Ephesians 3

Pâlaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen mulup mge

Neŋ Zisas Kilaisiyet kwit zapatnaŋ in am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ tuŋguwinan mpalakŋaŋ bema Kilais nâmkiŋpeme keyepmti mka katikŋan met newien. In nâgât zapatn pigok kopme nâmbien. Nâgâek Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋ omba tazin keyet zet zapatnaŋ timamti kalopbemti indandayelen an kegok zewien e penaŋ. Egaŋ mulup ke zemnemti kwitnaŋ kwitnaŋ tasokbeme eknup keyet setnaŋ igak nâmbiliwepme tage ke zemsokbemnamâge. Keyet penaŋaŋ neŋ pemkwep bugan kumpeya. Ke maiŋbewen neŋ Kilaisiyelen zet enzililiŋaŋ zigoset eknâmâtâban keyet yaŋaŋ e in kegogak ŋep nâmâtâbep. Zet enzililiŋan ke am eweŋan tipman baen mamkwabien ekŋenmagen ku zemsokbembeŋaŋ. Alakŋati kapi Kawawaŋgalen Emetak Teŋ keyaŋ zemindendeŋaŋ an nin ma golaŋ zenze an teŋ ninmagen zemkawaŋ bemndame nâmbenn. Zet Kawawaŋaŋ igak keŋanenak nâmpeme weŋge ke kapigok: Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ maŋge in Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ nâmti Zuda am ninmak sepem kwep bemti maŋge kwep tati Zisas Kilaisiyepmti Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ndandayet Zuda am ningat zetik minndeye keyet penaŋaŋ ewan inmak nsakwep toŋaŋ bewanup.

Âpme Kawawaŋaŋ neŋ keŋ taolet omba penaŋ mnamti Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi zempalakŋaŋ bembeyet naombem nemti windeŋaŋ temaŋ penaŋ ketalasimti naŋge. Âpme neŋ Kawawaŋgalen am maŋge notnaŋ nâmkiŋpepemak tototnaŋ mamaip ekŋengat tuŋguwinan tototnaŋin penaŋ manepema Kawawaŋaŋ ikŋaŋ keŋ taolet mnamti Kilaisiyaŋ am yomengatnan ndatitiyet toge keyet buŋam zapatnaŋ ma ekmagen kwitnaŋ kwitnaŋ sambe penaŋ mawein ke nin ŋep ku maiiŋgalen keyet buŋam zapatnaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ inmagen zemkawaŋ bembeyet zemneŋge. Eweŋan tipman baenen Kawawaŋaŋ msat kululuŋ mme sokbeye kan keyet am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋen yomengatnan gilik zemti indatitiyet igak nâme weŋge keyet kataŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ke neŋ am sambe pi zemkawaŋ bemindama eknâmâtâpme tat delaŋ zein. 10 Alak kan kapiyet Kawawaŋaŋ am nâmkiŋpepemak maŋge ninmagen mulup sepem igak igak tapmmepme ensel Kawawaŋaŋ ikŋaŋ winde temaŋ temaŋ indamti ŋeŋaŋ mamayet zemindeye. Ekŋenaŋ Kawawaŋgalen nânâŋaŋ nâmbiliwepme weŋge ke kapieset taekmâtâlip. 11 Kawawaŋaŋ eweŋan penaŋ msat kululuŋ sokbembepiŋ tapme keŋaŋaŋ nâmbiliwetpeye keyet penaŋaŋ Amobotnaŋŋ Zisas Kilais peme koti egaŋ ke msokbeye. 12 Nin Zisas Kilais nâmkiŋpemti ekmak tusuwenn keyepmti Kawawaŋgat zimosetnaŋ kiŋgagapiŋ nâmtalati mandundum sanup. 13 Keyepmti pigok penaŋ diindoma nâit. Neŋ ingapmti sisipeŋpeŋ palen mayap keyet zapatn nâmti keŋin yayaŋ temaŋ ku kwabe. Keyaŋ Kilaismagen nâmkiŋpepeŋin mkatikŋaŋ bemindewe.

Pâlaŋ Epesa dapmelaŋge ekŋengat dunduye

14 Kegogapmti neŋ am nâmkiŋpepemak msalen manup nin ma am nâmkiŋpepemak gakimti kululuŋen mobienaŋ maip nin sambeyet Kawawaŋ Bipm apalak an windeŋaŋ mobotnaŋ penaŋ ekmagengatnaŋ Emetak Teŋaŋ nâmindame ingat keŋinan Emetak Teŋaŋaŋ in winde aikindame in nâmkiŋpepeen kaliŋaŋ bemti egat kandaŋan topedondom samti mamayet mandunduyap. 17 In nâmkiŋpepe katikŋaŋ aikti Kilais mkitikpeme egaŋ ingat keŋinan telepgat tati gogot palen mama ke aikindame mama mimi keyaŋ ingat keŋinan tati tepnok kindiŋaŋ time mekopme nâmkiŋpepeen gweŋ gweŋ kumti tatagat mandunduyap. 18 Sepem kegok ke tati in ma Kawawaŋgalen am nâmkiŋpepemak sambe notnaŋ nin nsakwep Kilaisiyaŋ am ningat gogot omba penaŋ maminndain keyet yaŋaŋ nâmâtâtâgalen ŋoktik dolakŋaŋ penaŋ ŋep tiwanup. 19 In Kilaisiyaŋ am ningat gogot omba penaŋ maminndain keyet yaŋaŋ nin nâmâtâpmann delaŋ zenzeyelen sepem yek; ke omba penaŋ. Keyet yaŋaŋ in ŋep weyaŋ nâmâtâtâgat nâyap. Kawawaŋaŋ ikŋaŋ inmak tati indamukulem mme in egalen mama mimiŋaŋ dolakŋaŋ ke etaŋ mti ikŋaŋ nemboŋak mamambep.

20 Kawawaŋaŋ ikŋaŋ windeŋaŋgat penaŋaŋ am ningat tuŋgupmnan pigok mamkawaŋbein ke delaŋ zenzeŋepiŋ tapmebe. Nin egalen winde keyaŋ ndamukulem minndendeyet nâmti mandundunup ke ma nânâ notnaŋ belak keŋŋnan nâmann matazin mee pi egaŋ ekmâtâpme delaŋ zeme ndamukulem mamimndein. 21 Nin Zisas Kilais egat pembenaŋgapmti nâmkiŋpepemak am sambe manup nin pi ma am bam sokbemamobep kataŋ Kawawaŋ kwizet buŋamaŋ mwati sesewatsameti mamebanup! E penaŋ.

Copyright information for `NAF