1 Corinthians 5

Kolin dapmelaŋge mama okbi okbiŋaŋmak mbien

Neŋ ingalen zapat kapigok ilak penaŋ dinome nâmti talap. Inmagen kwitnaŋ kwitnaŋ okbi okbiŋaŋmak am Kawawaŋaŋ ku nâmkiŋpemti maip notnaŋ ekŋenmagen ku sokbembeyelen ke inmagen sokbemti tazin. Nemuŋaŋaŋ gilik zemti naman mamaŋ mpelaŋguŋguŋaŋmak alak set kileŋ malup keyet zeyap. Mama mimi keboŋ mmambe in naman mobotnaŋ igagen tapmip. In mama keboŋ ke weingapmtiŋgut kembeŋ mti an keboŋ ke peme ingat tuŋguwinan ku tabe. Neŋ sekŋnaŋ beŋan pien tapme nânânnaŋ inmagen kopme an muluwaŋ bekanaŋ ke mge eget zet ingat tuŋguwinanok mamti zet zewaknok ilak kapigok nâmdelaŋ zewan. In ondektapme neŋ keŋŋnan etaŋ inmagen tusumtati zemdelaŋ zempeman an keyet keŋaŋ sekŋaŋ mama mimi itnaŋaŋgalen ke tikŋaŋ nâmezingapm Amobotnaŋ Zisas egat kwitnanen Sadaŋgalen kimbalen pemann sek sindem tusumsawe. Nin kegok mmann egaŋ zupman totati keŋ itnaŋaŋgalen tikŋaŋ keyet, “Yek,” zenzeyelen winde timti tabe. Mme keeset keŋan gilik zeme Amobotnaŋ egalen kanaŋ daŋgome an kemak in temakwep Amobotnaŋaŋ indatiwe.

Mama mimi bekanaŋ keboŋ tatindame in sekŋin mammolip keyepmti neŋ nâma ŋep penaŋ ku bein. Bo kaŋkaŋaŋ ek isikŋaŋ buganaŋgut bo penaŋ olekme bumann keyaŋ bo penaŋ mme akŋaŋ mambemâzin. Ke in nâip, ma? Sipsip yomgat dopmaŋ kukuŋaŋ ke Kilais. Ingat kaŋkaŋin indam menzemtimâbâtnaŋ keyepmti akŋaŋin ekmâtâti peme mepme penaŋin tikŋaŋ bewe. Kilaisiyaŋ ningat yomnaŋgat dopmaŋ gakiye keyepmti kwilekiki akŋaŋ ke katikpewanup ma mama mimi bekanaŋ akŋaŋ ke katikpemti mama mimi busatnaŋaŋmak ma penaŋaŋmak ke mtati Aŋgalalaŋ Kendo Penaŋ ke tatne.

Eweŋan neŋ meluwaŋ ŋen kapigok kumindama ekbien. Meluwaŋ keyet keŋanen kapigok zewan in am set kileŋ maip ekŋenmak zenâ zenâ ma aem kwaem ku mbep. 10 E am Kilais ku manâmkiŋpeip ekŋenaŋ set kileŋ mama ma nolineyelen kwitnaŋ kwitnaŋ ego ego mti kileŋ matip ma am kambu titi ma nâmkiŋpepe dâsuki notnaŋ mamip ekŋen katikindemti ilinak paŋsetnak tatagat ku nâmti kuwan. Enenogat ekŋen msatgalen am mme nin kogogak msalen kapiyelen am mamanup. 11 Neŋ kapigogapmti kumindawan. An ŋen nâmkiŋpepeŋaŋmak ŋenaŋ set kileŋ mamain met walebe ma notnaŋgalen kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ ego ego mti mandamtiwien ma nopiom sesewatindanda ma nolineyet dekuku mamip ma tu katikŋaŋ nimâbât ma kambu titi an. Am ekŋen keboŋ katimindeme met zupman mame in naman ekŋenmak zet zenâ zenâ mti tu meu nimwiaŋ wiaŋ ku mbep.

12 Neŋ am Kilais ku nâmkiŋpeip ekŋengat zet zemti ku zemdelaŋ zemindewak. In ilinaŋgat noline Kilaismagen maip ekŋengat mimyuŋguŋguŋinaŋgat musuwewet zet diindome ŋep bewe. 13 Âpme am Kilais ku nâmkiŋpeip ekŋengalen mimyuŋguŋguŋinaŋgat zetnaŋ Kawawaŋaŋ zemdelaŋ zewe. Naman in Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ mâti, “Inmagengatnaŋ am bekanaŋ mimi keboŋ ke indeme ingat tuŋguwinan ku mambep.”

Copyright information for `NAF