1 Corinthians 2

Pâlaŋ Zisas kumasasokpepeŋaŋ keyet zapat diindoye

Âpme Kilaismagen notnne, neŋ inmagen koti Kawawaŋgalen zet enzililiŋaŋ penaŋ zewan ke zet dolakŋaŋ weyaŋti zenze ma ŋoktik temaŋ temaŋ ŋen timti ku diindowan. Neŋ kapigok nâmkatik bemti inmagen koban. Zet notnaŋgat yek; Zisas Kilais tewen kumasasokpewien keyet zapatnaŋ etaŋ diindosât koban. Neŋ inmak mambanen kan keyet neŋ sebetn sukŋaŋ beme kiŋgati sebet diŋdiŋ palen mamban. Neŋ zet zemzikat indandan ma zet zapat zemkawaŋ bewan ke an ŋoktikŋŋin temaŋaŋ zemkawaŋ bemti mamip keyet kataŋ ku mban. Neŋ Emetak Teŋaŋ winde name Zisasiyelen buŋam zapat ke zemkawaŋ bema in nâmkiŋpewien. Wa ke am ŋoktikŋin temaŋ ekŋengalen zet sakam ku zewan. Enenogat neŋ nâmbanen ingalen nâmkiŋpepeŋin ke am ŋoktik temaŋ ekŋengalen zelen peme ku wetekum tatagalen nâmban; Kawawaŋgalen windeen peme wetekumti tatagat nâmban.

Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ manzemkawaŋ bemndain

Yaŋgut neŋ am nâmkiŋpepeŋin katikŋan ma Amobotnaŋgat zetnaŋ maŋgawepuip ekŋengat tuŋguwinan talawen buŋam zapat Kawawaŋgalen ŋoktikŋaŋ temaŋmak neŋ zet mandiindoyap. Naman zet manzeyap keyaŋ neŋ am ŋoktikŋin temaŋmak msat kapiyelen amobotnaŋ manzeip keboŋ yek. An ekŋen keyelen ŋoktik ke belakŋaŋ penaŋ bewe. Yaŋgut nin zet enzililiŋaŋ manzenup ke Kawawaŋmagengatnaŋ. Zet enzililiŋaŋ kapi Kawawaŋgalen ŋoktik temaŋ eweŋan baen msat ku weyaŋgeen ke nâmbiliwege. Zet enzililiŋaŋ ke Zisas Kilais nin pembenaŋ bembeyet ketalasim ndaye. Yaŋgut egaŋ an ŋen ku dundum mamkwatnepeme alak tatnuwen kapi kwazin. Msalengatnaŋ amobotnaŋ ŋenaŋ Kawawaŋaŋ ŋoktikŋaŋ temaset kwitnaŋ kwitnaŋ setnaŋ zigoset mamin ke ŋenaŋ ku nâmâtâge. Ekŋenaŋ Kawawaŋgalen ŋoktik temaŋ ke ku nâwien keyepm Amobotnaŋ Kawawaŋgat yaŋaŋ penaŋ mamsokbein ke tewen kuwien. Keyet Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ zet meluwaŋ kapigok mimiŋaŋ tazin,

“An ŋenaŋ zikalaŋ ku ege ma wagaŋ ku nâmâtâge ma an ŋenaŋ Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ pembenaŋ am ek gogot mammpeip ekŋengat indandayelen weyaŋ beye ke ku eknâmmge penaŋ.”
(Aizaya 64:4)

10 Nin kwitnaŋ kwitnaŋ pembenaŋ ke nin nâmâtâtnup enenogat Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ zemâtâtndaye. Ke penaŋ enenogat Emetak Teŋaŋ Kawawaŋgalen ŋoktik temaŋ biliwawatnaŋ sambe ke maekmâtâzin. 11 An ŋenaŋ ŋep notnaŋgat keŋaŋgat yaŋaŋ ku nâmâtâtdak keŋ toŋaŋaŋ ikŋaŋ kwewetaŋ manâmâtâzin. Kegogak Kawawaŋgat keŋaŋgat yaŋaŋ an ŋenaŋ ku nâin; Emetak Teŋaŋ etaŋ ŋep nâmâtâzin. 12 Âpme nin Emetak Teŋ am ŋoktikŋin temaŋmagengatnaŋ ke ku tiwenn. Yek, nin Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke eknâmâtât mimiyelengapm ikŋaŋgalen Emetak Teŋ ke ndaye. 13 Keyepmti nin zet mandiindonuwen am ŋoktikŋin temaŋaŋ manzeip keyet kataŋ ku diindowenn yek. Nin zet Emetak Teŋaŋ manzemzikat ndainen ke mandiindonup. Sepem kegogak nin am kwitnaŋ kwitnaŋ mandiindonuwen Emetak Teŋaŋ mandiindoin sepem kegogak mandiindonup. 14 Am ŋen Emetak Teŋaŋpiŋ egaŋ Kawawaŋgalen Emetak Teŋgalen zet ku manâin ek kwilekiŋaŋgat nâmâtâtnak? Egaŋ zet ke nâme penaŋepiŋ mambein. Zet ke am Emetak Teŋ tat indain etaŋaŋ maweyaŋnâmâtâlip. 15 Am Emetak Teŋ keŋinan tazin ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ keyet yaŋaŋ ŋep manâmâtâlip. Am Emetak Teŋ keŋinan ku tazin ekŋenaŋ am Emetak Teŋ keŋinan tazin ekŋengat zelin zemdelaŋ zenze mulup ŋep ku mimiyelen.

16 “Amobotnaŋgat keŋanen zet tazin ke an kwiyaŋ nâŋgeyaŋ ŋep zemâtât zikat same mnak?”
(Aizaya 40:13)

Nin Kilaisiyelen ŋoktik ke Emetak Teŋaŋ zikat ndame ke etaŋ timti manup.

Copyright information for `NAF