1 John 1

Zemâtâtât zet

Yaŋbembeŋan baen mama kanzizit mamayelen zapatnaŋ wemti wemkwage. Keyet yaŋaŋ Zisas Kilais. Ke nin zeme nâmbenn ma zikatnnaŋ penaŋ ekbenn. Nin ke ekti betnnaŋ penaŋ timakbenn keyepmti nin zetnaŋ keyet meluwaŋ mimindanup. Mama ke sokbemkawaŋ beme ekbenn. Mama katikŋaŋ mama An ke Bienmagen tageyaŋ bam ninmagen sokbemkawaŋ beme nâwenn. Keyet nin zapatnaŋ mandiindonup. Keyepmti nin egat mamaŋaŋ eknâmbenn keyegak nin kegogak zapatnaŋ mandiindonup. Diindomann nâmti kot ninmak tusume keŋ kwep bemti Bipmaŋmak Nemuŋaŋ Zisas Kilais egetmak keŋ kwep ŋep bemti mambanup. Tuŋgupmnan kegok sokbeme nin sambe oloŋen mmann delaŋ zenzeyet zapat meluwaŋ kapi kumti indayap.

Nin mama mimi busatnanen etaŋ mbanup

Zisasmagen nin zet zapat zeme nâmbenn keyepmti in kapigok mandiindonup: Kawawaŋ ek An busatnaŋ toŋaŋ. Tambusosok bugan ekmagen ku tazin. Nin tambusosogen mamtiŋgut, “Nin Kawawaŋmak tusunup,” zenup keyaŋ ŋep penaŋ ku bein. Kegok mamnup keyaŋ mme nin dâsuki toŋaŋ benup. Âpme zet penaŋ ŋotekŋaŋ ke ninmagen ku matazin. Kawawaŋ ikŋaŋ busatnanen mamain kegogak nin busatnanen mamanup beme Kilaismagen notnne ekŋenmak keŋ kwep bemti tapmann Nemuŋaŋ Zisas egaŋ gakime sipmaŋ mulage keyaŋ yomm zulupme kwetetepmaŋ mamanup.

“Nin yom ku tatndain,” kegok zenup beme keŋŋ matetipenup ma zet penaŋ ŋotekŋaŋ ke keŋŋnanen ku tazin. Âk nin yomm zemkawaŋbenup beme Kawawaŋ zeme penaŋak masokbein ma teŋ mama toŋaŋaŋ yomm zemdelaŋ zemndein ma myuŋguŋgu sambe ke manzulutmâzin. 10 “Nin yom ku maminup,” zemann zet keyaŋ mme Kawawaŋ an dâsukitoŋ kegok mambein. Kegok manzenup keyaŋ msokbeinen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke ningat keŋnan ku tazin.

Copyright information for `NAF