Hebrews 4

Kawawaŋgalen am nin kâtnânâ msalen mebegat zemndendeŋaŋ

Kawawaŋgalen kâtnânâ msalen mebegat zetik mge ke ku asekme delaŋ zemâge. Alak pigogat ewe tazin keyepmti inmagengatnaŋ ŋenaŋ ku nâmkiŋpemti selen met yuŋguwemagengat mama mimiŋin eksemti mamambep. Kawawaŋaŋ zetik mimindaye sepem keyegak nin zetik mimndain. Egaŋ zetik mimindame keŋinan penaŋ ku bempewiengapmti ekŋenmagen penaŋaŋ ku sokbeye. Zet zemkatik bembeŋaŋ ke nâmkiŋpemti ku timambien. Nin animbi nâmkiŋpepemagaŋ Kawawaŋgalen kâtnânâ msat keyet keŋan tapmetnup. Eweŋan Kawawaŋaŋ kâtnânâ msat keyet pigok zeye,

“Neŋ keŋŋ kasa beme pigok penaŋ zemkatik beyap, ‘Ekŋenaŋ nâlen kâtnânâ msalen kapi penaŋ ku kobep yek penaŋ.’ “
(Sam 95:11)

Eweŋan Kawawaŋaŋ msat mge kan keyet kâtnânâ msat ke kegogak beye yaŋgut amnaŋ ke mesâgât ku manâmkiŋpeip keyepmti egaŋ kogok zeye.
Âpme msasa 7 keyet keŋan kwep delaŋ zenzeŋaŋgat kapigok zeye,

“Kawawaŋaŋ mulup sambe ke kasup mulup mimi 6 mme delaŋ zemâpme msasa delaŋ zenzeŋaŋ 7 keyet egaŋ kâtnâm tage.”
(Sokbembe 2:2; Kisim Bek 20:11, 31:17)

Âpme zet keyegak ŋen ewe kapigok zeye,

“Ekŋenaŋ nâlen kâtnânâ msalen kapi penaŋ ku kobep yek penaŋ.”
(Sam 95:11)

Âpme pi am notnaŋ tatnup nin kâtnânâ msatn keŋan mebegalen setnaŋ notnaŋ ŋep tazingapmti keŋan mobanup. Kogok keyaŋgut am tipman baenen mamkwabien ekŋenaŋ zetik mimindame nâmbienaŋgut ku gawepuwien keyepmti ekŋenaŋ kâtnânâ msat keŋan ŋep ku mebien. Keyepmti Kawawaŋaŋ kan ŋen ewe beye, ke bemti kan keyet kwitnaŋ “Alak” kumti kâtnânâ msalen mebegalen zetik mge ke ewe ŋandem tage. Yaŋ mamkwati Kawawaŋaŋ zet ŋen Dewit egat keŋan beme egaŋ zet zein kegok zeye.

“Alak an ŋenaŋ Kawawaŋgalen zetnaŋ nâsem beme keŋaŋ katikŋaŋ ku aŋgalaŋ tasem.”
(Sam 95:7-11)

Âpme Zosua egaŋ am kâtnânâ msalenan Kawawaŋaŋ zetik mimindeyeen indapmege. Ke etaŋ benak beme Kawawaŋaŋ zigoset kâtnânâ msat ŋen ewe tazingat zeme Dewilaŋ zeye? Eweŋan Kawawaŋaŋ mulup sambe mme delaŋ zeme tagom tage kegogak an ŋen Kawawaŋgalen kâtnânâ msat keyet keŋan mebeyaŋ mulupmaŋ mdelaŋ zemti kâtnâwe. Kawawaŋgalen am ekŋengalen kâtnânâ msat ŋen ewe tazin sepem Kawawaŋaŋ tambu msasa 7gat kâtnâyeen kegoknok ekŋenaŋ kegogak makâtnâip. 11 Kogogapm ninmagen ŋenaŋ zet kululu keyelen mama mimi ke mâti mambeyet am eweŋan mbien kegogak ku mbep. In kâtnânâ msalen mebegat Kawawaŋaŋ mama mimi nâmtikŋaŋ mamin ke windeŋaŋbeŋ mbep.

12 Kawawaŋgalen zet ke windeŋaŋmak ma amgat mamaŋinan mulupmaŋ mamnen wanam kukŋaŋbeŋ kukŋaŋ bameset eyo tazin keboŋ. Keyaŋ am keŋin aŋme epeeme amgat yaŋaŋin sosok mamsokbein. Mti wanamaŋ kanziŋaŋgalen kelakŋaŋaŋ ma kanziŋ olalaŋaŋ aŋmann bikpemti mamekozin keboŋ. Kawawaŋgalen zelaŋ ammagen kegok mti keŋinaŋgalen ŋoktik yaŋaŋ yaŋaŋ maenzilim tamezin ke yaŋaŋin mamekzin. 13 Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ aiikŋaŋ keyaŋ Kawawaŋgat zikatnan enzilimti ŋen ku matazin. Ekmagen kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ke sosok etaŋ mawemâzin. Egat zikatnan nin nnaŋgat yaŋŋ zemkawaŋbemâbanup.

Zisas ek ningalen sâpe sâpe bumbuyelen an ŋeŋaŋ temaŋ

14 Ningalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ ŋen tatndain ek kululuŋ mka keyet keŋan penaŋ mepmoge ek Zisas Kawawaŋgat Nemuŋaŋ keyepmti nin nâmkiŋpepen manzemkawaŋ benup ke mimkatikŋaŋ bemti mambanup. 15 Nin yomgalen windeŋaŋ kumann tototgalen winden ku tatndain yaŋgut sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ egaŋ tetimaemae sambe ninmagen masokbein ke ekmagen kegogak sokbemâpme delaŋ zemâge yaŋgut egaŋ yom ŋen ku mge. 16 Keyepmti nin Kawawaŋgat kiŋgagapiŋ ekmagen sokŋan mebanup. Zisasiyaŋ Kawawaŋ an keŋ taolet toŋ egalen mundum windeen totazingapmti nin nukŋaŋ ŋen ndaikme ekmagen mepmann keŋ taoletnaŋ ma aŋgalaŋ gogotnaŋgat penaŋaŋ ndamukulem mimndewe.

Copyright information for `NAF