Hebrews 5

Sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ indaik indendeŋaŋ ekŋenaŋ amgat munduminan Kawawaŋgat zikatnan meti yomgat sâpe sâpe mambumtemien ma tewalaŋ timet bembeyet zemindendeŋaŋ. Sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ ikŋaŋ an penaŋ yomgalen tetimaeen ŋep tokukuyelen keyepmti am yomgat yaŋaŋ penaŋ ku nâmti yom mti set penaŋ katikpemti ŋenen mebien ekŋengat ŋep sewakŋaŋ mamindain. Keyet yaŋaŋ kapigogapmti am ekŋengalen yomgapmti etaŋ yek ikŋaŋgat eyo nâmti bumbuyet zempepeŋaŋ. Mulup mobotnaŋ keboŋ ke an ŋenaŋ keŋagalek ikŋak ŋep ku mimiyelen. Sâpe sâpe bumbu an ŋen Kawawaŋaŋ aikpemti mulup same ŋep penaŋ mbe. Egaŋ Alongat setnaŋ munduman mâti kegok ke mpeye. Sepem kegogak Kilais ek ikŋaŋgat nâme mobotnaŋ beme sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ temaŋ ku beye. Ke Kawawaŋaŋ pigok zemti zempeye,

“Alak neŋ gâgât kapigok zemkawaŋ besâwap, ‘Geŋ nâgât Nemun penaŋ.’ “
(Sam 2:7)

Mti naman zet ŋen Zisasiyaŋ sâpe sâpe bumbu an bembeyet ewe kapigok zeye,

“Geŋ Melkisedek nemboŋ sâpe sâpe bumbu An ŋeŋaŋ kwesiŋ kwesiŋ mamti mambanik.”
(Sam 110:4)

Zisas ek msalen maŋge kan keyet An gakikiengatnan mme belek zem wawagalen winde tasaye egat Gesemani muluwen dundundu mge ke ŋakŋak palen omba penaŋ sumti zeye, “Kawawaŋ napmukulem mne.” Kegok zeme Kawawaŋaŋ dundunduŋaŋ nâmpeye enenogat egaŋ Kawawaŋgat kandaŋaŋ mtot meti pedondom saye keyepm Kawawaŋaŋ winde same kiŋgagapiŋ gakikien moge. Ek nemuŋaŋ penaŋ maŋge yaŋgut egaŋ sindem tiye keyaŋ egalen zet gawepupuŋaŋ keyet yaŋaŋ tasaye keyepm mgwatnaŋ mge. Zisasiyaŋ zet gawepumti gakiye keyaŋ sâpe sâpe bumbu an dolakŋaŋ penaŋ kwage. Mti ek ke Melkisedek sâpe sâpe bumbu an temaŋ keyet kataŋ sâpe sâpe bumbu an ekŋengat ŋeŋaŋin mamayet Kawawaŋaŋ zempeye. Keyepmti am zetnaŋ maŋgawepup ekŋen ke yomengatnaŋ gilik zemindatitiyelen toŋin penaŋ bemti mama kanzizit mama ke maindain.

Nemba isisik ekŋengalen mama mimi keyet kataŋ ku mambanup

11 Melkisedek egalen zet omba penaŋ tazin yaŋgut in wakŋin bekekme mamaip keyepmti zet sewak sewak tadiidomopma nâmbep. 12 In kan teepmaŋ nâmkiŋpepe aikbien mme nolineyaŋ mama keyet yaŋaŋ zemzikat indawien kogogapm an zet zikat indanda ŋep kwabiek keyaŋgut in zet ke wisat palen tati yaŋaŋ penaŋ ku nâmâtâbien keyepm am notnaŋaŋ in ewe Kawawaŋgalen zet ŋotekŋaŋ ke ewe zemzikat indame weyaŋnâmâtâbep. In ewe nam etaŋ niniyelen beip; meu katikŋaŋ ŋep ku niniyelen. 13 Am nam manip ekŋengat nemba okak kegok manzeip, ekŋen keboŋaŋ set de pembenaŋ ma de bekanaŋ ke ŋep ku maekmâtâlip. 14 Meu katikŋaŋ ke am semem delaŋ zenzeŋaŋ ekŋengalen zapat. Keŋinan nâmâtât talipgapmti bekanaŋ ma pembenaŋ ke kalaŋ kumti maegip ekŋen keboŋ keyaŋ meu katikŋaŋ niniyet zapat beip.

Copyright information for `NAF