgat mulup mamip. Kilaismagen sepem keboŋak tazin. Nin am sambeyaŋgut maŋge kwep benup ma maŋge ke Kilaisiyelen sekŋaŋ. 13 Notnaŋ nin Zuda am ma notnaŋ Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ma notnaŋ sisiliŋ kuku an etaŋ ma notnaŋ lala bubuk etaŋ mamayet Emetak Teŋ kwep keyaŋ nin sambe sek kwep kegok mamayet temakwep ondekndeye.

14 Âpme sekŋ ikŋaŋ ke butnaŋ kwep etaŋ yek; sambe penaŋ. 15 Keyepmti setnnaŋ kapigok ŋep ku zenzeyelen, “Neŋ bet yek keyepmti neŋ sekmagen etimti nanak etaŋ mepmamambap,” kegok ŋep ku zenak. 16 Ma wagaŋ kapigok ŋep ku zenzeyelen, “Neŋ zikat yek keyepmti neŋ sekmagen etimti nenak etaŋ mepmamambap,” kegok ŋep ku zenak. 17 Sekŋnaŋ zikat etaŋ bemâdak ze zigoset zet nânak? Ma wak etaŋ tamâtnak ze zigoset kambe sesik nânak? 18 Sekŋ ikŋaŋ tazin kapigok Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat keŋaŋgalak butnaŋ butnaŋ ikŋaŋ nâŋge nogak beye. 19 Sekŋ butnaŋ sambe sepemaŋ kwewetaŋ ze sekŋ kapiyet sekŋ ku zewanek. 20 Sek ikŋaŋ tazin kapigok butnaŋ sambe yaŋgut sekŋ penaŋ kwep.

21 Âpme zikalaŋ betgat pigok ŋep ku zenak, “Neŋ gepiŋ ŋep mambap.” Ma ŋokŋnaŋ setn zutgat pigok ŋep ku zenak, “Neŋ itpiŋ ŋep mambap.” 22 Kogogapm sekŋ butnaŋ notnaŋ nâmindema windeŋinpiŋ mambeip; ekŋenpiŋ beme sekŋnaŋ dolakŋaŋ penaŋ ku tadak. 23 Nin sekŋ butnaŋ nâmindemann tototnaŋ mambein ekŋen indikdamuŋ dolakŋaŋ mamnup ma notnaŋ sakambukŋaŋmak maaŋgalaŋindenup. 24 Sekŋ butnaŋ notnaŋ sakamaŋ pembenaŋ ekŋenaŋ sosok matamâlip. Kawawaŋaŋ sekŋ mmeti sek butnaŋ notnaŋ tototnaŋ yaŋgut mulup temaŋ indaye. 25 Ke sekŋ butnaŋ ekŋenaŋ epeemti kileŋ mekokopiŋ sisiliŋ mulup sakam kwep penaŋ mimiyet nâmti kegok mge. 26 Keyepmti sekŋ butnaŋ kemak ŋenaŋ sindem nâme sekŋ sambe ekŋen sindem mambein etaŋ. Ma ŋenaŋ zemsesewatpeme ekŋen sambe ekŋenaŋ kemak oloŋen mammâlip.

27 Inmagen kegok bein. In sambeyaŋ temakwep Kilaisiyet sekŋaŋ beip. Ma in kwep kwewaŋ sek keyet butnaŋ butnaŋ bep. 28 Kawawaŋ egaŋ amŋene nâmkiŋpepemak maŋge ninmagen am kapigok taolet mimindamti indem mege.

Ŋeŋaŋ an ombemindemti buŋam zapat zemkawaŋ bembeyelen indeye,

keyetnan golaŋ zenze an,

keyetnan am zikat indanda,

keyetnan am menok mimiyelen,

ma am zawat sek sindemak weyaŋindendeyelen,

keyetnan am mukulem mimi

ma am damuŋ

ma zet mamanamaŋ ikŋak ikŋak zenzeyet am indaye.

29 Kawawaŋaŋ am sambe ombemindemti buŋam zapat zemkawaŋ bembeyelen an etaŋ taolet ku indaye. Ma am sambe golaŋ zenze an bembeyet taolet ku indaye. Ma am sambe an zikat indandayelen taolet etaŋ ku indaye. Ma am sambe menok yaŋaŋ yaŋaŋ mimiyelen taolet etaŋ ku indaye. 30 Ma am sambe zawat sek sindemak weyaŋindendeyelen taolet ku indaye. Ma an zet mamanamaset zenze keyelen taolet etaŋ ku indaye. Ma am zelinaset zemguluk gilik mimiyelen taolet an etaŋ ku indaye.

31 Yaŋgut neŋ in Emetak Teŋmagengatnaŋ taolet mobotnaŋ ke indandayelen omba penaŋ indembewe. Keyaŋ indamukulem mme mulup dolak dolakŋaŋ dapmelaŋgeyet tuŋguwinan ŋep mimiyelen. Kegogapm neŋ set pembenaŋ ŋen kapigok zikat indasowap.

Copyright information for `NAF