Revelation of John 10

Ensel ŋenaŋ zemkatik bembe zet zeye

Âpme ensel windeŋaŋbeŋ ŋen kululuŋengatnan kwatopme neŋ ekban. Ma ensel ke zanzayaŋ sumumuŋaŋ ma ŋokŋanen bitimnatagaŋ kiliŋ zemtatatnaŋ ma zimosetnaŋ kasup sepem keboŋ ma setnaŋ tapum tewaŋ zime ŋam makumtazin keboŋ ekban. Betnaŋaŋ papia isikŋaŋ ŋen muŋguguŋaŋ kwaleletnaŋ mtapme ekban. Âpme setnaŋ penaŋ nembu palen imti setnaŋ alomaŋ msat palen imti tage. Tati zet laionaŋ kwilin makuip keyet kataŋ kume kululuŋ patataŋ sakwalam kumepme 7 beyeen an bim ŋande keŋaŋ kuye. Kwizet kegok kume neŋ kululuŋ eksât mnepema zet kululuŋengatnaŋ neŋmagen kapigok sokbeye, “Kululuŋ patataŋ 7 kumti zet zeyo ke papiaen kukupiŋ belak keŋdanen nâpemane wek!”

Âpme ensel setnaŋaŋ msalen ma nembuyen imti tapme ekban egat betnaŋ penaŋaŋ kululuŋen peme mopme Kawawaŋ mama katikŋan mamti mamain ma egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ zeme weŋge: Kululuŋ ma msat ma nembu zeme sokbeye ma ekŋengat keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ zeme sokbewien. Enseliyaŋ egat kwitnanen zemkatik bemti kapigok zeye, “Kawawaŋaŋ golaŋ zenze an itnaŋaŋ ekŋen zezapat mimindaye ke ewe kwesiŋ ku tasâpm; sakwep sokbesâpm. Ensel 7 egaŋ lumunaŋ kumbume kan keyet Kawawaŋ egalen nâmbiliwewetnaŋ enzililiŋan takwapme mulup anene golaŋ zenze an tipman baen diindoye keyet penaŋaŋ sokbemdelaŋ zesâpm.”

Ensel ŋenaŋ Zân papia muŋguguŋaŋ same niŋge

Âpme kululuŋengatnaŋ zet nâwan keyaŋegak sokbemti pigok dinoye, “Geŋ meti papia kwaleletnaŋ ensel setnaŋ nembet msalen ma setnaŋ nembet nembu palen imtati papia mti tazin ke mi.” Zeme neŋ enselmagen papia ke nanayet yaŋkwesima egaŋ kapigok dinoye, “Papia kapi mti ni. Nimane dembusekdanen bizik tuŋaŋ tikŋaŋ keboŋ besem yaŋgut kambakdanen baen towepme akŋaŋ besem.” 10 Kegok zemti papia ke name nima dembuseknan bizik tuŋaŋ tikŋaŋ kegok beme tikŋaŋ nâmban. Yaŋ wilikpema tipmamnan towepme akŋaŋgat mban. 11 Nima Kawawaŋaŋ kapigok dinoye, “Geŋ am sek sepemin igak igak ma am msalin igak igak ma zelin ŋande sepem igak igak ma amobotnaŋine ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet ewe zemsokbemindamane nâmbep.”

Copyright information for `NAF