Hebrews 2

Kawawaŋaŋ Nemuŋaŋgat zet zein ke ku bamkumpewep

Nin weyaŋti zet eweŋan tiwen ke bamkumpewanupmagengat ewe tim kitik mtabanup. Mneti Nemuŋaŋgat zet zeye ke pemann wembemagengat nâpeŋ mamambanup. Eweŋan Kawawaŋaŋ zet notnaŋ ensel ekŋen zemindeme Mosesiyet kot zeme egaŋ mtoge ke diindome am ekŋenaŋ aŋgosowien ma ke kulume keyet dopmaŋ Kawawaŋaŋ sakwep mamutumindamtan. Amobotnaŋaŋ nin aŋgalaŋ ndendeyet zetnaŋ ikŋaŋ zemkawaŋaŋ beye. Âpme am sokŋan tati wakŋin penaŋaŋ nâmbien ekŋenaŋ zet ke zemkotnepeme kaliŋaŋ bemti tazin. Naman Kawawaŋaŋ ikŋaŋ muluwaŋ mamanamaŋ notnaŋ mge ma menok notnaŋ mti windeŋaŋ sakam ikŋak ikŋak keyet yaŋaŋ zemkawaŋbemti zetnaŋ ke mgwatnaŋ mge. Egaŋ kegogak Emetak Teŋgalen taolet dolakŋaŋ nin kwep kwep ikŋaŋgat keŋaŋgalak ndaye. Keyepmti Nemuŋaŋgalen zet zapatnaŋ weyaŋti ku timtabanup beme dopmaŋ penaŋ sukwep mobotnaŋ mutumndawe.

Kawawaŋaŋ Zisas kwit zapatnaŋ temaŋ saye

Msat alakŋaŋ sokbewe keyet zetnaŋ manzenup ke Kawawaŋaŋ ensel ekŋenaŋ damuŋ mimiyet ku zeye. Kawawaŋgalen Zet Itnaŋan an ŋenaŋ zet pigok zeye,

“Am nin pembenaŋ yegaŋgut Geŋ ningat nâpeŋ mamanik. Ma am nin Adamgat nembaŋane nin tototnaŋ yaŋgut Geŋ ningat damuŋ dolakŋaŋ matatnik.
Geŋ kan belaknik bugan ensel ekŋengat kandaŋinan mamayet zemndewanan. Yaŋ Geŋ nin busatnaŋ ma kwizet buŋam temaŋmak miakndewanan. Mti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ningat setn kandaŋan baen mulaloŋ pewanan.”
(Sam 8:4-6)

Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ningat kandaŋnnan mulaloŋpeye. Kwitnaŋ kwitnaŋ kalelaŋpiŋ belak sembe melesiŋ nin damuŋ mimiyet ndaye. Kan pigogat kwitnaŋ kwitnaŋ ningat kandaŋnan maŋge bempepeŋaŋ keyet ku tapme maeknup.
Yaŋgut nin Zisas egat yaŋaŋaŋ nânup. Eweŋan kan belaknik bugan ensel ekŋengat tototnaŋin maŋge ke Egaŋ Kawawaŋgalen keŋ taolet ke msokbembeyet ma am sambe indamukulem mti gakikiyet kegok maŋge. Egaŋ sek sindem temaŋ timti gakiye keyepmti Kawawaŋaŋ mwatonzempemti elimiak seŋge soŋgaŋaŋmak ma kwizet buŋamaŋ temaŋ ke saye.

10 Kawawaŋaŋ kululuŋ ma msat ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mge keyaŋ ikŋaŋgat kwizet buŋam mmobogat nâmti mge. Ma amnaŋ kululuŋen mebegalen nâmti Nemuŋaŋ zempeme toti sek sindem tiye keyaŋ amnaŋ mama kanzizit aiikgalen setnaŋ beye. Kegok ke Kawawaŋaŋ amnaŋ nâmkiŋpepeyeen kwakwagat nâmti Zisasiyet nâmpeme ekŋengat Aŋgalalaŋ Anŋin beye. 11 Âpme am Zisasiyaŋ mme teŋ beip ekŋen ke ma Zisas ikŋaŋmak ekŋen mme teŋ bembeŋaŋ temakwep Biwin kwewetaŋ ke Kawawaŋ keyepmti Zisasiyaŋ, “Ip meniŋne,” zenzeyet nâme nukŋaŋ ku mambein. 12 Zet keyet zet ŋen kapigok zenzeŋaŋaŋ tazin,

“Neŋ buŋam zapadi ip meniŋnne ekŋenmagen zempalakŋaŋ bewap. Neŋ ip meniŋnne ekŋengat tuŋguwinan zemsesewatgewap.”
(Sam 22:22)

13 Ma zet ŋen ewe pigok zeye,

“Neŋ Kawawaŋgat nâmkiŋpemti penaŋ mambap.”
(Aizaya 8:17)

Naman ŋen pigok zenzeŋaŋ,

“Pi neŋ ma Kawawaŋaŋ ip meniŋnne namâge ekŋenmak neŋ nsakwep tatnup.”
(Aizaya 8:18)

Zisas ek an penaŋ maŋge keyepmti egaŋ nin ŋep ndamukulem mimndewe

14 Âpme ip meniŋane ekŋen sek sesubaŋinmak mamaip kegogak egaŋ ekŋengat sepem timti indamukulem msâti sokbeye. Mme an penaŋ mame kume gakimti wage keyaŋ gakiki toŋaŋ Sadaŋ egalen windeŋaŋ mtopeye. 15 Mti gakikiyet kiŋgagat keyaŋ indatimti tapme kan kataŋ egalen mka katikŋan mamaip ekŋen indamenzemtitiyet kegok mge. 16 Egaŋ mulup mge ke ensel ekŋengat mti ku mge. Egaŋ Abalaamgalen iŋsokŋane ndamukulem mimndesâti kegok mge. 17 Keyepmti Ek ip meniŋane ekŋenmak sepemin kwewetaŋ penaŋ bembeyet zempepeŋaŋ. Egaŋ kegok mti ŋep sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ mamti Kawawaŋgalen mulup mbe. Ek an aŋgalaŋ gogot toŋaŋ ma an mulup esemteŋ penaŋ mamin ma egaŋ ŋep am sambeyelen yomin maasekmâzin. 18 Egaŋ sek sindem nâmti tetimaemaeen mege keyepmti am nin tetimaemae sokbemndame ŋep ndamukulem mimndewe.

Copyright information for `NAF