Hebrews 8

Zisas tâtâ alakŋaŋgalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ tazin

Zet zemkokotnaŋ keyet penaŋaŋ kapigok: Ningalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ bemndemti matazin Zisas ek kululuŋen gwaenen Amobotnaŋ Temaŋ Kawawaŋ kwizet buŋamaŋmak egalen mundumen moti betnaŋ penaŋset windeyelen mundumanen mogeyaŋ tazin. Egaŋ kululuŋen Kawawaŋgalen sesewat mka keyet keŋan sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ mulup mamin. Sesewat mka ke amnaŋ ku walalatnaŋ; Amobotnaŋaŋ ikŋaŋ zeme weŋge.

Sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ ekŋen sambe meu ma soŋgom notnaŋ sâpe sâpe bumbuyet ma tewalaŋ bembeyet zemindendeŋaŋ. Kegogapm Zisas sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ egaŋ sâpe sâpe buye. Mti ek msalen alak kapi manak ze sâpe sâpe bumbu an ku manak. Msalen zii zelen zein keyet kataŋ sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ sâpe ŋep mambuip. Sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ muluwin sesewat mka weŋaŋ ma sesepmaŋ walalatnaŋ keyet keŋan mambuip. Âpme sesewat mka penaŋaŋ ke kululuŋen gwaen tazin. Moses egaŋ sesewat mka zegwem zegwem time mosâpmme Amobotnaŋaŋ pigok dunduye,

“Nânik kalaŋan gwaenen sepemaŋ zikat game ekbanan keyet kataŋ walabanik.”
(Kisim Bek 25:40)

Tâtâ alakŋaŋgalen zet

Tâtâ alakŋaŋ keyaŋ tâtâ itnaŋaŋ sebempemti mobotnaŋ tazin. Ma Zisasiyaŋ tâtâ alakŋaŋ keyelen an tuŋgupmaŋ mobotnaŋ tati tâtâ itnaŋaŋgalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ mambien ekŋen kegogak sebemindem tazin. Ma zemkatik bembe eweŋan mimiŋaŋ keyelen zetikŋaŋaŋ zemkatik bembe alakŋaŋ kapiyelen zetikmak sepem kwep ku belup; alakŋaŋaŋ sebempein. Eweŋan tâtâ itnaŋaŋ weŋge keyaŋ am mme dolakŋaŋ bewien ze tâtâ alakŋaŋ ŋen ewe sokbembeyet zetnaŋ ŋen ewe ku sokbenak. Kawawaŋaŋ amŋaneyaŋ myuŋgum same keyepmti pigok zein,

“Kan ŋen neŋ nâmtalap ke sokbeme neŋ tâtâ alakŋaŋ Islael am ma Zuda am ekŋenmak msowap.
Eweŋan yeŋsokŋine Izip msalengatnan indatimti msalinan met indesâgât meti tâtâ ekŋen mindewan keyet kataŋ alakŋaŋ mbap eyaŋ itnaŋaŋ sebempewe. Ekŋenaŋ tâtâ keyet keŋan nânâŋ ku mambien keyepmti neŋ bamkumindewan. Neŋ Amobotnaŋinaŋ zet kegok zeap. 10 Neŋ bam Islael am ekŋenmak tâtâ alakŋaŋ msât zewan ke kapigok, Neŋ nâlen zii zet ŋen ŋoktikŋinan bemindewap. Ma keŋinan kumpema tabe. Mme neŋ Kawawaŋin mambap âpme ekŋenaŋ nâlen aminne mam nembep. 11 Âpme an ŋenaŋ notnaŋ ŋen ma meniŋaŋ ŋengat pigok zemti ku zemzikat sampewe, ‘Geŋ Amobotnaŋ egat yaŋaŋ weyaŋ nâmbek,’ kegok ku zewe yek. Kan keyet am sambe tototnaŋ ma mobotnaŋ ekŋenaŋ nâgât yaŋŋ nâmâtâpme delaŋ zemâpbe. 12 Ma neŋ yomin ma myuŋguŋguŋin sambe katikpemâbap. Mti kandatnome mamambap.”
(Zelemaia 31:31-34)

13 Âpme Amobotnaŋ egaŋ tâtâ ke mti keyet, “Alakŋaŋ” zeye. Kegok zemti itnaŋaŋ tâtâ tage keyet taŋganaŋ zeye. Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ taŋganaŋ bemti maetimben ke belaknik tati ilak endeletme mandelaŋ zein.

Copyright information for `NAF