Galatians 6

Dopmaŋ mukulem mukulem mti nukŋaŋin pumti mamambep

Notnne, inmagengatnaŋ ŋenaŋ tetimaemaeen sukŋaŋ bemti yom mme in Kawawaŋgalen Emetak Teŋmak nâmkiŋpepeŋin kaliŋaŋ matazinaŋ sewak sewak mti an ke mama mimiŋaŋ weyaŋpewep. In egat mobotnaŋ mti sakambuk mti sakambuk samti ku mtopewep. Mneti mseŋan Sadaŋaŋ in kegogak indatetim indeme toindoweyet weyaŋ eksemti mbep. Tuŋguwinan nukŋaŋ notnaŋ masokbemindain ke ilinak mukulem mukulem mti gapuwep. Kegok mti Kilaisiyelen zii zet bee ŋep gawepuwep. An ŋenaŋ ikŋaŋ neŋ amobotnaŋ mayap nâmbe yaŋgut am ekŋenaŋ egat nâme amobotnaŋ ku bewe beme egaŋ belak sek mmobot etaŋ mbe. Keyepmti am kwep kwewaŋ ilinaŋgat muluwinaŋgat yaŋaŋin weyaŋ ekmâtâbep. Ekme muluwinaŋ dolakŋaŋ bewe bemeŋgut muluwin keyet nâmti ilinaŋgat sekŋin mmobep. Yaŋgut in ilinaŋgalen mulupmak nolin ŋengalen mulupmak ku bemak ekbep. Mti am kwep kwewaŋ ilinaŋgat nukŋaŋin ikŋaŋgat ikŋaŋgat timti met Kawawaŋgat betnan bewep.

In an Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindom zikat indamamip ekŋen ke segalen bandim indamukulem mimindeme mamti mulup mbep.

In kapigok ku nâmyuŋguwep. Kawawaŋ tetipewep beme in an tetimaee toŋaŋ bewep. Am ŋenaŋ mulupmanen kwitnaŋ kwitnaŋ maondein keyet penaŋaŋ ikŋaŋ keyegak sokbeme matin. Keyepmti am ŋenaŋ mama mimi bekanaŋ ke keŋanen bemisik tabe beme egaŋ maneti keyet penaŋaŋ bekanaŋak timti walelet temaŋ aikbe. Ma am ŋenaŋ Emetak Teŋgalen mama mimi dolakŋaŋ sambe ke keŋanen tabe beme egaŋ maneti keyet penaŋaŋ mama kanzizit ke tiwe. Keyepmti nin kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ mimiyet sekaŋgaŋ palen ku mne. Nin sisiliŋ palen mbanup beme penaŋaŋ titi kanen nin omba penaŋ ndamkwatame timti nimwiaŋ wiaŋ temaŋ mbanup. 10 Kegogapmti nin timti mulup dolakŋaŋ mti am notnaŋ indamukulem mimiyet setnaŋ sokbemndawe kataŋ mbanup. Kilais nâmkiŋpepeŋaŋ ekŋenmagen yaŋbemti mpemann mebe.

Pâlaŋ zetnaŋ delaŋ zenzeŋaŋ zesâti aŋkeŋoo zet zeye

11 In papiaen muluwaŋ kasetnaŋ temaŋ temaŋ penaŋ nen betnnaŋ penaŋ kumindayapgat egit! 12 Am notnaŋ ekŋenaŋ amgat zikalinan kwizet buŋamak bembeyet nâmti in sekŋin butnaŋ antitiyet zet giŋgiŋ penaŋ mamiindeip. Ekŋenaŋ Kilais tewen gakiye keyet zetnaŋ etaŋ zemann sisipeŋpeŋ sokbemndasemagen zemti kegok mamip. 13 An sekŋin butnaŋ antitiŋaŋmak ekŋen sambe keyaŋ zii zet sambe bee weyaŋ dolakŋaŋ penaŋ ku maŋgawepup. Ekŋenaŋ in nâmindeme ingat sekŋin butnaŋ antim indeme in ekŋenmak tusumti ilinaŋgat kwizet buŋamin mmot indendeyet nâmti kegok manzeip. 14 Âpme neŋgut Amobotnaŋŋ Zisas Kilais tewen gakiye keyet nâma mobotnaŋ beme keyet nâpeŋ mamayap. Neŋ msalen kwitnaŋ kwitnaŋ tazin keyet nâma mobotnaŋ ku mambein ma ekŋenaŋ kegogak nâgât mobotnaŋ ku matalip. 15 Am sekŋin butnaŋ antitiŋaŋ ma am sekŋin butnaŋ antitipiŋ keyaŋ penaŋaŋ penaŋ ku bein. Kawawaŋaŋ mama alakŋaŋ aikndaye keyaŋ penaŋaŋ penaŋ bein. 16 Ma am sambe zet zeya kapi nâmti maŋgawepup in ma am Zisas Kilais manâmkiŋpemamaip in Islael alakŋaŋ Kawawaŋaŋ aŋgalaŋ gogot mimindeme keŋ sewakŋaŋ palen mamayet nâmti dunduyap.

17 Pilak zetn pigok zemdelaŋ zesowap: Notnne, neŋ Kilaisiyelen sisiliŋ an bema sek yemben sambe tamezin ma sisipeŋpeŋ omba mnawien keyepmti am ŋenaŋ neŋ ŋep ku mtot neneyelen.

18 Notnne, Amobotnaŋŋ Zisas Kilais egalen keŋ taolelaŋ inmak weweyet nâmti dunduyap. Penaŋ.

Copyright information for `NAF