2 Thessalonians 2

Kilaisiyaŋ kosâpmme kapigok sokbewe

Nâmkiŋpepeen notnne, neŋ ingat wekuyawen kapigok: Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ kan kosâpmnen Kawawaŋaŋ nin Kilaismak ondekndeme tabanup keyet nâpeŋ talit. Am notnaŋaŋ Amobotnaŋgalen Kan kokogat zenzeŋaŋ ilak koge. Pâlaŋ kogok zeme nânzemti zeip keyaŋgut zet ke penaŋ yek. Golaŋ zenze an zet ŋen zenzeŋaŋ mene keyet zeye keyaŋgut zet ke dâsuki. Ma Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋmageset zeyeen mene keyet zeye ma papia ŋen kuyeen keyet zeye mene zeme nâmnukŋaŋ mimipiŋ. Zet ekŋen ke dâsuki etaŋ. In am notnaŋaŋ Amobotnaŋgalen Kan koge tetimaemaeset zeme keyet nâme penaŋ ku bewe. Amobotnaŋgalen Kanaŋ kokogalen ewe ku sokbeme amnaŋ kukŋaŋgat kasa ŋenzinziŋ Kawawaŋmak mbep keyaŋ kasa notnaŋ ââŋaŋ ke omba penaŋ sebemindewe. Ma an bekanaŋ penaŋ teziŋ ŋandaŋgat zapat mamain egaŋ kegogak sosok sokbemkawaŋ bewe. Mti egaŋ Kawawaŋgalen sesewat mka temanen motati, “Neŋ kawawaŋ,” kegok zewe. Ma egaŋ Kawawaŋ ma nopiom notnaŋgat nâme mobotnaŋ mambein ekŋen ke kegogak kasa etaŋ mimindawe. Mti egaŋ ikŋaŋgat kwizet buŋamaŋ mimwati kwitnaŋ kwitnaŋ sambeyet windeŋin mtopemâbe.

Neŋ ingat tuŋguwinan mamti zet kapi mandiindomteman ke keŋinan tazin ke in ŋep nâmâtâlip. In kegogak nâip alak kapi Kawawaŋ an bekanaŋ penaŋ ke yaŋaŋmak peme bekanaŋgat mulupmaŋ omba ku tapm. Yalak maneti Kawawaŋaŋ kasa temaŋ msokbembeyelen kanaŋ saye ke sokbeme egaŋ bekanaŋgat mulupmaŋ omba mbe. An bekanaŋ penaŋgalen mulup enzililiŋaŋ Kawawaŋgalen zii zet mamtotpein kelak yaŋbemti mulupmaŋ mamin keyaŋgut bamgat nukŋaŋ zigok penaŋ sokbembeyelen ke ewe sokbembepiŋ tazin. Tapmotnepeme Kawawaŋaŋ zemkulumpeme tazin ke pilik pemti nâmpeme bekanaŋgat mulupmaŋ mkawaŋ bemti sosok omba penaŋ mbe. Egaŋ keŋin walatme zet penaŋgat keŋin beme Kawawaŋaŋ indagalalaŋgalen ku nâwiengapm an bekanaŋ penaŋ ke Sadaŋaŋ ŋeŋaŋ bempemti winde sepem igak igak same am indatetim indemti egaŋ mulup windeŋambeŋ mti mulup mamanamaŋ manap sepemaŋ igak igak mbe. Mme egaŋ teziŋ ŋandaŋeset walelegat tapmâlipmagaŋ omba penaŋ tetimindewe. Am ekŋenaŋ kegok mamip keyepmti Kawawaŋaŋ amgat keŋin myuŋgume amnaŋ an tetimaemae toŋaŋ egalen zet dâsuki ŋen “Neŋ kawawaŋ,” manzein ke manâmkiŋpeip. Kegok mme an bekanaŋ penaŋaŋ sosok sokbem kawaŋ bewe yaŋgut nanan Amobotnaŋ Zisasiyaŋ koti an bekanaŋ ke busatnaŋaŋgat saŋga soŋgaŋaŋgalen windeŋaŋaŋ ome windeŋaŋ sukŋaŋ beme zewelelaŋaŋaŋ kume gakiwe. 12 Kegok mme penaŋaŋlak am zet penaŋ ŋotekŋaŋ bamkumpemti kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋ mimiyet tikŋaŋ etaŋ manâip ekŋen ke waleletgat zapat bewep.

In nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemtabep

13 Notnne, Amobotnaŋaŋ ingat nâme tikŋaŋ penaŋ mambein. In am Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat zapat tipman baenen aŋgalaŋindendeyelen nâmti ombemindeye. Emetak Teŋgat windeen ma in zet penaŋ ŋotekŋaŋ nâmkiŋpeme keyaŋ in indabumkomti musuwepme Kawawaŋ ikŋaŋ nemboŋ teŋ bewep. Keyepmti nin ingat Kawawaŋ kan kataŋ wisikŋ manzemsanup. 14 Keyepmti nin inmagen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindowennen keset nâmkaliŋ beme Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen am bemti mama ego egoŋaŋmak ilinsakwep timti Kawawaŋgat ŋenzimosetnan mamayet indaombemindeye. 15 Kegogapm notnne, nin zet penaŋ nâmtimti ke naman belak dembusegaŋ ma papiaeset zet zemzikat indammebenn e in weyaŋti kakanemuŋ timti kaliŋaŋ bemti tabep.

16 Mme Amobotnaŋŋ Zisas Kilais ma Kawawaŋ Bipm ek ilidaŋgat keŋ taolelitdaŋgapmti ingat gogot mamilup. Ke zikat ndamti bamgalen webembe dolakŋaŋ ma bamgalen keŋ wawat ke ndawun. 17 Nin keyepmti Ek ma Amobotnaŋ Zisas Kilais dundum idamann ingat keŋinan egelaŋ mulup mmalu egaŋ keŋin mme wawagalen ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe in mamip ma zet manzeip keyet gwatnaŋ mimindendeyelen mandundunup.

Copyright information for `NAF