1 Corinthians 6

Nukŋaŋin notnaŋ sokbemindame ilinak ku zemdelaŋ zewien

Inmagengatnaŋ ŋenaŋ notnaŋmak kalalaŋ mbe beme egaŋ kalalaŋit ke mmeti am Kilais ku nâmkiŋpeip ekŋenmagen notnaŋ zelen ku pewe. Ekŋelaŋ nâmkiŋpepeŋinmak ilinaŋgat tuŋguwinan kalalaŋit ke weyaŋbalup. Am nâmkiŋpepemak nin maneti am nâmkiŋpepeŋinpiŋ ekŋengalen zet zemdelaŋ zewanup ke in nâip keyepmti ilinaŋgat tuŋguwinan zet notnaŋ isikŋaŋ sokbeme ŋep zet zemdelaŋ zenze mulup mbep. Nin ensel ekŋen kegogak zet zemdelaŋ zemindewanup ke in ku nâip? Ya nin keboŋaŋ nukŋaŋ notnaŋ nnaŋgat tuŋgupmnaŋ sokbeme zelin zemdelaŋ zenzeyet nâmtemtem ku mimiyelen. Kalalaŋ keyelen nukŋaŋ sokbeme am Kilais ku manâmkiŋpeip ma dapmelaŋge ekŋenaŋ an ekŋen ke indikme an damuŋ ku mambep ekŋenaŋ zet zemdelaŋ zenze mulup ku mbep. Mama mimi kapi mamip ke nâme sakambukŋaŋmak bembeyet nâmti zet kapi diindoyap. Neŋ nâyap inmagen an ŋen zet nâmâtâtâtnaŋ dolakŋaŋ main in nukŋaŋin ekmagen mmepme egaŋ ŋep zelinaŋgat zemdelaŋ zenze mulup mbe.

In kegok penaŋ ku mamip, yek penaŋ. An nâmkiŋpepemak zulaŋ nâmbekambembeŋit tapme in katikpeme an nâmkiŋpepeŋepiŋ ekŋenmagen mmepmalu manzem musuwetindeip. Âk kalalaŋin zupman mmeti weyaŋsât zeip beme Kawawaŋgalen set ku mâti mme keyaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak sakambuk indamti Kawawaŋgat kwit zapatnaŋ mamtotpeip. Set keboŋ dolakŋaŋ yek. Nodaŋ myuŋguŋgap ke timane weme nâmpemane gâlen kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ tiwe.

In ilinaŋgat tuŋguwinan nâmkiŋpepeen noline ekŋengalen kwitnaŋ kwitnaŋ tatetimindem tip ma myuŋguŋgu sambe tapmip. Kok penaŋ ke tapmimindaip ke ŋep penaŋ yek.

Am set kileŋ mamaip ma nopiom masesewatsaip ma awembiŋ kalalaŋ mamip ma an anekgaŋ muluwaŋ bekanaŋ mamilup ma an kambu titi ma amgalen kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋgat eyak mamip ma am tu kaliŋaŋ omba manip ma nolinaŋgat zemtalalat zet manzeip ma kwitnaŋ kwitnaŋ tetimaem titi. Am mama mimi bekanaŋ kegok mamip ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama keyet keŋan ku mebep keyepmti in bekanaŋ sambe kapi ŋep mimiyelen zemti keŋin ku tetipewep. 11 Itnaŋan in notnaŋ sepem kegok ke mti mamkwabien yaŋ pi ilak in Amobotnaŋ Zisas Kilais nâmkiŋpeme egaŋ yomin sambe zemzuluge. Mme Kawawaŋgalen Emetak Teŋ ikŋaŋgat zapat mame Kawawaŋaŋ indikme an teŋ bewien.

12 Am notnaŋ, “Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kapi ŋep mimiyelen,” kegok tazeip. Yaŋgut kwitnaŋ kwitnaŋ ke mma ŋep ku napmukulem mbe. Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ŋen mimiyelen tapmezin, yaŋgut ekŋenmagengatnaŋ ŋenaŋ neŋ nadamuŋ mimiyelen ku nâmpewap. 13 Tu meu ke tip kambakŋinaŋgat kwitnaŋ kwitnaŋaŋ etaŋ âpme tip kambakŋin ke tu meuyet eleŋaŋ. Kegok kek penaŋ yaŋgut eget ilisakwep Kawawaŋaŋ indawalepme yek bewalup. Sekŋ kapi set kileŋ mama keyet zapat yek; ke Amobotnaŋgat zapat bein. Egaŋ sekŋinaŋgat toŋaŋaŋ ikŋaŋ ekdamuŋ mamm. 14 Âpme Kawawaŋaŋ Amobotnaŋ gakikiengatnan mme wage keyet kataŋ maneti egalen windeen sekŋ kapi mama alakŋaŋ samti mme wabanup.

15 Sekŋ kwewaŋ butnaŋ butnaŋ sambe sepem kogok nin sambe Kilaisiyet zapalaŋ egat sekŋaŋ kwep keyet butnaŋ kwep kwep benup. Ke in nâip, ma? Ke nâmtiŋgulak in Kilais nâmkiŋpepeŋaŋ in sekŋin kilom timeti imbi set kileŋmak tusum tapmaip beme ke pembenaŋ penaŋ yek. Kelak peme tasem. 16 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ meluwaŋ kapigok mimiŋaŋ tazin,

“Egat zulaŋ pepep bemalu sek kwepnok mambein.”
(Sokbembe 2:24)

Kegogapmti an ŋenaŋ imbi set kileŋtoŋ ekmak mepmain beme egaŋ ekmak keŋan aem kwaem mti eget kwepnok mambelup. Kegok ke in ku nâip, ma?
17 Ma naman ŋen egaŋ Amobotnaŋ ekmak tusumti keŋ kwep bemti pepep mambelup.

18 Am ŋenaŋ yom notnaŋ ŋen mbe keyaŋ sekŋaŋ zigok ŋen ku mamsain yaŋgut am ŋenaŋ set kileŋ mambe egaŋ sekŋaŋ Amobotnaŋgat zapat zenzeŋaŋ ke walebe keyepmti in set kileŋ mama eksemti kunzuŋbep. 19 Ma in kapigok ŋep penaŋ nâip, sekŋin ke Emetak Teŋgalen sesewat mkanok bein. Emetak Teŋaŋ ingalen sekŋin keyet keŋan ke mamayet Kawawaŋaŋ ketalasim indaye keyepmti ingalen sekŋin ke ilinaŋgalen etaŋ yek. 20 Enenogat in Kawawaŋaŋ tosa temaŋ penaŋaŋ indakwitiye keyepmti sekŋinaŋ Kawawaŋgalen kwizet buŋamaŋ mwawatgat mulup mbe.

Copyright information for `NAF