1 Timothy 2

Sesewatmak mamayelen zet

Zet ŋen mobotnaŋ penaŋgat neŋ apitiliŋgeyap e pigok: Geŋ an nâmkiŋpepeŋinmak ekŋen diindomane ekŋenaŋ am sambeyet nâmti Kawawaŋgat kwileki ŋengat teŋ dunduwep ma dundundu temakwep mbep. Ma yaŋkwesisieset ma wisikŋeset bemti Kawawaŋgat dundum sawep. Msatgalen amobotnaŋine ma am notnaŋ mundum temanen talip ekŋenaŋ nin ndadamuŋ mme nin sewakŋaŋ ma mamasi palen mamti Kawawaŋ eksempemti am sambeyaŋ mama mimi dolakŋaŋ mamnupgat dundum sawanup. Kegok mamnup keyaŋ Kawawaŋ Aŋgalaŋŋ egaŋ keyet nâme dolakŋaŋ ma ŋep bein. Kawawaŋaŋ am sambe ikŋaŋgalen zet katnaŋ penaŋ ke nâmâtâtâgalen manâin ma Egaŋ am ekŋen bekanaŋinaŋgatnaŋ aŋgalaŋindendeyet manâin. Kawawaŋ kwewetaŋ mamain. Mti Kawawaŋ ma am ningat tuŋgupmnan an kwep Zisas Kilais ek an sek tiyeyaŋ mamamndain. Kawawaŋaŋ am sambe ndaaŋgalalaŋgalen nâŋge ke msokbembeyelen kanaŋ penaŋ kopme Kawawaŋaŋ Zisas Kilais am sambe yomengatnaŋ ndatitiyelen ketalasimpeme koge. Neŋ yaŋaŋ keyepmti Zisas Kilais egalen mulup an neŋ mamti egalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zempalakŋaŋ bembeyelen ma zikat indanda mamayet nâmti zemnemti am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ zet penaŋ ŋotekŋaŋ indandayet ma nâmkiŋpepeyet nâmti zenewien. Zet ke dâsuki yek; neŋ penaŋ sukwep zeyap.

Keyepmti neŋ am Kawawaŋgalen mulupgat keŋin bembeŋaŋ ekŋengat pigok nâyap, ekŋenaŋ zet zapat pembenaŋgat ondedagen belin time mopme dundusâti nolinaŋgat ŋenzinziŋ ma zekaŋkaŋ mee bamkumpemti dunduwep.

Ma imbi ekŋengat kegogak pigok nâyap, ekŋen sâk melakandu pembenaŋ miak bewaŋgut ego egoŋaŋmak yek weyaŋti miak bep. Ma ŋok sepem yaŋaŋ yaŋaŋ igak sek mmobotgat ku eleŋgewep. Ma elemiak tosaŋaŋ mobotnaŋ golaŋ weyayaŋaŋ mee ku miak bep. Ma sâk melakandu tosaŋaŋ temaŋaŋaŋ kwititiŋaŋ sek mmobotgat ke ku miak bep. 10 Imbi Kawawaŋ masesewatpeip ekŋengat mama mimiŋin elimiak pembenaŋ keboŋ mti mamayet nâmti zeap.

11 Imbi ekŋenaŋ buzak mamti damuŋ ekŋenmagen mulup zigok mimiyet yaŋaŋ mnâmti ekŋengat kandaŋinan mambep. 12 Neŋ imbi notnaŋ ekŋenaŋ zikat indanda mulup mimiyet ma imbiyaŋ angat mobotnaŋ mamayet ku nâmindeyap; ekŋen buzak tati nânâ etaŋ nâmbep. 13 Kawawaŋaŋ Adam kukŋaŋgat mge bam Ewa mme sokbeye. 14 Adamaŋ Kawawaŋgalen zemkatikbembe ke nâŋgeyaŋgut tetimae toŋaŋ imbimageset koti tetimideye ke sukŋaŋ bemti Kawawaŋgalen zet kuluye. Mme imbiyaŋ tetimaemae toŋgalen zet nâmti yom mge. 15 Keyet Kawawaŋaŋ nâme ŋep beme imbi nâmindame nemba ambebelinan ekŋenaŋ nâmkiŋpepeŋinmak ma gogolinmak keŋin kwetetepmaŋ ma weyaŋti mambep enenogat ekŋenmagengatnaŋ An Aŋgalalaŋ ke sokbembeyet zenzeŋaŋ.

Copyright information for `NAF