Revelation of John 15

Ensel 7 ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kiŋgagatnaŋmak 7 kapi mti tabien

Âpme kululuŋen muluwaŋ temaŋ piseseŋaŋmak mamanamaŋ ŋen sokbeme ekban. Ensel 7 ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kiŋgagatnaŋmak 7 mti tabien. Kwitnaŋ kwitnaŋ keyaŋ ŋeŋaŋ sokbemti wemeŋgut mameti Kawawaŋgalen ŋenzinziŋ sokbem delaŋ zenzeyet zenzeŋaŋ. Âpme neŋ nembu ŋen ekma ke galas tepmak lumaŋtinok tapme ekban. Âpme soŋgom kukŋaŋbeŋ ma weŋaŋ ma meluwaŋ ke windeŋaŋ bemti kiŋgatpewien. Am ekŋen keyaŋ nembu keyet ganzenan tapme Kawawaŋaŋ gita kulele indame ke mti tabien. Ekŋenaŋ Kawawaŋgat mulup anaŋ Mosesiyet ma Sipsip Nembaŋaŋ egat silikŋaŋ kapigok mililim kuwien,

“O Amobotnaŋ Kawawaŋ winde toŋaŋ. Geŋ mulupdi temaŋ penaŋ ma kiŋgagatnaŋmak maminik. Msalen am sambe ekŋengalen amobotnaŋin. Geŋ mamandi teŋ mamanik ma kwitnaŋ kwitnaŋ mmane penaŋaŋmak etaŋ mambein.
Amobotnaŋ, am sambeyaŋ sesewatgemti kwizet buŋamdi mmobep. Geŋ kwewetaŋaŋ teŋ mamanik ma geŋ musuwewet mulup penaŋak mmane keyet yaŋaŋ masokbemkawaŋ mambein keyepmti am sambe penaŋ ekŋenaŋ geŋmagen koti sesewatgewep.”
Âpme neŋ ekma kululuŋgalen sesewat mka temaŋ Kawawaŋaŋ mundum keŋan matazin keyelen set ŋandepeŋ tapme ekban. Ŋandeme ensel kwitnaŋ kwitnaŋ kiŋgagatnaŋmak 7 timti tabien ekŋenaŋ keyet keŋangatnan kwatobien. Ekŋenaŋ melakanduŋin bumbulumepiŋ; satnaŋ penaŋ peme topme tabien. Ma mampoŋgaŋinan bitim golaŋ mimiŋaŋ ke zamti tabien. Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ mamaŋinmak soŋgom nemboŋ zulak zulak tabien ekŋenmagen ŋenaŋ pelep golaŋ mimiŋaŋ 7 kapi timti ensel 7 ke indaye. Pelep keyet keŋan Kawawaŋ mama kanzizit mama main egalen ŋenzinziŋaŋ gak zemti tage ke indaye. Âpme sesewat mka temaŋ keyet keŋan Kawawaŋgalen busatnaŋaŋ ma windeŋaŋ keyelen kasak temaŋ penaŋaŋ kwalati tage keyepmti am ŋenaŋ sesewat mka temaŋ keŋan mobogalen kataŋ ku beye. Ekŋenaŋ damuŋ tapme ensel 7 ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kiŋgagatnaŋmak timti tabien ekŋenaŋ muluwin mdelaŋ zenzeyelen keyet damuŋ tabien.

Copyright information for `NAF