1 Timothy 3

An dapmelaŋge ŋeŋaŋ bembe ekŋengalen zet

Zet kapi penaŋ. An ŋenaŋ dapmelaŋgeyelen ŋeŋaŋ bembe kwasâgât nâit beme egaŋ mulup pembenaŋ penaŋgat nâin. Âpme dapmelaŋge ŋeŋaŋ bembe ekŋenaŋ myuŋguŋgupiŋ mamti imbi kwewetaŋmak mambe. Egaŋ ŋoktik dolakŋaŋ etaŋ mâti mama mimiŋaŋ damuŋ mbe. Am sambe eksempewep. Egaŋ am mamanamaŋ notn mimindemti mkaŋan indewe. Mti an zikat indanda dolakŋaŋ penaŋ mambe. Egaŋ tu katikŋaŋ omba nimti keŋ kileŋ ku mbe. Egaŋ keŋ kasa sakwep ku mbe. Egaŋ zekaŋkaŋpiŋ; keŋ sewakŋaŋ palen mambe. Egaŋ mânepmak bembeyet keŋaŋ temaŋ ku tabe. Egaŋ imbi nembaŋane ŋep weyaŋ indikdamuŋ mimindewe. Mti nembaŋane indamusuwet indeme ekŋenaŋ zetnaŋ gawepumti dolakŋaŋ eksempewep.

An egaŋ imbi nembaŋane ŋep ku maweyaŋindikdamuŋ min beme ek Kawawaŋgalen dapmelaŋge ekŋengat ŋeŋaŋin tati ŋep ku indikdamuŋ mbe. An nâmkiŋpepe alakŋaŋ tususuŋaŋ egaŋ dapmelaŋgeyelen an ŋeŋaŋ ŋep ku bembeyet mneti egaŋ sek mmobot omba min beme ek Sadaŋgat zet zemdelaŋpepe mimiŋaŋ kegogak egaŋ keyet palen mowebe. An ke am sambe dapmelaŋge ku bembeŋaŋ ekŋenaŋ eksempewep mneti ektakalimti Sadaŋgalen aŋkapipilen kume Kawawaŋgalen kwit zapatnaŋ towembemagengat.

An damuŋ dolakŋaŋ ekŋengalen mama mimiyelen zet

Dapmelaŋgayelen damuŋ ekŋenaŋ kogogagak mama mimiŋin dolakŋaŋ mamambep ma mamaŋinaŋgat ekseseŋaŋmak mbep ma ekŋenaŋ wain omba ninipiŋ ma mânepgat eiyakgaleset mulup ku mbep. Ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet katnaŋ penaŋ zemkawaŋbembeŋaŋ ke keŋ zutpiŋ atam tabep. 10 Ekŋen ke kukŋaŋgat yaŋin mekme teŋ mameŋgut indeme damuŋ mulup mbep.

11 Imbi damuŋ ekŋenaŋ kogogak mama mimiŋin dolakŋaŋ mambep ma ekŋenaŋ zekukuŋinpiŋ mamti ekŋenaŋ ŋoktik dolakŋaŋ etaŋ mâbep. Ma kwitnaŋ kwitnaŋ nâmsemteŋ mamip.

12 Dapmelaŋgeyelen an damuŋ ekŋenaŋ imbi kwep esemteŋ wabep. Kegok mti imbinembaŋine ŋep weyaŋti indikdamuŋ mbep. 13 An damuŋ ekŋenaŋ mulup dolakŋaŋ mbep kataŋ kwilin mwapme windemak tati Kilais Zisas nâmkiŋpepeŋin ŋep sosok zemkawaŋ bewep.

Nâmkiŋpepeyelen zet katnaŋ penaŋ

14 Neŋ koti gigigalen nâyap ya ku kolap beme meluwaŋ kumgayap kapi makuwanik. 15 Keyaŋgut sakwep ku kobap beme meluwaŋ kuyawen kapi makumti am nâmkiŋpepeŋinmak zigok mamayelen ke zemâtâtindawe. Nin Kawawaŋgalen nemunamba maŋge keyet butnaŋ. Maŋge keyaŋ Kawawaŋ mama toŋaŋ egalen dapmelaŋge temaŋ ke Kawawaŋgalen zet katnaŋ penaŋ ke bandim mti ekdamuŋ mamin. 16 Zet katnaŋ ekŋen kapiyaŋ ningalen zet enzilim tazin ke alak msokbemkawaŋ bein:

Egaŋ an penaŋ sosok sokbemkawaŋ beme am sambeyaŋ ekbien.

Emetak Teŋaŋ egalen yaŋaŋ sosok penaŋ mkawaŋ bemti zeye, “Kilais ek an teŋ toŋaŋ penaŋ.”

Âpme ensel ekŋenaŋ ekbien.

Maŋge kataŋ am sambeyaŋ kwit zapatnaŋ mepmâpme nâmâpbien.

Msalengalen am sambeyaŋ ek nâmkiŋpemâbien

ma Kawawaŋaŋ kululuŋen busatnaŋ keŋan tetimoge. Nin zet keyet keŋ zutmak ku mnup. Nin nânuwen zet ekŋen keyaŋ penaŋ sukwep bein.

Copyright information for `NAF